Afkortingen

 

Terug naar de familierelaties

Terug naar de intro

blz 343

blz 343

IN MEERDERE DAGBOEKEN

 

                                D                             Duitschland, Duitsche

                                E                             Engeland, Engels

                                J                              Jood, Joden, Joodsche

                                N                             Nederland, Nederlandsche

                                Vlt                           Vliegtuig(en)

 

DEE L

BLAD

VEL

AFKORTING

VERKLARING

40 F

7

Los

Tante M

Tante Marianne, zie noot 1 op blad 8

M en Bl

Mary en Blanc, zie noot 2 op blad 8

W

Wageningen

R.I.

Regiment Infanterie

Mevr. v.d. Br

Onbekend, misschien v.d. Bruggen

Jetta

Nicht van mej. v.d. Bruggen, een dame die in Groesbeek in pension was

Jan D.

Onebkend

Kie

Mevr. Kie van Santen, vriendin van de familie

Puck

Onbekend

Henk S.

Onbekend

Mevr. L.

Onbekend

8

Los

v. E.

Onbekend

v.d. R. S.

Onbekend

Freule v. S.

Onbekend

Maatje

Onbekend

E.

Elly Scharp-Halberstadt

Hein L.

Onbekend

G.G.

Gouverneur Generaal {?} van Starkenborgh Stachouwer {?}

Dina

Onbekend

1

v.d. M.

Van der Meulen

12

6

Frau H.

Frau Hirsch

13

8

v.V.

Onbekend

9

v.d. B.

Kennelijk Mw E.A.G. v.d. Bent-Kollemans Beynen, de echtgenote van genm A.R. van den Bent

40 G

15

12

O.

Overhof, zie ook 40F, blad 7

16

v.V.

Van Voorst, zie ook 40F, blad 7

S.

Onbekend

13

J.

Jetta v.d. Bruggen (zie ook 40E, blad )

17

14

v.d. Br.

v.d. Bruggen ?

R.

Rauter ?

Jan

Onbekend

v.E.

Van Embden

18

15

Kie

Mevr. Kie van Santen

Jack

Haar man, was officier, was overleden

Freule v.S.

Onbekend

R.

Onbekend

G. v.d. R.

Onbekend

16

Mr. De M.

Onbekend

19

17

v.d.V.

Van de Vet ?

T.

Onbekend

20

18

B.

Van den Bent ?

J.

Onbekend

De Z.

Onbekend

R.

Rotterdam ?

22

20

S.

Onbekend

21

Mej. B.

Onbekend

40 H

 

 

23

22

Frans

Frans Bentz van den Bergh, verloofde van Ineke

Z.

Zus, Mevr. E. v.d. Bent-Dozy

v.W.

Onbekend

Dr. R.

Dr. Reddingius

De R.

De Ridder ?

 

blz 344

blz 344

Deel 

Blad

Vel

Afkorting 

      Verklaring

40 H

23

22

P.H.

Onbekend

A.

Onbekend

Riek

Riek Thijssen, de hulp van de familie van den Bent

24

23

B.

Bentz van den Bergh ?

Toet

Mw. J.T.C. Bentz van den Bergh-van den Bent, zuster van de Hr J.C. van den Bent

24

v.d. B.C.

Onbekend

Saar

Onbekend

25

25

Andree

Mw. A. Dozy-Desguin, gehuwd met Rein Dozy, de broer van Tante Nel

Roelf

Onbekend

Victor

Victor Dozy, de zoon van de Hr en Mw Dozy-Desguin

26

27

Mimime

Mimime Dozy, dochter van de Hr en Mw Dozy-Desguin

A.B.

Onbekend

P.

Onbekend

27

Lien en Henk

Mevr. en dhr Visser, woonden hoek Zevenheuvelenweg en Panoramaberg

Los

Kap. V.d. H.

Onbekend

41 A

29

1

Fam. V. H.

Onbekend

M.

Onbekend

1a

J.

Onbekend

30

3

V.

Onbekend

3a

Net H.

Antoinette Halberstadt?

31

4a

M.

Onbekend

R.v.J.

Onbekend

R.

Onbekend

32

5

S.

Onbekend

5a

v.H.

Onbekend

M.O.

onbekend

o.a.v.

Onder andere van

41 B

33

2

S.

Onbekend

34

Q.

Querido

41 C

35

5a

H.

Onbekend

Jan S.

Jan Scharp

6

G. v.d. Br.

Onbekend

B. d. Vr.

Bijl de Vroe ?

6a

 

J. de Kr.

J. de Kruijf ?

De W.

De Wilde

36

7

Mar. W.V.

Onbekend

P.P.

Waarschijnlijk Pien Pijnacker Hordijk, een vriendin van de familie

7a

Sergeant S.

Onbekend

41 D

37

1

Frau H.

Frau Hirsch

38

2a

S.I.

Seyss-Inquart

v. M.

Onbekend

41 E

39

I

Neef G

Onbekend

R.

Onbekend

M.W.

Onbekend

R. v. T.

Rost van Tonningen ?

B.

Onbekend

R.

R. v. T. ?

v. E.

Onbekend

II

P.

Onbekend

40

Fam. L.

Onbekend

Zus L.

Zus/Mary Linck, vriendin van Tante Nel

S.

Onbekend

A.

Amsterdam ?

41

III

S.S.

Station Staatsspoor, nu Den Haag Centraal

v.d. R.

Onbekend

Wim G.

Onbekend

v. L.

waarschijnlijk van Lynden (zie Ch. Douw vd Krap: Contra de Swastika)

 

blz 345

blz 345

Deel 

Blad

Vel

Afkorting 

      Verklaring

41 E

41

III

T.

Onbekend

S.

Onbekend

N.T.V.

Onbekend

St.

Onbekend

D. Vr.

Duitse Vrijmetselaars

43

V

De B.

Onbekend

M. v. V.

Onbekend

41 F

46

2

M.

Onbekend

47

V.

W. Vogt ?

Mevr. L.

Onbekend

3

Ds. V. Kl.

Onbekend

48

4

Prof. E.

Onbekend

K.

Onbekend

5

H.

Onbekend

49

Th. G.

Onbekend

6

V.

Onbekend

42 A

52

8

N.

Nillesen

9

D.K.

Onbekend

R. v. T.

Rost van Tonningen

S.

Onbekend

53

11

S.

Onbekend

54

12

Gr. B. en Dal

Hotel Groot Berg en Dal

55

13

Pietje P.

Pietje Puck, bijnaam van onbekend

G

Göbbels

14

P.

Onbekend

K.

Onbekend

v.O.

Onbekend

56

Neef F.

Onbekend

Dr K.

Onbekend

57

17

H.

Hitler ?

42 B

59

2

S.

Onbekend

B.

Onbekend

P.

Onbekend

42 D

62

2

J.

Jan Scharp

Tine

Onbekend

v. M.

Van Meel ?

C.

Onbekend

G.

Onbekend

3

M.

Onbekend

z.O.

Onbekend

L.

Onbekend

v.L.-L.d.L.

Onbekend

63

Bram

Ds Bram Blanson Henkemans

64

4

B.

Ds Blanson Henkemans ?

n.B.

Naar Beek ?

Dr. G.

Dr. Gunning

O.B.

Waarschijnlijk O.D. bedoeld, Orde Dienst

S.

Prof. Schoemaker

W.

Lkol. Westerveld

65

5

Oom G.

Dr. Gunning

B’sche

Beeksche (Nijmegen – Ubbergen – Beek – Berg en Dal)

Prof. B.

Prof. Borst ?

66

6

v. S.

Onbekend

68

9

Pien

Pien Pijnacker Hordijk

v. A.

Onbekend

B.

Onbekend

69

14

v.d. H.

Van de Hoop

15

v.d. Br

Van de Bruggen ?

 

blz 346

blz 346

Deel 

Blad

Vel

Afkorting 

      Verklaring

42 D

69

15

Bram

Ds Blanson Henkemans met zijn vrouw Nanny

P.

Onbekend

42 E

73

19

Rika

Onbekend

B.

Mevr. Beller ? (zie ook 42 G, blad 86)

75

22

Z.

Zus = Mevr. E. v.d. Bent-Dozy

42 F

78

5

Tine

Onbekend

42 G

80

22

E.

Elp

R.

Rein Dozy

81

23

M.P.H.

Onbekend

Betsy

Onbekend

Mevr. S.

Mevr. Snoeck ?

82

24

Mr. S.

Mr. Snoeck ?

Mevr. P.

Onbekend

v. R.

Onbekend

25

Bien

Onbekend

Mr. S.

Mr. Snoeck ?

83

L.

Onbekend

J.B.

Onbekend

De Kl.

De Klos (Verheij) ?

B.

Onbekend

86

28

Mevr. B.

Onbekend

Dr. B.

De doorgehaalde tekst zou kunnen luiden “Beller”.

87

S.I.

Seyss Inquart

29

Z.

Onbekend

L.

Onbekend

Neef F.

Frans ?

Jan

Onbekend

Prof. H.

Onbekend

88

30

Br. W.

Bredeweg ?

89

v. M.

Van Meel ?

L.E.

Onbekend

43 A

91

31

Bart, Kees

De zoons Bart en Kees van timmerman Nillesen

H.

Onbekend

S.

Hr. Siebe van der Laan ?

Mej. W.

Onbekend

Mevr. v. G.

Mevr. van Grotenhuis

Nanny

Mevr. Blanson Henkemans

J.B.

Jan van Bernebeek, de smid

92

32

C.

Onbekend

Onno v.d. B.

Onno van den Bent, zoon van Genm A.R. v.d. Bent

Dr

Onbekend

Gen. S.

Seyffart ?

93

Mr. S.

Mr. Snoeck ?

33

Henriette

Mevr. Henriette van der Meulen ?

Mevr. S.

Mevr. Snoeck ?

Mies

Mies Blanson Henkemans, dochter van de dominee ?

Tine

Onbekend

Jan

Jan Blanson Henkemans, zoon van de dominee

94

Lies de G.

Onbekend

Bram

Ds Blanson Henkemans

Jan

Diens zoon Jan

43 A

94

33

d.b.

Duikboot, onderduiker

Lien

Lien Visser ?

p.b.

Persoonsbewijs

95

34

Gen v.d. B.

Generaal majoor van den Bent

Mevr. L.

Onbekend

35

Gr. Pol

Grüne Polizei

97

36

R.

Rein Dozy

 

 

blz 347

blz 347

Deel 

Blad

Vel

Afkorting 

      Verklaring

43 A

97

36

L.

Onbekend

37

Andrée

Andrée Dozy-Desguin

Tine

Onbekend

Jetta

Onbekend

98

38

M.L.

Onbekend

S.

Onbekend

X.

Onbekend

Chose

Onbekend

43B

99

v.d. Br.

Onbekend

Dr. W.

Onbekend

Mevr. L.

Onbekend

Lien

Lien Visser ?

100

39

W.

Onbekend

Mevr. G.

Onbekend

Miesje

Onbekend

40

Mevr. W.

Onbekend

Annie

Onbekend

R.

Onbekend

101

Dr. Br. B.

Onbekend

41

v. V.

Van Vught

Den B.

Den Bosch

H.

Onbekend

Prof. T.

Onbekend

Tante M.

Tante Marianne ?

102

42

A.

Andrée Dozy-Desguin

V.

Victor Dozy, haar zoon

R.

Rein Dozy

F.

Frans(e taal)

K.

Onbekend

Mevr. T.

Onbekend

103

43

Mr M.

Meester Meijer

Dr. B. C.

Dr Bicker Caarten ?

104

44

Stw

Steenwijker

Kl.

Klaver

J…

Jonen ?

105

45

W.M.

Onbekend

G.

Gelderland

Ph.

Philips

46

M.

Onbekend

R.

Rein Dozy

106

47

V.

Vught

107

48

Mr. M.

Meester Meijer

108

Letailleur

Onbekend, de kleermaker ?

Mon

Onbekend

Mr. P.

Onbekend

109

49

S.I.

Seys Inquart

Mr. M.

Meester Meijer

50

H.

Onbekend

43 C

113

53

R.

Onbekend

V.

Vught ?

Mr. M.

Meester Meijer

115

53A

R.

Onbekend

B.

Broer ?

116

54

H.H.

Hermien Hattink ?

Mr. W.

Onbekend

R.

Rein Dozy

Bram

Ds. Blanson Henkemans

Piet

Onbekend

 

blz 348

blz 348

Deel 

Blad

Vel

Afkorting 

      Verklaring

43 C

116

54

P.B.

Onbekend

M.

Mies Blanson Henkemans ?

117

55

Z.

Zus (Ella v.d. Bent-Dozy)

44 A

119

Kie

Mevr. Kie van Santen

56

Lien

Lieb Visser

Rein

Rein Dozy

Z.

Zus

121

57

E.H.

Onbekend

d’A.

D’Ailly ?

N.

Nederland

58

E.H.

Onbekend

122

Wim G.

Onbekend

44 B

124

1

Fr.

Frankrijk

Jan H.

Jan Blanson Henkemans ?

Ds. Fr.

Onbekend

2

Mollen

Familie Mol, eigenaars van het hotel waar Tante Nel altijd logeerde in Giethoorn

Roe en S.

Onbekend

125

Broer

Botenbouwer in Giethoorn

3

Mr. M.

Meester Meijer

A 3

Frederiks

Secretaris Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

126

G.

Giethoorn

v.V.

Van Vollenhove ?

Blz

Blokzijl

5

N.s.k.

Nationaal Socialistische k… ?

127

Fr.

Frankrijk

A 6

Jo

Onbekend

128

A 7

Logeetje

onbekend

Leen K.

Leen Kuyper, een oudere collega van Jan Scharp; hij heeft Elly Scharp veel geholpen na de arrestatie van haar man

8

J.

Jan van den Bent

A 8

Kie

Mevr. Kie van Santen

129

A 9

Dr. D.

Dr. Dozy

I.

Ineke (= Pauline Halberstadt)

10

Dr.v.W.

Dr. P. van Waayenburg

Dr. B.

Dr. Beynes

130

A 10

v.B.

Onbekend

Mej. R.

Onbekend

Lies J.

Lies Jansen ?

Mevr. A.

Onbekend

Tine F.

Onbekend

v.d. S.

Onbekend

Pastoor J.

onbekend

H.v.B.

Huis van Bewaring

44 D

 

133

2

n.W.

Naar (het) Westen

A 2

De Kr.

De Kruijff, bekend NSB-er

v.B.

Onbekend

3

Tr.v.V.

Truus van Veen ? (Morgenrood/Kraft)

A 3

7H wegt

Zevenheuvelenweg

134

Mevr. v. P.

Mevr. van Pabst ?

Wilhelm

De Heer J.W. Frowein uit Arnhem, in die tijd gehuwd met een nicht van Mej. P. Dozy, in 1960 is hij met Mej. P. Dozy een 2e huwelijk aangegaan.

4

H.

Onbekend, het zou de Heer H.W. Smit geweest kunnen zijn

N.

Nillesen ?

Renard

Heer de Vos, wwonde op het Binnenveld, enkele huizen van de Finish

A 4

B.

Onbekend

V.I.

Vergeltungswaffe I ?

135

5

C.

Onbekend

 

blz 349

blz 349

Deel 

Blad

Vel

Afkorting 

      Verklaring

44 D

135

5

H.H.

Heil Hitler ?

v.S.

Van Soest ?

Z.

Zus

A 5

Romo’s

Rotmoffen

Ria G.

Mevr. Ria van Grotenhuis-van Oppen, echtgenote van de toenmalige burgemeester

Wijnand

Wijnand Kersten van de Siep ?

6

P.

Paul

136

L.

Lien Visser

v.B.

(Frans) Van Bernebeek ?

d.J.

Door Jan van den Bent

A 6

Mr. St

Onbekend

V.

Vught

Theo

Theo Visschers, hulp en toeverlaat in huis en tuin van Vogelsangh

M.

Onbekend

7

Dr.B.

Dr. Beynes

137

A 7

Reg. H.

Regering van Hitler

Rein

Rein Dozy

8

Fer à cheval

Onbekend, misschien “De Smidse”, het huis van de familie Smit aan de Panoramaberg

L.

Lien Visser

138

9

Jan L.

Jan Leenderts

44 E

142

8

Slömpke

Het huis van de heer van der Horst, de begrafenisondernemer, op de hoek van de Burg. Ottenhofstraat en de Bosstraat

148

19

Klimhuis

Het huis van de familie van der Laan aan de Molenweg

Cecile B.

Marie Cecile Böckers

20

Postbode C.

Hent Cillesen (Hentje van Kaat) ?

Gezusters V.

Gezusters Verbeeten

44 F

151

26

De Klos

De Heer Verhey van de Burg. Ottenhofstraat

154

32

Dokter

Dr. Beynes aan de Burg. Ottenhofstraat

155

33

G.

Gerrits

T.

Teeuwsen

156

36

Sunny Home

Het huis van de familie Visser op de hoek van de Panoramaberg en de Zevenheuvelenweg ?

44 G

159

40

Theo

Theo Jansen

 

Jan

Jan Müskens

161

45

G.

Onbekend

164

52

De Bruun

De Bruin ?

Ome Andries

Onbekend

168

60

Wim v. O.

Wim van Ooyen

61

Jan Muus

Jan Müskens

44 H

169

62

Hein

Onbekend

170

Th.

Onbekend

63

K.

Küsters

171

65

v.d.M.

Van der Meulen

172

67

Doortje

En Dientje, beiden onbekend, achternaam met H ?. Zie blad 189, vel 103

173

69

V.

Verbeet/Verbeten ?

70

Pruus

Algemene Groesbeekse term voor Duitsers (Pruis)

175

73

X.

Dr. Kippersluys

176

76

H.

Houben ?

177

78

W.,

Wiggelo ?

B.

Onbekend

44 I

181

86

M.

Geert Michels ?

182

89

Jaap

Jaap Beynes

184

93

v.K.

Van Kesteren

185

95

Th.

Theunissen ?

96

S.

Smit

186

97

K.

Kippersluys

 

blz 350

blz 350

Deel 

Blad

Vel

Afkorting 

      Verklaring

44 I

186

98

D.

Derks ?

B.

Onbekend

187

100

N.

Nillesen

188

101

H.

Houben ?

Jaap

Jaap Beynes

44 J

189

103

Dina H.

Onbekend

190

105

H.

Houben ?

106

S.

Smit

191

v.G.

Van Grotenhuis

192

110

Dr. K.

Dr. Kippersluys

44 L

197

2

Musschenkerl

Onbekend

199

5

Anneke

Anneke Driesen-Nillesen

206

20

G.

Onbekend

44 M

213

34

M.

Onbekend

44 N

223

52

B.

Berben ?

44 O

233

74

Lies M.

Lies Müskens

Willem

Willem den Doop ?

44 P

242

87

Til

Til …, de schoonzuster van de Heer van Soest

88

Trees

Mevr. Trees van Waayenburg-Beynes

Lien

Lien Visser

Theo

Theo Visschers de tuinman van Vogelsangh

Theo

Onbekende groenteman

245

94

Janna

Onbekend

44 Q

250

104

Paul en Trees

De Heer en Mevr. van Waayenburg-Beynes

251

107

Van R.

Onbekend

253

110

Van Z.

Van Zoest ? (of was het toch van Soest ?)

45 A

282

3

Lien

Lien Visser

283

6

Klef

Onbekend

45 B

291

1

v. T.

Van Tilborg

Lien

Lien Visser

2

De Klos

De Heer Verheij van de Burg. Ottenhofstraat

45 C

293

2

Lien

Lien Visser

De Klos

De Heer Verheij

294

A 2

Henk

Henk Visser, de man van Lien, hij was meen ik gehandicapped

A 3

R’stein

Ravenstein

45 D

295

2

Grootm. Heer

Onbekend

A 2

Kees en Bart

Kees en Bart Nillesen

45 E

298

1

A. Dr.

Anneke Driessen

v.W.

Van Waayenburg

2

Dina

Dina van Ooyen-Visschers ?

45 G

302

A 5

H.A.

Hectare

6

Anna

Jonkvrouwe Anna van Boreel ?

v. D.

Van Dieren

A 6

S.

0nbekend

G.

Germans ?

Dr. Paul

Dr. Van Waayenburg

303

7

Bill

Onbekend

45 I

305

Th.

Theo Visschers ?

306

8

Trees

Trees van Waayenburg ?

A 8

Marie

Marie Schoenmakers

Annie

Annie Schoenmakers

v. K.

Onbekend

B {?}

Berben  ?

9

G.D.

Geneeskundige Dienst ?

307

M.E.

Onbekend

M.G.

Militair gezag ?

G.

Onbekend

B.ferry

Batenburgse veer

 

blz 351

blz 351

Deel 

Blad

Vel

Afkorting 

      Verklaring

45 I

307

A 9

v.d. Bent

Gen.Maj. A.R. van den Bent, een neef van J.C. v.d. Bent, “Brigadier”is mij niet duidelijk

45 J

308

10

J.

Jan van den Bent

I.S.

Onbekend

v.D.

Van Dieren

A 10

G.

Germans

All

Allied (Geallieerden/Amerikanen)

Bob

onbekend

J.

Jan van den Bent is niet waarschijnlijk, mogelijk Joris, de hond

309

Wilma

Wilma van der Laan ?

11

Mien

Mien Theunissen ?

310

A 12

B.S.

Binnenlandse Strijdkrachten ?

S.S.

Staatsspoor ?

Mej. J.

Onbekend

311

K 1

In

Ineke

R.

Rein Dozy

A.

Andrée Dozy-Desguin

J.

Joden

Mr. M.

Meester Meijer

K 2

Tip

Een van de kano’s

312

bok

In NW-Overijssel een grote platbodemschuit, dus geen hefwerktuig

A 13

Jetta

Jetta Muller Massis ?

Lonny

Lonny Muller Massis ?

Fanny

Fanny Muller Massis ?

45 L

315

A 13

Cécile

Marie Cécile Böckers

14

Mary en Blanc

Zie noot 2 op Blad 8

317

A 15

v.d. L.

Van der Laan

Riekie

Onbekend

Dr. Paul

Dr. Paul van Waayenburg

16

Betsy v.d. L.

Mevr. van der Laan

Kees

Kees Nillesen ?

318

Jetta

Jetta Muller Massis ?

Henkie

Henk Visser jr

Bart

Bart Nillesen

Th.

Theunissen

46 A

319

17

Madeleine

Onbekend

A 17

Kie

Mevr. Kie van Santen

Jetta

Jetta Muller Massis ?

Bart

Bart Nillesen

19

Theo

Theo Visschers

322

Bart en Kees

Bart en Kees Nillesen

47 A

325

22

Andrée

Andrée Dozy-Desguin

327

A 24

Bart

Bart Nillesen

47 A

 

329

A 26

Willy

Freule Willy de Pesters ?

Fr.v.Sp.

Freule von Spengler ?

50 P

333

29

Oome Frits

Frits Hoogenbos, metaalkoopman

334

30 +

Thüs

Chauffeur van Taxibedrijf Peereboom

Opie

Dr. Beynes

335

Hbl

(Algemeen) Handelsblad

Gien

Mevr. Gien Koot-Beynes

El

Elly

Terug naar de familierelaties

Terug naar de intro