Klik op deze link om naar diverse graven van soldaten te gaan, die liggen begraven op het Canadese Militaire Ereveld te Groesbeek

Click on this link to go to some Several Canadian soldiers who bury lie on the Canadian church court in Groesbeek

Diverent links/Diverse links


 

Vereniging bevrijdingskinderen  Association of liberation children

  The Royal Canadian Legion branch 005

Battelefields of WWII Welcome Again Veterans

 


 

Klik op deze link om naar de database te gaan, van alle gesneuvelden die op dit kerkhof begraven liggen.

Click on this link to go to the database, of all deads who bury on this church court lie.

Ter herinnering aan de soldaat Albert de Jong en aan private Soldier John Lafferty

Albert de Jong

John Lafferty

 

 

 

Foto's van het Militaire Canadese Ereveld te Groesbeek.

Klik op de bovenstaande foto om de foto's te bekijken. 

 

 


 

Klik op de bovenstaande link voor meer informatie over het jaarlijks terugkerend Poppy Day op het Canadese militaire ereveld te Groesbeek

Klik om de foto te vergroten...

 

Klik om de foto te vergroten...

 

Rond 1956 kreeg het oorlogskerkhof het aanzien dat wij nu kennen. De ijzeren kruisen zijn vervangen door natuurstenen zerken waarop de familie van de gesneuvelde soldaat een spreuk kon laten plaatsen. Bij het betreden van het kerkhof leest men op de stenen zuilen, die de entree markeren, de volgende tekst: 

'De grond waarop deze begraafplaats is gelegen is geschonken door de het Nederlandse volk tot een eeuwige rustplaats voor de gesneuvelden van zeemacht, landmacht en luchtmacht wier nagedachtenis hier wordt geëerd.'

 

Klik om de foto te vergroten...

In 1950 zijn de houten kruisen vervangen door ijzeren. Tevens werd de grasmat er om heen onderbroken door een strook tuingrond, waarin later vaste planten werden gezet. Op de foto ziet men bloemstukken liggen die daar geplaatst zijn tijdens een herdenking

 


                                                                   

Een bijzonder indrukwekkende herdenking vond plaats op 7 mei 1980, 35 jaar na het einde van de oorlog. Deze werd bijgewoond door honderden Canadese oud strijders en hun echtgenotes. De herdenking werd verder bijgewoond door H.M. Koningin Beatrix  en prinses Juliana. De vorstin betreedt het kerkhof, vergezeld van de minister voor oud-strijders van Canada, Zijne Excellentie D.J. Mac Donald en door de burgemeester van Groesbeek de edelachtbare Heer E. van Gils.  

 

Als u op deze link klikt ziet u een fotocollage van de indrukwekkende herdenking op het Canadese kerkhof. Deze vond plaats op 7 mei 1980, 35 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. 

 


 

Klik om de foto te vergroten...

Klik om de foto te vergroten...

 

Deze twee foto's zijn gemaakt tijdens de aanleg van de militaire begraafplaats. De werkzaamheden zijn begonnen in 1945 en de foto's zullen gemaakt zijn in 1946. De graven zijn dan nog zichtbaar en elk voorzien  van een houten kruis. Enige tijd later werden de graven bedekt met löss- en kleigrond (40 cm), die met vrachtwagens uit Duitsland werd aangevoerd. Dit was nodig omdat anders op de schrale grond ter plaatse geen gras of bloemen zouden kunnen groeien 

 

 

Klik om de foto te vergroten...

Klik om de foto te vergroten...

 

Opening van het Canadese Kerkhof op 4 mei 1947. Aan de plechtigheid werd deelgenomen door H.M. Koningin Wilhelmina, de ambassadeur van Canada in Nederland, zijne Excellentie P.  Dupuy, Prins Bernard en geestelijke, militaire en burgerlijke autoriteiten. Dit alles onder grote belangstelling van de bevolking.

 

Klik om de foto te vergroten...

Rondom het kruis wordt de erewacht betrokken door de manschappen van het Regiment Stoottroepen.

 


 

 

Het Canadese Kerkhof

Toen landbouwer N. Zeinstra van de evacuatie terugkwam, zag hij op zijn landbouwgrond borden staan met 'verboden Toegang'. Hij trok naar burgemeester Jonkheer Van Grotenhuis om informaties, maar die wist van niets en raadde Zeinstra aan gewoon met het bewerken met zijn land te beginnen. Enige dagen later kwam een Canadees officier verontwaardigd bij Van Grotenhuis zijn beklag doen over zijn advies, want dat stuk land was door hem uitgezocht om er een oorlogskerkhof op aan te leggen. De burgemeester wist hem ervan te overtuigen dat die plaats niet geschikt was, omdat er een woonkern dichtbij lag, en dat het jammer zou zijn van de goede landbouwgrond. Hij  beloofde te zorgen voor een goed alternatief. Advies werd ingewonnen bij de heer Lambert Janssen (van het Groenendaal, Wylerbaan): hij was in dienst van Landbouwherstel en als boerenzoon was hij goed op de hoogte van de kwaliteit van de grond in de gemeente Groesbeek. Voor het kerkhof bleken twee stukken land in aanmerking te komen: een stuk grond tegen de bosrand bij Klein Amerika en een stuk aan de Zevenheuvelenweg. Beide stukken grond boden uitzicht op Duitsland, hetgeen een vereiste was. Ter Oriëntatie begaf de burgemeester zich naar het land van de grootgrondbezitter Jurgens. Daar aangekomen zag hij dat het terrein doorwoeld was van tanksporen, loopgraven en schuttersputjes. Verderop in het land lag een vernielde Duitse tank. Op de grond zag hij een leeg sigarettendoosje liggen; hij raapte het op en las het merk 'Sweet Corporal'. Hij stak het doosje bij zich en ook een Canadese uniformknoop. Deze voorwerpen waren voor hem voldoende aanwijzing dat dit de plaats was waar het kerkhof moest komen. Deze mening deelde ook de onderhandelende Canadese officier. Toch wilde deze nog wel even een kijkje nemen op het andere stuk land. Per jeep reden de twee mannen door het dorp richting Klein Amerika. Toen zij de Colonjes opreden, bemerkte de officier dat dit gebied nog niet van mijnen was gezuiverd. De burgemeester bevestigde dit. De man trapte op de rem en zei: 'Ik ga niet verder'. Zijn motief was dat hij als officier nog veel belangrijk werk te doen had en derhalve niet het risico wilde lopen op een mijn te rijden. Hij bedankte de burgemeester voor zijn hulp en met het adres van de heer Jurgens op zak verdween hij richting Berg en Dal. Daar heeft hij de onderhandelingen met gunstig gevolg afgesloten.

 

De aanleg van het oorlogskerkhof

De werkzaamheden begonnen in de zomer van 1945 en de eerste aanleg duurde twee jaar. Hiervoor bleef een groep van circa zes Canadezen achter in ons dorp. Zij woonden in het café van de weduwe Jacobs aan de Molenweg. Cees Luijben wist zicht te herinneren dat in het café het grote houten kruis is gemaakt door een Frans-Canadees die daar maanden aan gewerkt heeft. Het is later vervangen door betonnen kruis. Bij de aanleg van het kerkhof, de graafwerkzaamheden en het ophalen van de lijken, zijn verschillende Groesbeekse mannen betrokken geweest. Per vrachtauto werden zij naar Duitsland gereden om de lijken op te halen uit hun noodgraven, die her en der verspreid lagen. Zij werden in dekens gewikkeld en het houten kruis,  waarop hun naam stond, werd met een telefoonkabel om het stoffelijk overschot vastgebonden. Als de vrachtwagen vol was begon de terugrit naar de definitieve rustplaats Groesbeek. 

 


 

 

GROESBEEK CANADIAN WAR CEMETERY. Hier liggen voornamelijk Canadezen begraven, die omkwamen tijdens de heftige gevechten om het Rijnland in februari en maart 1945. De begraafplaats is ongewoon omdat vele doden die hier begraven liggen overgebracht zijn vanuit Duitsland. Zodoende is dit één van de weinige keren dat lichamen de grens over werden gebracht. De meeste slachtoffers werden begraven in het land en zelfs stad waar zij omkwamen. Voor zover kan worden vastgesteld zijn alle Canadese soldaten (op één na die begraven ligt op het Reichswald Forest War Cemetery, Duitsland) die omkwamen in de Rijnland gevechten hier herbegraven. Generaal Crerar, commandant van de Canadese landmacht in Europa, gaf een order uit dat er geen Canadese doden begraven zouden worden in Duitse grond. Dit betrof alleen de landmacht en niet omgekomen personeel van de lucht- en zeemacht. 

 

Op deze begraafplaats liggen 2617 doden begraven:       

 

254 bekenden UK (3 Navy, 211 Army, 40 Air Force)
13 onbekenden UK (10 Army, 3 Air Force)
2 bekenden Australië (2 Air Force)
 2332 bekenden Canada (2191 Army, 141 Air Force)
7 onbekenden Canada (4 Army, 3 Air Force)
1 bekende Nieuw-Zeeland (1 Air Force)
 1 bekende Rusland (1 Army)
 1 bekende Nederland (1 Army)
 1 bekende Joegoslavië (1 Army)
2 bekenden Polen (2 Army)
3 bekenden België (3 Army)

 

 Aangezien deze begraafplaats nog een zogenaamde open begraafplaats is, kan het aantal in de loop der jaren iets zijn toegenomen. Regelmatig worden er nog stoffelijke resten van soldaten gevonden en hier herbegraven.

 

Bovenstaande tekst gedeelte komt van de website Nederlandse oorlogsgraven

 

 


 

 

 

Nationale Doden Herdenking Canadese Kerkhof te Groesbeek 2005

 

Op 4 mei 2005 vond de jaarlijkse dodenherdenking plaats op het Canadese militaire ereveld te Groesbeek.  Om 18.45 kon men eerst een kopje koffie nuttigen in het gemeentehuis van Groesbeek. Vervolgens vertrok de stille tocht vanaf het gemeentehuis te Groesbeek en het monument aan de Clarenbeekseweg te Berg en Dal naar de Canadese Erebegraafplaats. Rond 19.40 kwamen de deelnemers die aan de stille tocht deel namen aan op de erebegraafplaats te Groesbeek. Nadat burgemeester Prick zijn welkomstwoord had gegeven aan de belangstellenden van deze stille tocht begon men met het officiële programma. De plechtigheid eindigde nadat Muziekgezelschap Edelweisz en het Groesbeeks gemend koor het Wilhelmus hadden gezongen. Aansluitend aan de herdenkingsplechtigheid kon men in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 een kopje koffie nuttigen. Concluderend was de opkomst van deze herdenking ondanks het niet al te beste weer redelijk te noemen. Onder de aanwezigen was Burgemeester Prick en zijn vrouw, dhr Leenders van het bevrijdingsmuseum, Pastor van Rooy, hoogwaardigheidsbekleders van Canada en diverse organisaties en Groepen. Hieronder kunt u nog het programma terugzien van die avond en tevens heb ik enkele foto's gemaakt om deze herdenking compleet te maken.

 


Programma Nationale Herdenking 2005 (Canadese Militair ereveld te Groesbeek)

18.00 uur Vlagen halfstok.
18.45 uur Samenkomst van deelnemers aan de Stille Tocht de hal van het gemeentehuis. 
19.00 uur Vertrek van de Stille tocht vanaf het gemeentehuis te Groesbeek en het monument aan de Clarenbeekseweg te Berg en Dal naar de Canadese Erebegraafplaats. 
19.45 uur "O Canada"
  door Muziekgezelschap Edelweisz en het Groesbeeks Gemend Koor. 
Korte overweging door burgemeester G. Prick en kranslegging door de heer en mevrouw G. Prick, 
namens de bevolking van de gemeente Groesbeek
  Kranslegging door mr en Mrs. April, namens Canada en de Canadese Ambassade. 
Kranslegging en declamatie door leerlingen van het Montessori College. 
Gelegenheid tot het leggen van kransen of bloemen bij het Erekruis door overige aanwezigen. Tijdens de kranslegging speelt Muziekgezelschap Edelweisz koraalmuziek.
20.00 uur Last Post
  door een blazer van Muziekgezelschap Edelweisz gevolgd door 2 minuten stilte. 
20.02 uur Reveille
  door een blazer van Muziekgezelschap Edelweisz. 
"Oh Freedom"
 

door het Groesbeeks Gemengd Koor. 

Declamatie
  door Frank Peters, leerling van het Montessori College. 
"Irish Blessing"
  door het Groesbeeks Gemend Koor. 
Meditatie
  door pastor. J. van Rooij. 
Aansteken van de kaarsjes door kinderen. Tijdens het aansteken van de kaarsjes wordt koraalmuziek ten gehore gebracht door de heer Malcolm Burrows. 
Onze vader (oecumenisch)
  Declamatie
  en vrijlaten van duiven door leerlingen van basisschool "Op De Horst". 
"Wilhelmus"
  door Muziekgezelschap Edelweisz en het Groesbeeks Gemengd Koor. 
Einde van de plechtigheid

Fotoreportage van de dodenherdenking op het Canadese militaire ereveld te Groesbeek.

 

 


 

Het ontstaan van het Canadese Kerkhof te Groesbeek

Nadat Nederland op 5 mei uiteindelijk weer vrij was en verlost was van het Duitse Nazi juk, zijn er nadien verschillende kerkhoven ontstaan in Nederland, één van deze kerkhoven is het Canadese kerkhof te Groesbeek  op dit kerkhof liggen voornamelijk Canadese soldaten (waarvan sommigen zeer jong) die hun vrijheid gaven voor ons land, veel van deze soldaten zijn gesneuveld tijdens Operation Veritable en de slag om het Rheiswald. Op de volgende pagina's kunt u lezen hoe het kerkhof is ontstaan, tevens kunt u lezen dat op 4 mei 1947 dit kerkhof officieel geopend werd door de toenmalige koningin van Nederland Wilhelmina, u ziet tevens verschillende foto's die tijdens deze emotionele opening zijn gemaakt.  

 

tekst1.jpg (194379 bytes) tekst2.jpg (190894 bytes) tekst3.jpg (74911 bytes) tekst4.jpg (77280 bytes) tekst5.jpg (85371 bytes) tekst6.jpg (73135 bytes)
Pagina 1 Pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 6
tekst7.jpg (95108 bytes) tekst8.jpg (112631 bytes) tekst9.jpg (88833 bytes) tekst10.jpg (87988 bytes) tekst11.jpg (80810 bytes)

tekst12.jpg (83005 bytes)

Pagina 7 pagian 8 pagina 9 pagina 10 pagina 11 pagina 12

Top