Overzichtsfoto van Foxhill in 1944/1945 lag hier ongeveer de frontlinie tussen Duitse troepen enerzijds en geallieerde troepen anderzijds.