Inleiding door Leo Zilessen

Naast de woning en winkel stond de smederij van G. Kerkhoff; daar was na de oorlog ook niet veel meer van over. Het pand daarnaast is het dubbel woonhuis, dat G. Kerkhoff in 1939 heeft gebouwd. De bouwsom bedroeg f 12.500,-- en het huis kon betrokken worden in mei 1940. Smid Kerkhoff verhuurde de woning aan de families P. Hofmans en H.A. Kerkhoff die helaas maar vier jaar van hun fraaie woning konden genieten, want in september 1944 begon de verwoesting van de Horst.

 

 

Blz<

Terug naar het begin 2 3 4 5 6

>Blz

 

@ Auteursrechtelijk beschermd. Digitale bewerking Michel Janssen webmaster van Groesbeek het dorp der verrassingen              webmaster@geschiedenisgroesbeek.nl 06-42462230 (na 18.00 uur)

 

Inleiding door Leo Zilessen

Na de dropping op Klein Amerika, ontstond er een constant wisselend front tussen de Nazis in het Reichswald en de Geallieerden ter hoogte van de Kloosterstraat en de Koningin Wilhelminaweg (1948 deze naam gekregen tijdens het bezoek van de koningin aan Groesbeek), waarbij willekeurig het granaatvuur ook terecht kwam op Horster gebied. We zien dit duidelijk in de Dagboeken van de Zusters van de Horst. De frontlijn lag toen vanaf de kerk in de Breedeweg, halverwege over de Ashorst en daarna het westelijk deel van de Koningin Wilhelminaweg volgend, en via “den Heuvel” tot aan de grens met Wyler.
Of dit verdwaalde blindgangers waren die op de Horst insloegen, of dat de reikwijdte naar het Reichswald niet groot genoeg was, weet ik niet. Het kunnen dan ook doelbewuste schoten geweest zijn, omdat men verwachtte dat menige Duitser zich had verschanst in gebouwen van de Horst. Ook rijst bij mij de vraag, wie van beiden partijen de complete vernietiging van de Horst veroorzaakt heeft. Wellicht beiden, en dan met name de Geallieerden die toen met groot materieel toesloegen en meer luchtsteun hadden dan de Duitsers, die elders ook hun handen vol hadden.

De kaalslag voor de grensregio: Operation Veritable.

We moeten hier er van uitgaan, dat deze operatie inderdaad de hele infrastructuur van toen heeft vernietigd, naast complete woongebieden. Maar we moeten ons ook realiseren, dat indien dit niet gebeurt was, we wellicht nog steeds onder het Nazi-juk hadden gezeten....
Hoe was de geschiedenis ?
Eisenhower gaf het bevel dat Operatie Veritable (=de waarheid) met als startdatum 08-02-1945 en Operatie Grenade (= handgranaat) de uiterste voorrang hadden.
Operatie Grenade begon op 23-02-1945, en had tot doel de Duitse verdedigingslinies terug te dringen naar het oosten van de Rijn.Geweldige aanvallen, eerst met bommen, daarna met een grote hoeveelheid artillerie, en daarna een overweldigende sterkte op de grond begonnen, om zo het uiteinde van de zogenaamde Westwall te vernietigen en door te stoten naar de vlakte van het Rijnland. Het plan werd grotendeels uitgewerkt door Luitenant-Generaal Brian Horrocks en zijn planningsstaf van het XXX Legerkorps.De bedoeling was: Het Reichswald te zuiveren, en de lijn Gennep-Asperden-Kleef te bereiken. Aangenomen werd, dat de Reichswald-Westwall geweldig sterk zou zijn.De Westwall liep door het Reichswald, ongeveer parallel met de landsgrens tot Aken.

Maar er was al meer gebeurt, al van te voren:

Op 08-02-1945 met Operatie Veritable dus, schieten 1034 kanonnen meer dan (U leest het goed !!) 500.000 granaten af op een 10 km. breed gebied, waaronder ook de Canadese 1e raketafdeling met 12 raketwerpers met elk 32 lanceerbuizen. Reeds op 14-02-1945 had het Canadese Leger het grootste deel van het Reichswald van de vijanden gezuiverd. We kunnen ons nu wel voorstellen, dat ook de grensstreek in de nabijheid een ware vlammenzee was, en dat niet alleen de Duitsers verantwoordelijk waren voor de verdwijning van verschillende dorpjes van de landkaart, zoals ook onze Horst.......Bovendien, en ook dat mag best vermeld worden, namen met name de Canadezen het niet zo nauw met een van de Tien Geboden: “gij zult niet stelen “. Door oudere mensen werd verteld, dat verschillende in het dorp gelegerde Canadezen regelmatig elders huizen sloopten voor hout, om het in de strenge winterperiode warm te hebben. Maar er werden ook andere “souveniers “ meegenomen, en denk maar aan de inbraak in de kerk van het dorp. Maar dit brengt een oorlog met zich mee, en ook anderen hebben dit gedaan, en het gebeurt vandaag de dag nog steeds. Dit was dus geen buitengewoon geval.

 

Blz<

Terug naar het begin

2

3

4

5

6

>Blz