Inleiding door Leo Zilessen

De woning en timmermanswerkplaats van de aannemer Joep Thijssen. Het pand was gelegen tegenover de bakkerij van A. Oomen aan de huidige Reestraat.

 

 

Blz<

Terug naar het begin 2 3 4 5 6

>Blz

 

@ Auteursrechtelijk beschermd. Digitale bewerking Michel Janssen webmaster van Groesbeek het dorp der verrassingen              webmaster@geschiedenisgroesbeek.nl 06-42462230 (na 18.00 uur)

 

Inleiding door Leo Zilessen

zouden vechten bij het zien van zo’n grote overmacht. Ook werd hier in het algemeen verwacht, dat de Geallieerde troepen via Nijmegen en Arnhem het Rijnland zouden bestormen. Vandaar o.a. ook de felle strijd in de Betuwe door o.a. SS-eenheden.
Maar in feite hadden beide opties hun voor en tegen. Dit heeft betrekking op de geografische ligging. De doorbraak over de Waal was een hindernis, maar ook de strategische ligging van het hoger gelegen Reichswald met zijn toen nog dichte begroeiing was een probleem. Althans voor het lichtere geschut, door het gebruik van de luchtmacht lag de situatie weer anders.
Omstreeks 28 September 1944 was de eerste grote Duitse aanval op Geallieerde (Amerikaanse) stellingen en voertuigen door de Duitse Luftwaffe, maar ook Geallieerde jachtbommenwerpers vielen voortdurend aan. De Amerikaans artillerie concentreerde zich toen op de Horst, en in het Lage Wald o.a. bij “den Heuvel” aan de Wylerbaan.
Van 1 op 2 Oktober 1944 komt er ’s nachts een Duitse aanval via de grens aan de Boersteeg, richting Kamp-Siep-Dorp. Op 8 Oktober 1944 vliegen zware Geallieerde bommenwerpers via de vluchtroute van Groesbeek-Dorp richting Reichswald.
De 82 ste Airborne Division en de aanwezige Britse Wessex Division vertrokken omstreeks 10 November 1944 vanuit Groesbeek en werden ingenomen door het 2de Canadese Korps en later het 1ste Canadese Korps. Door de strenge winter (zie ook bladzijde 3) werd alles wat gestookt kon worden gepakt. Maar ook bij verlof werd waardevol spul meegenomen. Maar, dat deden ook de Duitsers ! Ook werd er met behulp van mijnendetectors wel eens een in-maakketel met persoonlijke spullen van mensen gevonden. Die waren dan voor eeuwig weg.
Op 9 Februari 1945 waren hier de 15th Scottish en de 46th Highland Infantery Brigade met de Glasgow Highlanders, gesteund door tanks van de Coldstream Guards. Met vleugeltanks van de 22nd Dragoons moesten ze het gebied bij de Kreuzfurth en de Hettsteeg veroveren. Op de rechterflank van de 46th Brigade rukken de Glasgow Highlanders, twintig minuten voor het uur U vanuit Groesbeek op. Van de Horst, de Breedeweg, het Lage Wald, de Frasselt (Dld.) en Kranenburg (Dld.) is dan al niet meer veel over. Ze kregen allen de volle laag.
Ook is bekend, dat Duitse speciale “Sprengkommandos” omstreeks 10 Februari 1945, dit was twee weken voor Operation Grenade en twee dagen na Operation Veritable, de opdracht kregen om hogere gebouwen zoals kerktorens en molens, aan weerszijden van de grens op te blazen. De bedoeling was, om te zorgen dat de Geallieerden geen goede uitkijkposten en schietplaatsen meer hadden. Vele historische gebouwen zijn toen ook, al jammergenoeg uit het landschap van ons en dat van onze latere buren verdwenen.

Aanvallen van de eerste reserve werden uitgevoerd door:
Het 2e en 3e Canadese Leger, ook was er een 4e onder leiding van Generaaal Henry Duncan Graham (Harry) Crerar, verder door de 15e Scottish Brigade, de 53ste Welsh- en de 51ste Highland Brigade (van de 1ste Batalion Gordon Highlanders) en als laatste de 43ste Wessex Brigade.

Ten noorden van de Horst trok de 15e Scottish richting Kleef-Zuid, gaande naar Goch.
Ten zuiden van de Horst trok de 53ste Welsh ook richting Kleef-Zuid, en in de Breedeweg zou de 51ste Highland Division tussen het Reichswald en de Maas oprukken richting Goch. Vandaar ging het verder richting Ruhrgebiet, het industriele hart van de Nazi-heerschappij.

In deze periode begon dus ook voor onze Horst de complete materiele ondergang.....
De allereerste Horster kerk, gebouwd door bouwpastoor C. Van der Leeden in 1927, en de allereerste molen gebouwd door de Overasseltse molenbouwer en molenaar Gradje Jacobs in 1905 en tijdens de oorlog feitelijk in bezit van de familie Coenen, moesten het reeds de tweede week van Februari 1945 ontgelden.

 

 

Blz<

Terug naar het begin

2

3

4

5

6

>Blz