Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 29 Mei 9 Juli 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 99

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 101

43B CAHIER-2 Vervolg

blz 100

Woensdag 9 Juni. Om half acht met de bus weg, naar den Haag. Aan 't station den Haag S.S.
werden de persoonsbewijzen door D. gecontroleerd; in de stad dien dag gezocht naar de opgeroepen krijgsgevangenen die zich niet gemeld hadden. Haagsche Bosch in desolate toestand, boschwachtershuis afgebroken, de zware beuken er achter omgehakt evenals zware boomen in hertenkamp en op Malieveld. Vanaf Torn Prikkerlaan{?} een breede tankgracht n. N.O. de boomen rechts er van gekapt, op eenige kleine na. Uitzicht op Min.v.Landbouw, kerk v.h. Bezuidenhout. Bunker op terrein Huis ten Bosch, aan Boorlaan, een hoek Nassaustraat, op terrein Dierentuin. Afbraak hoek Nassau-Zuylensteinstraat. Laan v. Nieuw O.I. mijn brood opgegeten.
In het proces dat pas plaats heeft gevonden, in Utrecht, ging het om 128 beklaagden. 68 werden in de loop van het proces "bei Seiten gestellt". 21 zijn gefusilleerd o.a. de oude generaal RoŽll, v. Hasselt, de tweede broer Schimmelpenninck - de andere was reeds als gijzelaar gefusilleerd.
W. was ook ter dood veroordeeld. Op raad v.d. advocate schreef mevr.G. zelf een brief ter verdediging v. haar zoon. W. hoorde deze brief v. zijn moeder in de rechtszaal voorlezen. Zij noemde de volgende punten: dat W. zonder vader was opgevoed, zij zelf half v.D. afkomst, W. een zoo goede zoon v. haar; dat zij na den vorigen oorlog een D. meisje bij zich aan huis gehad had zur Erholung. Het effect ervan was dat ook W. - reeds veroordeeld wegens sabotage, FeindbegŁnstigung en verboden wapenbezit - "bei Seiten gestellt" werd en slechts veroordeeld tot een werkkamp v.d. Wehrmacht in D. Hij was nog niet vertrokken, zat nog in Haren, waar mevr. en Miesje hem bezocht hadden. Ze kwamen onverwacht, hij zag er niet slecht uit, wat bleek en dik, maar keurig in zijn kleeren. Kon, ondanks de bewaker, alles vertellen. "In Amersfoort was 't zoo erg dat wij verlangden doodgeschoten te worden." In Haren weinig eten. Mevr. vond telkens in zijn waschgoed briefjes genaaid. Een keer niets, hoe zij ook zocht. Zette het goed in het water en vond den volgenden morgen een paarse emmer water. Het afgevende hemd er uit gehaald, gebet met vloei, gedroogd, en 't was nog te lezen. O.a.: "Moeder verwen ons nog maar goed deze laatste weken, we zijn veroordeeld. Kunnen de ooms ons geen spek en
{vel 40}

worst en voornamelijk melk bezorgen? enz."
Een Dr. uit Utrecht die als gijzelaar in Haren zit en veel door zijn patiŽnten toegezonden krijgt, deelt dit alles met de medegevangenen en helpt hen wat hij kan. "Die man moeten we later in goud zetten." Naam met ij.
Tocht v. mevr.G. en Miesje naar Haren - had eindelijk een Besuchschein bemachtigd - waar men zeide dat haar zoon [daar] niet was - zij wist toen dat hij veroordeeld was en wilde hem nog zien - Vught - Utrecht - Amersfoort en in A. werd haar kostbare Besuchschein door D. off. verscheurd. Kreeg tenslotte later nieuwe door Ambtgericht den Bosch.
Zag de vrouwelijke brievenbestellers. Van P.T.T. (die zich niet behoeven te melden, natuurlijk niet, hun persoonlijkheden zijn bekend) gaan wekelijks de noodigen n.D.
Mevr. W. gepakt, heeft toen gezegd dat haar dochter bij haar vriendin in Epe was, daar huiszoeking, niets gevonden, ten slotte is Annie gepakt in den Haag en eveneens de menschen die haar herbergden. Iemand die er bij tegenwoordig was, zeide: ik zal dat nooit vergeten, Annie die midden in de kamer op een stoel zat, met haar blonde pruik in de hand en als versteend keek naar de personen die haar kwamen arresteeren. Zij is naar Polen gebracht. Meneer R. ontslagen, met 1 Juni, "tenzij hij op die datum v. zijn J. vrouw gescheiden was." Tenslotte was er zooveel werk dat hij toch weer in zijn betrekking is gekomen.
Mr. die met zijn dochtertje 's morgens langs Vliet n. Delft fietste, zag ballon uit vlt. vallen in de Vliet. Vischte met bootje veerman pak pamfletten op, stak er zooveel mogelijk van in zijn zakken. Waarschuwing aan D. dat stad n. stad gebombardeerd zou worden, totdat zij zich overgeven.
Mussert moet zich beklaagd hebben dat alle jonge mannen uit ons land gehaald werden. Nu bij de keuring in den Haag 60% afgekeurd.

 

Terug naar bladzijde 99

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 101