Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 29 Mei 9 Juli 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 100

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 102

43B CAHIER-2 Vervolg

blz 101

Chose die zomerhuisje aan Wiede in najaar aan 4 Joden verhuurd had, een jaar huur vooruit had laten betalen, en hen nu, in 't voorjaar, aangeeft.
In Driebergen brengt niemand zijn radiotoestel weg: "ze moeten ze maar halen." In Friesland heeft men evenzoo gedacht. Hierop kreeg Leeuwarden straf: om acht uur binnen.
Voor 't eerst in den trein een vriendschappelijk gesprek met D. (officieren) meegemaakt, die op het achterbalkon stonden. Zei het eenigzins ironisch wat de D. niet voelden.
D. officier die tegen Dr.Br.B.{?} zeide dat zij niet meer tegen Holland zouden strijden, dan liever de wapens neergooien.
Nacht van 21-22 en van 22-23 zeer veel vlt. zware, luchtgevechten, bommen gevallen bij Gennep, in de eerste nacht heeft de luchtwacht 19 zien vallen.
Mariental moet groot gedeelte ontruimen voor Landweer en politie-opleiding. Meubels v.d. de Quay's bij ons gebracht. Wie kan, neemt wat in de bewaring.
{vel 41}

Nacht van 11 op 12 Juni
Zeer zware luchtaanval op D. Zagen 2 vlt. brandend neerkomen in Z., de eene dichtbij. 3 in Oosten. Aanval was op Dusseldorf, Munster, Roer- en Rijngebied. Volgende nachten zeer onrustig, één nacht kwamen hier 19 vlt. neer.

19 Juni. Cramer, Ned. S.S. zeide dat men met geen één bezet land, zooveel te stellen had als
met Nederland. In deze week in V. 360 ontslagen, van de stakingen, enz. in Mei.
Keubel{?} en Klessebes{?} hebben hun loon gekregen. Hadden een landhuisje in V. in de bosschen en zijn daar vermoord. Van het Nsb. cabaret. D. zullen dit niet vervolgen "wegens politieke redenen."
Res. officieren willen zich niet aangeven, maar wachten tot ze gehaald worden. In den Bosch veel studenten bij de huiszoekingen opgehaald.
Af en toe komen de gevangenen v. V. door den B. in hun gestreepte pakjes. Ongeschoren, met groote gaten in hun sokken. Vandaag in de druipende regen, de D. begeleiders met regenmantels. kamp ligt laag en vochtig.
Ontslagen 15 man die Jood met geld hadden geholpen, J. had hen aangegeven.

22 Ook den geheelen dag vlt. men zeide eenige honderden. Sommigen hebben ze in
V.vorm - als ganzen -in dichte formaties zien overvliegen.

24 Naar Arnhem, meneer H. gesproken, op zijn raad naar Wageningen, naar prof.T.
welke niet thuis; koffie gedronken aan 't Lexkesveer, waar juist D. jager die met de aanval v.d. Amerikanen v.d. 22 neergeschoten was, overgebracht werd. De geheele romp, " 9 meter lang, genaamd Karin, met er op geschilderd dik figuurtje (Göring ?) met duivelshoorntjes die uit de golven opdook - ? - Commentaren v. veerman en publiek.

26 Juni Half acht per bus weg, over Arnhem n. Wageningen, daar prof.T. gesproken die alle
mogelijke hulp toezegde. Bij tante M. koffie gedronken, daarna bij mr.H. om verdere raad: "iedereen die kan, zal U zeker hiervoor helpen."
Na {of Ma?} gisteren zonderlinge brief van Andrée, vandaag bij thuiskomst idem telegram.
Vandaag 400 doktoren gevangen genomen, waaronder zeven uit Nijmegen. Later liep dat op tot 20. In Zuid{?} zijn alle doktoren gevangen genomen, in Oosterbeek 3 van de 5.
Velen duiken onder, of slapen elders. Inbraak in Dr. Sedée's huis in Nijmegen door agent die op bellen geen antwoord kreeg, daar familie n. Lent gegaan was om kersen te haalen. Mevr. had echter per ongeluk de melk op het gas laten staan, welke hevig overkookte. De agent meende hierom dat er toch iemand thuis was
- draaide als goed huisvader het gas uit - en ging boven zoeken. Vond 2 afgesloten kamers, trapte de deuren in en ook deze kamers waren leeg! Kwam tenslotte via brandladder bij buren terecht.

 

Terug naar bladzijde 100

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 102