Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 11 juli 26 december 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 107

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 109

43C CAHIER-2 Vervolg

blz 108

In Vollenhoven door het stadje langs Old Rutenbosch{?} door de mooie afgeknotte lindenlanen langs de * 1)

25 op 26 Juli Zondag op Maandag, zware vlt. overgekomen en fos-forbranden in D. 4 vlt.
brandend zien neerkomen.

26 Juli. Itali, Mussolini afgetreden! 't Geheele dorp weet het in een ommezien.

28. 's Morgens zware Am.vlt. overgekomen, en bij Nijmegen neergeschoten. In de
nacht van Zondag waren overal zwarte lintjes neergestrooid, papier met in 't midden zilverpapier. In 't bosch moesten ze door de mannen die druk werk hadden, [worden] opgezocht, 't waren z.g. brandlintjes; wij en iedereen hebben geprobeerd ze tee laten branden, eerst in de zon, doch zelfs met een lucifer branden ze niet. Veronderstelling dat ze door Eng. neergelaten worden om luisterinstallatie onbruikbaar te maken, wat waar is, in D. vielen ze met bossen.

30. 's Morgens weer zware vlt; was in den moestuin aan 't werk, capucijners plukken, en
zag " 30 rookstreepjes. Er gingen meer partijen over, ze vlogen te hoog om ze te kunnen zien. Later drie vlt. lager, waarschijnlijk D. naar 't Westen. Er werd geschoten in de lucht. Vanmiddag kwam Letailleur om inlichtingen. Moet raad vragen aan den aangewezen raadsman.
{Enkele regels spatie}

Augustus, 6, Donderdag. Het goede nieuws van de val van Orel en van Catania. D. steden
moeten ontruimd, eerst Berlijn en Hamburg, nu ook Chemnitz, Leipzig en Kiel. In Hamburg na de bombardementen oproer, de Grne Polizei van in ons land er heen gezonden.
Hier moeten alle niet-inwonende mannen uit de N. en O.- provincies {wat ? P.S.}.
In nacht van 31 Juli op 1 Aug. in 't tuinhuis het theeservies gestolen.

6 Aug. Mon vertrokken en niet thuis aangekomen.

7. Mr.P. overhaast vertrokken. Verbod voor niet-inwonende mannen om in N.O.
provincies te verblijven. Daardoor ook alle zomergasten gedupeerd. 2)

{vel 49}

* 3) rand, met uitzicht op het vlakke weiland, begrensd door de zeedijk; deze laanen zandig en hooger gelegen dan bochtige
eikenlanen, die naar een bosch leidden, dit bleek de Oldenhof te zijn, 't oude huis van de de Vos van Steenwijks. Mooi inrijhek met artichokken. In de omgeving groote oude boerderijen met riet gedekt, met twee banders{?}. Mooie bloemen langs de weg, o.a. malve en gedoornd stalkruid.
{In de marge: veld blauw maanzaad, glooiende akkers, zandgrond, romantische natuur.}

Doorgewandeld naar Cadoelen. 't Landschap van het land van Vollenhoven is als van oude prenten en daar bij Cadoelen den dijk op, ineens 't nieuwe land van de pas aangelegde N.O.polder. Langs de dijk een breed water, ten Z. zeer breed, waarin de dammen van het Zwarte Water uitsteken; in de verte het silhouet van de boomen van het Kamper eiland. Recht vr de sluizen met


     [1] Het vervolg begint op vel 49, BLAD 108. P.S.

     [2] Het vervolg begint op vel 50, BLAD 109. P.S.

     [3] Vervolg van vel 48, BLAD 108. P.S.

 

Terug naar bladzijde 107

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 109