Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 11 juli 26 december 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 108

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 110

43C CAHIER-2 Vervolg

blz 109

een breede brug er over: Verboden toegang. Mannen kwamen uit de nieuwe polder met waterlaarzen aan, vrouwen op klompen. 't Nieuwe land geheel begroeid: zag dichtbij haver en aardappels. Hier en daar in de vlakte roode nieuwe boerderijen met helderroode daken. Deze polder is het paradepaardje van Seyss Inquart; wanneer hij hoog bezoek krijgt, neemt hij ze mee hiernaartoe, om te laten zien, wat het D. bestuur tot stand heeft gebracht ..... Blijkbaar ziet niemand in, hoeveel jaren voorbereiding tot dit resultaat noodig zijn. In deze polder zeer veel ondergedokenen. Men heeft ze willen "uitkammen", doch toen dreigden alle arbeiders, enz. met algemeene staking en sedert durft niemand meer een vinger naar hen uit te steken.
Terug naar Vollenhoven. Heerlijke geur van gerookte paling die door 't geheele stadje dreef en - geen paling te krijgen. Oude "winterkerk" in 't stadje en oude "zomerkerk" - n massa vormend met stadhuis en oude toren - aan de Zuiderzeekant. Hier geen zee meer,
{In de marge: Palingrookerij op 't "kasteel", de oude citadel met water omringd.}
maar nieuwe land aan den overkant van het kanaal. Aardige rij oude huisjes, bij markt mooie trapgevel.
Drie uur terug in Giethoorn en dadelijk per cano het Molengat op. 's Avonds afscheid genomen in de Pastorie en de oude kaart van Vollenhoven gezien. Voor koning Philips van Spanje zijn een stel kaarten geteekend van alle belangrijke plaatsen in de Nederlanden, de meeste bevinden zich in madrid, anderen in de Kon. Bibliotheek. Nijhof (?) verzorgde er een nieuwe uitgaaf van. S.I. enz. hebben het meeste er van gekocht om aan hunne vrienden in D. cadeau te doen. Om elf uur thuis, na prachtige vaart met ondergaande zon en maneschijn. De maan maakte een zilveren spoor van kielzog van de cano. In de schemer grazende koeien.
Volgende dag tocht naar Otterskooi, 's avonds afscheid bij mr.M. genomen.

Donderdagmorgen p. cano eerst pak n. post gebracht voor erfie{?}, dan naar Broer gebracht; de
beide cano's schoon gemaakt en zeilen bekeken met Broer. 't Eene nog goed, 't andere gescheurd. Terug geloopen, binnendoor. Na 't eten weg, bus echter te laat, trein naar Leeuwarden reed juist weg toen ik in Steenwijk op perron kwam. Eenige uren zoek te brengen: de kerk gezien. groot met twee zijbeuken van ongelijke breedte. Leelijke rechte zoldering, mooie koperen kronen, sommige met 1, 2 of drie rijen kaarsenhouders. Veel uitgehakte grafsteenen. Reis naar Leeuwarden opgegeven en trein naar Zuiden genomen.
(In de marge: Leeuwarden had straf, moest om acht uur binnen zijn, en dat was te lastig voor mijn korte bezoek.}
Om half tien in Nijmegen, trof mevr.v.Pabst in de tram, van Hengstdal over Berg en Dal naar huis geloopen, om half twaalf thuis, in 't donker het laatste eind, maar gelukkig niet aangehouden in het verboden uur. Thuis alles stil, de honden blaften niet. Naar boven geslopen, na de warme reis graag een bad genomen, dit nagelaten om geen leven te maken. En zonder dat ik het wist, stond er eten klaar in de keuken!
{vel 50}

Donderdag 12 Aug. 1) 's Morgens tijdens het ontbijt, om half negen, tot negen uur veel vlt.
overgekomen. Koude heldere morgen; de vlt. teekenden zich af met nevelstrepen, soms aan 't begin de aluminium vlt. te zien, met name bij een groep v. 39 Am. toestellen die Rijnprovincie gebombardeerd hebben, o.a. kazerne van Bonn. Later kwamen treinen vol soldaten hier langs, Nijmegen vol er mee, o.a. klooster en scholen v.d. grijze zusters a.d. Groesbeekscheweg. Vlt. hebben briefjes naar beneden gegooid waarin stond dat als D. zich niet vr 15 Aug. overgaf, de D-steden "ausradiert" werden.
H. zag van voorbijgaande goederentrein koffertje gooien en man afspringen, die zwaaide tegen de remmer, koffertje opraapte en kalm langs station wegliep.


[1] Vervolg van vel 108, BLAD 23. P.S.

 

Terug naar bladzijde 108

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 110