Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 11 juli 26 december 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 113

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 115

43C CAHIER-2 Vervolg

blz 114

Sint is een zeer trouwe kerkganger, maar een slechte betaler van zijn schulden. Heeft bij bakker Bakker nog een schuld van vˇˇr den vorigen oorlog. Kort geleden kwam een andere schuldeischer bij hem, sprak lang en breed om zijn geld te krijgen. Sint zweeg steeds en ging tenslotte naar het huisorgel toe om er plechtig op te spelen: Wie maar de Heer laat zorgen ..... waarop hij liet volgen een vrolijk wijsje: En hoe je aan je geldje komt, dat moet je maar zien, enz., draaide zich om: En nu weet je het, ga maar ... man! ...

Maandag 13. Zuideindiger Wijde, Belt, Blauwe hand, bij Slot, de werf ... ... die aan 't manden
herstellen was. 's Avonds bij mr.M. "Margot in 't gevangenpakje. Giethoornsche ..., de twee van Piet van Egmond: maneschijn en de begrafenis terwijl de merel zong.
{Op de navolgende vellen meermalen waterschade : ...}

October. In Nijmegen veel menschen gevangen genomen, o.a. Dr.v.Vught, mej.Regout en zijn
zuster. De inspecteur niet gevangen genomen, is tijdig gevlucht, daarvoor hebben ze zijn geheele familie gepakt en naar Vught gebracht.
Dr.v.V. was niet thuis, men kwam onder pretentie{?} dat voor een spoedgeval zijn hulp noodig was en is hem toen achterna gegaan naar het station: hij was op weg n. Oss voor een operatie.
De NsbeŰrs worden bewapend: met jachtgeweren.

8 October. Vanmiddag tien parachutisten bij Malden gedaald. Dreigden met revolvers toen men
hen wilde arresteeren, vroegen naar Heumensche Molen. Bleken later D. provocateurs te zijn, die aangegeven hebben de menschen die hen hebben geholpen. Neen, waren werkelijk van onzen kant volgens ... en zijn verdwenen. Er zijn wel arrestaties gebeurd.

In den nacht van 21 op 22 October huiszoekingen bij Nijdam de commies en Medendorp van 't Spoor omdat de zoons op 't Maldensch vlak dingen gevonden en meegenomen zouden hebben. De oudste, van medendorp, is meegenomen en wordt vastgehouden zoolang het onderzoek duren zal.
Overdag en 's nachts telkens vlt. en af en toe ontploffingen. 's Avonds "weerlichten".

{vel 53A}
{Los in het cahier ligt een vel met aanzienlijke waterschade}

2 November 1943. Met de bus om half acht uit Groesbeek, in Zwolle om twaalf uur, boodsch. in
stad, kwam bijtijds bij Giethoornsche bus, maar kon er niet in daar hij vol was; deelde dit lot met een dertigtal menschen. Dus met de trein naar Steenwijk, daar weer een paar uur zoek gebracht. 't Was er paardenmarkt en kermis. Tijdig bij de bushalte, waar een massa menschen en vooral kinderen stonden te wachten. Ondertusschen viel de schemering. De bus kwam - te laat - en weer behoorde ik tot het deel dat niet mee mocht ..... geprobeerd logies te krijgen bij de Kroon: was vol; bij v.d.Woude binnengeloopen, waar tot mijn verbazing achter de gelagkamer in de keuken een vrouwspersoon een gans stond te plukken. Ze antwoordde in 't Duitsch: es ist hier kein Hotel mehr, es ist Wehrmachtsheim. 't Hotel aan den overkant idem. Ondertusschen was 't donker geworden. Op 't politiebureau gevraagd naar logies; de agent raadde Blok op de markt aan. Kreeg plaats, at een bord erwtensoep en na geschreven te hebben, vroeg naar bed. Volgende morgen vroeg naar Giethoorn.

3 Nov Eerst bagage bij Mol gebracht, uitgepakt en daarna geloopen n. Broer. Samen appels
gegeten en het nieuws gehoord. Co÷peratie gesloten wegens Dankdag, doch kwam gelukkig de ...schuit tegen en kocht 2 roggebrood. Doorgevaren n. Blauwe Hand, mooi, zacht weer. Afgesproken. Vlt. luchtgevecht ... 's avonds boeken bij Mr.M. gebracht, welke ... met vrouw Bakker gesproken, die R's boek gretig in ontvangst nam. "Dat is ook iets voor mij." Honger naar kennis.

 

Terug naar bladzijde 113

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 115