Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 11 juli 26 december 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 114

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 116

43C CAHIER-2 Vervolg

blz 115

Daarna bij juffr. Mol gezeten, waar later de heer en mevr. Pasman op bezoek kwamen, de schilder en zijn vrouw, tamelijk ordinaire menschen.
Vorige week transport van 7000 koeien in den grond geboord. De Scheveningers vertelden hoe de koeien aanspoelden. Deze koeien moesten naar Zweden, als ruil tegen ijzererts. Andere transporten zijn niet gebombardeerd. Volgens de kranten geen schade. Maandag voor een week huiszoekingen in Dwarsgrachte. Een die zich hier schuil had gehouden, was gepakt op bezoek in Utrecht, men had er toen uitgeperst wie hem had gehuisvest. Drie boeren {2 Smit, Petter} gevangen genomen en een of twee onderduikers. De rest hebben zich elders verborgen. De boer die tegen de Ned.S.S. zeide: "Ik begrijp niet dat Ned. zich daartoe leenen", afgeranseld met de gummistok.
{8 regels slecht leesbaar Frans, eindigend met : La foto de Papa introuvable.}

4. 's Morgens eerst naar R., met vacantie. Door naar Blauwe Hand. Kouder, veel wind
op Zuideindiger Wiedegien. Boot laten liggen, doorgeloopen over fietspad tusschen de meren - 10 jaar oud, gemaakt met zand uit het nieuwe kanaal -naar Schutsloot. Eenzaam buurtje, nu verbonden met de wereld door 't pad; vroeger alleen p. boot te bereiken. Een 50-60 huizen, school en nieuw kerkje van 1925. Zag ook oud kerkje achter een huis. Oud huisje waar twintig jaar geleden oud vrouwtje in woonde: zoldering 2 meter hoog, van binnen schouwtje en bedsteden. Kleine raampjes, zoldertje, schuur of stalletje. Een echt oud visschershuisje. "Poppenhuis", zooals het z.g. poppenhuis in Ghoorn.
{16 regels onleesbaar Frans.}
Op Zaterdagavond branieschoppen op het pad. Slechts twee toegangen tot Dw. waarvan de eene nauwelijks begaanbaar, en enkele wacht zou voldoende zijn.
{4 regels onleesbaar Frans.}

5. 's Morgens bij visscher Smit, Mitlof{?} en Middelhof, tegenover de Smid{?}, overal
bot gevangen. Toen naar schilder B. en vrouw, gezellig ontvangen en in de keuken gezeten. Mooie bijbelsche ...
's Middags bij Broer boot gebracht, bij vrouw Sint{?} van den kooiker met succes, bij Piet Zwiers en vrouw en schoonzuster, de kleine Francis Michel gezien. Teruggewandeld met leeren{?} valies en eenden. 's Middags op Molengat in de zon ... 's Avonds op de pastorie, heldere ... neef Joost. Bar koud.

6. 's Morgens dikke mist en ijs op het water. Blij mijn cano reeds weggebracht te
hebben. Met bus n. Steenwijk, vlotte reis, volle treinen, 5 terug Groesbeek.
De Wijk. Moordaanslag op 2 Nsb.boerenmenschen. De man dood. Voor iedere vermoorde Nsber zullen er nu als wraak 3 menschen vallen: en van het kerkevolk, en kunstenaar, niet aangesloten aan Kultuurkamer en nog een derde willekeurige.
In Meppel hebben drie onschuldigen er voor moeten boeten: een garagehouder met 9 kinderen, een Chr. onderwijzer van Staphorst - neergeschoten voor 't oog van zijn zoontje - en Dr. Roelfsema. Werd 's avonds laat opgehaald door mannen met auto, eerst maakte hij bezwaar om mee te gaan omdat hij voor een bepaald doel thuis moest blijven, doch op de verzekering dat het een spoedgeval was en hij binnen 't uur weer thuisgebracht zou worden, ging hij mee. Zijn vrouw en de Eng. loge zagen de geheel gesloten auto voor het huis en hoorden den Dr. nog zeggen: "Moet ik dr in?" "Ja dokter, en over een uur brengen we U met de auto weer thuis." Hij kwam echter niet terug en den volgenden morgen vond men hem op een achterpaadje ergens in Drente met twee schoten door 't hoofd.
Nam mee naar huis 1 p. boter, 2 eenden, roggebrood. Trof bagage-onderzoek in den trein, deed eerst het leeren valies met kleeren open, daarna pas het mandje met verboden waar, dat ten slotte dicht mocht blijven.

 

Terug naar bladzijde 114

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 116