Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 11 juli 26 december 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 115

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 117

43C CAHIER-2 Vervolg

blz 116

November {vel 54}

Dinsdag 7 November. Oefening v.d.D. door dorp; o.a. bij Nillesen mitrailleur opgesteld die niet
schieten kon. H.H. zag in haar tuin hoe de jonge soldaten - 16, 17 jaar - de bediening v.d. geweren afkeken van de oude soldaten, waarvan er enkele tusschen waren. In die buurt werden de afscheidingen tus-schen de tuinen die hun in de weg zaten, eenvoudig stuk getrapt. Bij ons klommen ze over de haag en bezeerden zich aan dorens en prikkeldraad, naderhand liepen velen met verbonden handen. Ze liepen bij ons door den tuin zonder dekking te zoeken, 't ging heel onhandig. Schieten, namaak handgranaten, die erg rookten.

13 Dezen Zaterdagavond bij het uitgaan van de bioscopen de vrouwen en meisjes
opgevangen en door de D. naar Marienbosch gebracht om onderzocht te worden op geslachtsziekten. Eenige avonden tevoren jongelui opgewacht die uit cabaret kwamen voor controle persoonsbewijs.
Op deze Zaterdag hebben de textielwinkels zooveel mogelijk verkocht: volgende week inventariseering en afstaan van alle voorraden.
Gehoord over bisschop v. Munster bij bombardement September. Was zich aan 't kleeden v. mis, miste iets wat zijn kamerdienaar vergeten had klaar te leggen, gaat naar de kamer er naast om 't te krijgen; den bom valt op 't paleis, de eerste kamer geheel verwoest, de andere gedeeltelijk. Bisschop kwam schrijdelings op balk er onder terecht. Toen de menschen hem gingen zoeken, vonden ze hem terug in onderkleeren, bezig met 't blusschen van brandbommen.
Dag en nacht vliegers en bombardeeren, soms rinkelen de ruiten er van.
Bij terugkomst uit G.hoorn Mr.W. gesproken. Was maandenlang buurman v.R. in kamp; Hij met een ander namen R. altijd onder de arm om hem te steunen bij 't loopen n. appèl en werkplaats Philips. "Philips verdient in goud gezet voor wat hij v.d. gevangenen doet. Al 't geld dat hij anders v. reclame besteedde, gebruikt hij nu om hen 't leven te verlichten, de werkplaatsen zijn daarvoor opgericht. Ze krijgen daar één - v. extra zwaar werk 2 - maaltijd, goed klaargemaakt met veel vet, en zitten in een warme omgeving." R. redelijk gezond, vol moed, redeneert veel met medegevangenen, teekent zooveel er gelegenheid toe is. Portret v. Mr.W. Heeft veel last v. zijn voeten, stukgeloopen op de klompen, is nu dan ook in ziekenbarak. Sedert October ?

Waarschuwing van huiszoekingen midden November.

Donderdag 25 om één uur 's nachts kapelaan v.d. Heuvel en oud-marechaussée Theunissen's zoon opgepakt; de laatste was ondergedoken geweest, doch even thuis gekomen. Bram en Piet: men kwam om 1 uur aan hun huis, B. deed open, doch beiden hebben weten te ontsnappen. Twee marechaussée in huis, twee in den tuin. De vraag: hoeveel mannen in huis? Twee. Welke leeftijd? Arnold was de tweede - - ! P.B. naar vliering met medenemen v. zijn kleeren. M. verklaarde zijn bed met te zeggen dat haar broer bij overkomst daar sliep. B. gevlucht tijdens de huiszoeking, in pyjama met overjas. De meisjes moesten ieder op hun kamer in bed blijven, af en toe werd het gecontroleerd.
{vel 55}
December 1943

Den laatsten tijd telkens, dàn 's nachts, dàn overdag vlt. die overkomen, af en toe hooren wij bommen. Woensdag 1 Dec. bommen op Kleef.
Ook op een avond " elf uur luchtgevecht, de D. kwam neer in de Ooy, de Eng. achter 't Wald, beiden brandend.
In Amsterdam en in Utrecht - bij oude dame van 68 j. - radio's in beslag genomen en eigenaars eenige dagen gevangen. Bij thuiskomst àlles uit de woningen gehaald, zelfs de kleeren.

 

Terug naar bladzijde 115

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 117