Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 11 juli 26 december 1943 Slot

Terug naar bladzijde 116

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 118

43C CAHIER-2 Slot

blz 117

Vrijdag 10 December. Z. en ik 's middags v. Ubbergen komen loopen, hooren zwaar
bombardeeren en vlt., schieten met mitrailleurs, luchtalarm in Kleef en Kranenburg en daarna in Nijmegen. Scheepswerf in Millingen gebombardeerd. Juliana Oord moet ontruimd worden.

16 Dec. Verleden Zaterdag bij huiszoekingen n. ondergedokenen in den Haag o.a. vier gevonden in Adelheidstraat en op staande voet in de straat doodgeschoten.

18 Dec. Gerucht dat de Eng. landing in Boulogne hebben gedaan. Vannacht kwam er om 't
kwartier een trein voorbij. Vannacht in Nijmegen alarmtoestand; misschien was 't enkel als proef.
Volgens de verhalen moet Berlijn door de bombardementen voor verwoest zijn, o.a. de vier groote stations - anderen zeggen 40 stations - alle regeeringsgebouwen, de nieuwe kanselerij. De menschen radeloos, evenals in Dusseldorf, al zeggen de kranten dat iedereen kalm bleef.

1ste Kerstdag bruine soep, gehakt met erwtjes.
2de Kerstdag tomatensoep, lapjes van havermout, notenvla.

{einde tekst 43C}

 

Terug naar bladzijde 116

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 118