Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 4 januari 30 april 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 120

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 122

44A Cahier-2 Vervolg

blz 121

geliefd door haar lotgenooten die haar lieten meegenieten van hun pakjes. Zelf mocht zij niets ontvangen.
In D. dicht bij onze grens kwam een soldaat uit Rusland terug en zeide dat ze zoo klop kregen en steeds terugtrokken. "Da ist nicht wahr, es steht nicht in die Zeitung." antwoordde men hem.

Maart. D. troepen in Chr. school, commandant bij v.d.Laan, het klooster v.d. Horst in beslag
genomen. De getroffenen in Nijmegen mogen niet aan het puin v. hun huizen komen, maar de D. halen er alles uit, wat van hun gading is. De volksdienst zamelt voor hen in; en de Kerken doen voor hen wat ze kunnen.
Na 22 week trof men in een kelder een man en een jongen levend aan, zij hadden zich gevoed met voorraad die zich daar bevond.

17 Maart Naar Amsterdam, waar ik laat, om 1 uur aankwam, daar er stagnatie was door
beschadiging v.d. lijn n. het Noorden, Harderwijk, sedert eenige dagen. In Amersfoort had de gasfabriek geen kolen meer; toen werden de kolen v.d. scholen weggenomen om te gebruiken v. gas, hopende dat daarna kolen zouden aankomen. Scholen natuurlijk gesloten. 's Middags bij E.H. gecopieerd.

18 Maart. 's Morgens bij d'A., Bickersgracht, Snoek in 't modderige water. Alle beurtvaarten op
de Zuiderzee gestremd (voor passagiers tenminste). 's Middags vergadering Natuurmonumenten. Zeer gestoord door jongmensch met Nsb. allures. Jaarverslag vol hatelijkheden die door de zaal geapprecieerd en toegejuicht werden. O.a. "onze onvolprezen thee van boschbes en braam." Van de bosschen wordt 50 tot 75 % gekapt v.d. houtvorderingen. Bij Wanneperveen 1, bij Otterskooi hect. aangekocht. Kooi op Texel gekocht, waar sneeuwklokje en hyacinthen.
Amsterdam stil, vooral op den Zondag, daar er geen treinen meer rijden. Wel is er nog telefoon, evenals in den Haag en Rotterdam. De groote magazijnen als Bonneterie en Hirsch gesloten; Bijenkorf en Gerzon nog open. Gasfabriek streng bewaakt, kreeg pas na 't noemen v.d. naam toegang.
{In de marge: "De Natuurmonumenten door N. voor N. gekocht en in stand gehouden, worden thans zr geschonden."}
{vel 58}

20. Maandagmorgen afgemaakt bij E.H. en bij Jacob Hoog{?} koekkruiden gekocht.
Typische oude winkel, genre 1780 met vaatjes waarin de kruiderijen, eenige groote weegschalen en geknoopte slang boven de toonbank.
Middag in Haarlem, in 't donker in den Haag, nam tram die niet meer tot eind L.v.N.O.I. ging maar tot eind bosch, moest dus in regen en pikdonker met koffertje loopen, viel nog in kuil in bestrating. Versperringen op Haarlemmerweg, versperringen bij leiden, Haagsche schouw, Voorschoten. Haarlemmerhout gedeeltelijk gekapt, bunker tegenover Pavillioen.

22 Maart. Leiden. In Hooglandsche kerk (1280 gebouwd, 1840 gerestau): blinkend gepoetst
koper en brandschoon. Orgelspel. Museum Oudheden inlichtingen Saksisch huis en Nijmegen. Hooglandsche kerk houten kruisgewelf en in gebruikte gedeelte houten tongewelf. In Leiden vorige dag en nacht veel arrestaties. In Januari gevangen Dr. Flu, rector de Jongh en Douwma, hoofd Chr. school - Nsber v. distributie was doodgeschoten - Rector de Jongh werd in auto 's morgens vroeg Zoeterwoudsche weg opgebracht en toen "vrijgelaten", mocht met koffertje weggaan, kreeg eenige schoten achterna. Een meisje dat er even later langs fietste, vond hem badende in een plas bloed, verderop stond de auto, de inzittenden aten appels - Douwma werd vlak bij huis neergeschoten, men ging waarschuwen - de D. - "dat hij zeker onwel op straat was geworden, lag op de grond." Dr. Flu idem. Meisje waar geheime zender in huis werd gevonden,

 

Terug naar bladzijde 120

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 122