Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 4 januari 30 april 1944 Slot

Terug naar bladzijde 122

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 124

44A Cahier-2 Slot

blz 123

Versperringen op weg tusschen Amsterdam en Haarlem. Spoorsloten gevaarlijk hoog. Zullen de dijken dat uithouden?
Midden April zijn bij de Nebo de jongens Moormann 1) 's avonds een D. officier tegengekomen met meisje; na een opmerking schoot de D. jongen Moormann dood, zijn familie gevangen genomen, de jonge [spatie] eveneens.

18 April. Op de Stekkenberg wedt men dat de invasie vannacht zal plaats vinden.

19 April. Daar 't niet gebeurd is, hebben velen hun inzet - tot É 200 - verloren.
Van 22 op 23 en nacht daaraanvolgend hevig gevlogen en brand van Essen. Tot 't eind v.d. maand dag en nacht vlt. die overkomen.

30 April. Verjaardag Prinses. Preek van Ds. geŽvacueerd uit Noord Gouwe{?}, bad uitvoerig
v.d. prinses, het Wilhelmus gezongen als laatste gezang. Gerucht dat gisteren een prinsje, Maurits, geboren is.
In Zeeland - N. en Z.Beveland, Walcheren - moeten alle menschen tusschen 15 en 60 meewerken m. D. om versperringen te maken. Alle boomen, ook vruchtboomen, worden gekapt en in 1 m. diepe gaten in den grond gegraven, verbonden met touwen. Armenische{?} soldaten die stelen als raven. In Zeeuwsch-Vlaanderen worden vrouwen en meisjes gedwongen om de ... uit de vruchtboomen en de tarwe uit de akkers te plukken .
{In de marge: Twee zoons van ds. Griethuizen{?} zijn gefusilleerd.}

De meneer die thuiskomende van een treinreis zeide: ik heb drie leuke dingen beleefd: ik heb aan de noodrem mogen trekken, ik heb twee NsbeŽrs zien arresteeren en ik heb een D. generaal een klap in zijn gezicht zien geven. Ik zat in een coupť met twee NsbeŽrs, die enormiteiten debiteerden. In de andere hoek zat een grijze meneer met een boek, die telkens zijn keel schraapte, tot groote ergernis van de NsbeŽrs, die meenden dat hij het opzettelijk deed om hen te hinderen. Opmerkingen en dreigementen in zijn richting schenen geen doel te bereiken, totdat op een Nsb.theorie een zeer hatelijk klinkend "hm hm" kwam; hierop stoof ťťn der partijgenooten op en gaf den grijzen heer een klap in 't gezicht, waarop de onverwachte uiting volgde: "Mein Herr, wissen Sie wohl daŖ ich ein Deutscher General bin?" Den Hollander werd gecommandeerd aan de noodrem te trekken wat hij zeer bereidwillig deed en de NsbeŽrs werden gearresteerd.

{Einde tekst 44A. Onder de tekst van 44A zit ondersteboven nog een halve bladzijde tekst 40H, verder 2 vellen met zeer oude Duitse teksten.}


     [1] Vermoedelijk Dr.Moormann, de Directeur v.d. HBSb aan de Kronenburgersingel te Nijmegen, daar ben ik later op school geweest. P.S.

 

Terug naar bladzijde 122

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 124