Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 Juni - 3 Augustus 1944

Terug naar bladzijde 123

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 125

44B SCHRIFT-1 

blz 124

{Vreemde tijdsvolgorde, je zou 10 en 11 juni verwachten op achterzijde vel 4.}
[vel 1]

Zaterdag 10 Juni. Viterbo genomen, in Fr. goede vorderingen. Gerucht dat IJmuiden, Hoek en
Vlissingen beschoten zijn, men zegt ook landingen in Vlissingen.
In Nijmegen de soldaten uit de kazernes en de kinderen in de kazernes. De bruggen mogen alleen gepasseerd met vergunning v. D. Jan H. uit Deventer terug; was gegaan om zijn kleeren te halen, hoorde dat alle mannen aan IJssellinie moeten werken en hiervoor van de straat meegenomen worden, was dus zoo gauw mogelijk weer terug gegaan met koffertje m. kleeren.
In Nijmegen fietsen van station en postkantoor en ook op straat meegenomen, ook damesfietsen. Ds Fr. 's Avonds komen vragen voor ev. onderdak voor hem en familie.

Zondag 11. Hooren dat in Brabant 21 burgemeesters gevangen genomen zijn, omdat zij geen
menschen v. D. wilden leveren. In den Bosch een kleine 2000 jonge mannen meegenomen, z.g. om in Zeeland aan de verdediging te werken; zij werden echter n. Fr gebracht. In Nijmegen worden mannen van 18 tot 35 opgepakt. Alle D. soldaten van hier vertrokken, uitgezonderd die v.h. munitiedepot in 't bosch.
[achterzijde vel 1]

Kooi Wanneperveen Maandag 5 Juni.
In de kooi kwam de kooiker ons tegemoet en bracht ons bij een heer en dame die er al waren en die zich bij 't afscheid bekend maakten als m. en mevr. Hendriks uit den Haag. Geschikte menschen, op een voetreis. De kooiker toonde ons de "prechtige{?} bloemen" die hij nog nooit eerder had zien groeien: moerasandijvie en de heer H. vertelde hoe die plant, met de pleviertjes zich nu op ieder ondergespoten terrein nestelt. In deze kooi drie kolken, alles goed onderhouden, doch Ineke en ik verkozen de Otterskooi en kooiker. De kooiker boomde ons terug langs de Schutsloot, tusschen bebloemde en met wilg en els begroeide weiden en daarna zeilden we het Belter Wijde over. Flink wind en golven met schuimkoppen, 't was heerlijk. De H's genoten er minder van, maar Bakker stuurde met verheerlijkt gezicht. Hoorden in deze boot dat Rome overgegaan was. Bij de kooiker worden we genoodigd een kopje thee mee te drinken. Bij ons vertrek maakte de man zich zeer bezorgd of we wel betaald hadden - ik had n.b.délicatenent twee gulden als fooi op kastje gedeponeerd - Mevr.H. hielp ons bij instappen. 't was 5¼ en haastig werd de terugweg aanvaard. Op 't Zuideind. Wijde veel wind dwars, de golven
[vel 2]

lieten de booten heerlijk dansen, spoelden spottend over het dek, een nijdige golf kroop zelfs in mijn mouw tot over de elleboog en met 't uittrekken van 't jasje - dat afgaf - bleken mijn armen vol blauwe plekken te zitten. Na een tamelijk geforceerde tocht, we waren alle twee moe, kwamen we om half acht thuis,waar de Mollen al veronderstelden dat we verdwaald waren. Vroeg naar bed.

Dinsdag 6. 's Morgens om 211 Ineke en ik naar Steenwijk per bus, Ineke op trein gezet en ik
zelf, na eenige boodschappen gedaan te hebben, te voet terug. Hoorde bij terugkomst dat de invasie in Frankrijk begonnen is! Men spreekt er van dat morgen 't treinverkeer stop gelegd wordt en van ontruiming van onze kust tot 35 K.M. diepte. 's Middags naar dorp Zuid, overlegd in Pastorie en berichten ingewonnen bij Roe en S. R. vol van het optreden der Landwacht. Vertelde van jongeman die in werkkamp in D. was, zwaar ziek opgenomen in ziekenbarak waar hij iederen dag, ook met 40 gr. koorts, mee moest helpen 't ongedierte te bestrijden. Kwam met ziekteverlof thuis, de Dr hier stelde vast dat hij tyfus had gehad en nog bacillendrager was. Hij wilde niet meer terug en hield zich verder schuil thuis. Landwacht kwam hem halen; hij was door een gat onder de vloer en achter een schoorsteen

 

Terug naar bladzijde 123

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 125