Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 Juni - 3 Augustus 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 124

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 126

44B SCHRIFT-1 Vervolg

blz 125

[achterzijde vel 2]

gekropen. Lw. kregen gat in 't oog, sommeerden hem er uit te komen, verlichtten met hun el. lantaarns gat maar waagden zich er niet in en zeiden toen hun officier er bij kwam, dat ze geen spoor gevonden hadden. Landwacht maakt nu zelfs Kalenberg onveilig. Bij de Wetering komen dikwijls 's avonds onderduikers langs die dan een warm maal en een nacht onderdak krijgen. Laatst een p. jongelui die in 14 dagen geen warm maal hadden geproefd.
Ineke's cano bij Broer teruggebracht en over mastenklos gesproken. Vroeg naar bed.

Woensdagmorgen {7} n. Steenwijk geloopen, - aanlegplaats Zuidveen bekeken - bij V.V.
Steenwijkercourant ge´nformeerd naar bootje op Kalenberg, van Joontjes Vaart af bij Gouden Engel, begin kanaal bij ... weg. In station zeide men dat treinenverkeer nog onveranderd was. 's Middags over Bovenwijde gevaren naar Blauwe Hand, boot gelegd bij boerderij en mandemaker opgezocht, kreeg twee. Was heengaand drie D. op fietsen tegengekomen, zag terug bij de boerderij de boer, zijn vrouw, het gebochelde oompie en nog een p. menschen vol aandacht in de verte staan kijken. "Wat is er aan de hand?" "De D. loopen daar in 't weiland, ze willen naar dat boschje toe en zijn al
[vel 3]

een keer op een sloot gestuit; we zullen hen de weg niet wijzen, laat ze maar verzuipen" werd er wraakgierig achteraan gevoegd. Den laatsten tijd op en in de meren veel vlt.v.E. neergekomen. Man van bergingsmaatschappij zeide dat er een gelijk aantal D. en E. neerkomen. Palingvisschen. In anderhalf uur terug geroeid. 's Avonds bij Mr.M.

Donderdagmorgen 8 vroeg op om te pakken, bij Mr.M. situatietekeningetje gebracht. Mr.M zou
voor terugbrengen cano zorgen. Te voet met de rugzak naar Steenwijk en per trein terug. Treinen niet vol, gietende regen steeds. N.Oostpolder nog steeds veilig 1). This and Harlingen the two adresses for flyers to escape. Some motorcar - there are so many motorcars still going in the polder - will allways take them in, give them an overall and some key or they mingle with the labourers in the fields. One pilot who came down put fire to his machine and on the road was lifted in a motorlorry, another machine came down, also with one man in it, the farmers grouped round him, one who had just killed his fat pig, gave a bone, they put the pilots wrist-watch on it, put it in the machine and set fire to all. It had its effect, the germans who came later were sure, when they found it, that the pilot was burned.
[achterzijde vel 3]

Shamrock told us how his sister in law had in her house a man{?} of the police, one of the leaders of the North. Having got a warning they searched him, he went away. Nevertheless the black ones came in the house and searched everything. Mr.X passed and somebody warned him what was going on. "Dat zal niet gebeuren" and he jumped off his bike and entered the house. But he also was put on a chair under the care of the men with the revolver in the doorway. And still, a few moments later Mr.X shot that man down, the other one came to see what had happened, but in his fright dared not do anything and the three escaped luckily. Five hundred rifles ready in case of necessity.
The burgomaster of Steenwijkerwold, an old gentleman 1), die met zijn heele staf overvallen werd, en in de cellen gestopt, waarop men er met de distributiekaarten vandoor ging. Deze burgemeester gehoorzaamde, toen men hem de lijsten vroeg van namen v. menschen v.h. vlv Havelte. Die v. Vollenhove, Blokzijl en Giethoorn weigerden en beriepen zich in hun weigering op het Landoorlogreglement. Zij werden n. den Haag bij Frederiks ontboden en afgebekt. Ze zouden er bij volharding niet zoo gemakkelijk afkomen, geen concentratiekamp of enkel boete, doch de kogel zou hun voorland zijn en er zouden ook nog represailles in hun gemeenten gehouden


[1]  Het is mij niet duidelijk waarom er nu een stukje in het Engels komt. P.S.

 

Terug naar bladzijde 124

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 126