Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 Juni - 3 Augustus 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 125

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 127

44B SCHRIFT-1 Vervolg

blz 126

[vel 4]

worden, enz. Teruggekomen hebben ze ieder een vergadering met de notabelen belegd. In G. adviseerden die, op 1 na, toegeven. 't Kwam wel slecht uit met de hooibouw, maar ze moesten het dan maar schikken. De eene bood den burgemeester een goed onderduikadres aan v. hem en zijn gezin, zelf had hij er ook een. Burg.v.V. ondergedoken, Blz. gaf toe.

In Meppel bij directeur Landbouwschool lijst v. 60 leden gevonden, deze allen, of zoo goed als allen, opgepikt. De oude dame in Havelte die twee maanden een Eng. vlieger verborgen heeft. Ongelukkig werd zij ziek en kwam te sterven, waarop vlieger elders heen moest gaan. 't Geval lekte uit, dienstbode werd gevangen genomen, maar wist zich zoo goed vrij te praten dat men haar weer losliet. Ze zeide dat mevr. Eng. familie had en dat ze altijd geloofd had dat die meneer een neef was geweest.
In Friesland een drukker ook van 't een of ander clandestien blad had in zijn dienst NSbeŽr. Hij mocht hem niet ontslaan, doch daar de man niet verdroeg steeds dood gezwegen te worden, ging hij zelf heen, maar daar hij ondanks alle voorzorgen toch iets vermoedde, gaf hij zijn vroegere baas aan als verdacht. Er werd huiszoeking gehouden, waarbij alles, zelfs de kisten op zolder, doorzocht werd, doch nergens iets gevonden.
[achterzijde vel 4]

{Blanco, hier past de tekst van voorzijde vel 1.}
[vel 5]

In de nacht van 12 op 13 veel vlt. overgekomen, bommen en schieten, ťťn vlt. kwam brandend neer. Thans afweergeschut bij Kopschen hof.

In den morgen van 14 Juni om 28 en om 29 zwaar schieten. We zagen de Am. vlt. met dubbele staart overkomen. Spoorweg tusschen Arnhem - Nijmegen kapot, locomotief kolentrein bij Mook beschoten, eveneens schippers op de Maas, kogel door kerk v. Katwijk 1) , waarbij vrouw gewond. Afweergeschut Lent "ausradiert".

Vrijdag 16. Berichten dat D. Engeland, vooral Londen bombardeert met vlt. die onbemand zijn
en met radiostralen worden bestuurd. Veel consternatie en veel menschen laten de moed zakken, ook omdat Rusland niet in D. maar in Finland is gevallen.

Dinsdag 20. Eng maken groote vorderingen in ItaliŽ, Perugia genomen, ook goede vorderingen
NormandiŽ, dicht bij Cherbourg, schiereiland afgesneden. De nieuwe D. vlt. worden in kanaal door Eng. oorlogsschepen neergeschoten. Hun basis, Calais, gebombardeerd.

Woensdag 21. Maandag N.s.k.korp{s} in Kath. school gekomen, de kinderen moesten er in een uur
alles uithalen, kwamen met trekwagens en alles aan en hadden de grootste pret. Vanmorgen zwaar schieten.
[achterzijde vel 5]

De nskk. moet klaar staan om het depot in 't bosch te ontruimen. O.a. jongen v. Kesteren met hun vrachtauto er bij geprest, enz. Er zijn veel Holl. onderduikers, die zo dom waren zich te melden met het z.g. pardon 12 maand geleden, onder de nskk.

22 Donderdag. Vanmorgen motorrijder tegen lantaren tegenover Coolen gereden, motor in 2,


[1]  Waarschijnlijk Katwijk aan de Maas. P.S.

 

Terug naar bladzijde 125

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 127