Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 Juni - 3 Augustus 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 126

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 128

44B SCHRIFT-1 Vervolg

blz 127

rijder zwaar gekwetst. Naar ziekenhuis Nijmegen gebracht; terwijl hij n. binnen werd gedragen is de autobestuurder ontsnapt. Tegenover de school klein meisje aangereden.

Zaterdag 24. 's Morgens vroeg allen, op drie na, vertrokken naar Nijmegen? Ze hadden allen
geweigerd n. Fr. te gaan. Amsterdam is zonder aardappels, hier eveneens, ook de boeren hebben geen voorraad meer.
De boeren v. Beers weigerden om in de omgeving v.h. vliegveld Mill haver, rogge en aardappelloof af te maaien.
In den Haag veel intellectueelen, vooral de doktoren, geprest om te werken aan kustversperringen. Moesten de hoofden op gaan, het water in, om betonnen palen in de branding vast te leggen. Werden bij weigering met zwepen geslagen.

Zaterdag 24. Van de 46 Groesbeeksche bestuurders v. vrachtauto's die met de D. N.S.K.K. mee
moesten, zijn er 43 ondergedoken.
[vel 6]

Maandag 26 Juni. Cherbourg gevallen.
Na de langste dag wordt het weer warmer. De steden kunnen op een aardappelbon 200 gram brood krijgen. 't Platteland krijgt niets. De voorraad oude aardappels die er nog was - zooals bij Zijnstra - werd "geëxporteerd".
't D. klooster heeft bijgesprongen met zijn aardappelvoorraad, waar wij ook wat van kregen, daarna heeft juffr. Hagemans ons geholpen. Onze eigen aard. zijn nog niet rijp.

Juli. In de nacht v. 1 op 2 Juli veel gevlogen en eenige gevallen, o.a. in de Ooy.

Nacht van 3 op 4 idem.

Woensdag 5 en volgende dagen eenige aanslagen op menschen in Nijmegen, op klaarlichten dag
op straat: Stations-plein, Willemsweg, v. Welderenstr. Op Nsbeërs die v. Gestapo werkten. In Kronenburgerpark D soldaat met eigen revolver doodgeschoten door jongmensch wien het verbeeldde dat de D. zich tusschen hem en zijn meisje drong.
Als straf werd dadelijk het verboden uur vervroegd en op acht uur gesteld. Vervolgens vele gijzelaars genomen en nu, Zondag 8 Juli, van twee uur af fietsen op straat verboden. Maandag

[achterzijde vel 6]

te beginnen moesten de menschen die van hun fiets gebruik wilden maken, een vergunning aanvragen. Al deze aangegeven fietsen zijn gevorderd.

Zaterdag 7 Juli overal huiszoekingen 's avonds laat, men bracht 1000 menschen bijeen in de
Molenstraat, waarvan 200 onderduikers waren, deze zijn vast gehouden. In 't geheel werden 5 menschen neergeschoten, t.w. 1 D. soldaat, de rest nsbeërs en Gestapo-agenten. Men zegt o.a. degeen die bewerkstelligde dat er 800 personen die aan Vrij Nederland medewerkten, gearresteerd zijn. 67 Hiervan reeds gefusilleerd. Jo eenigen tijd geleden met algemeene huiszoeking in ... gepakt. Men bracht hem naar het gemeentehuis. Op weg er naar toe zeide de SS-man tegen hem, terwijl hij, Jo, liep met vóór en achter soldaten met geveld geweer: "Wenn Sie versuchen zu flüchten werden Sie sofort erschoßen, aber dann sind Sie den Heldentod fürs Vaterland gestorben und kommen im Himmel." Jo antwoordt met een uitgestreken gezicht, waarschijnlijk geërgerd door de D. hoogdravendheid: "Nee, in 't Walhalla" waarop tot zijn verbazing de waardeerende repliek komt: "Ach so, sind Sie auch EdelGermane!"

 

Terug naar bladzijde 126

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 128