Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 Juni - 3 Augustus 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 127

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 129

44B SCHRIFT-1 Vervolg

blz 128

[vel 7]

In Amsterdam Ortskommandant neergeschoten. Amsterdam krijgt als straf eenige dagen geen gas, electr. en men zegt geen water en alle winkels gesloten. - Dit blijkt verzinsel te zijn, wel werd op de gevangenis bij Weteringschans vergeefs een aanslag gepleegd.
20 Juli. In Nijmegen moeten alle honden{?} ingeleverd aan de D. Bericht door Hilversum
zoowel als Engeland van aanslag op Hitler, hij met brandwonden, eenige medewerkers ook getroffen.

21 Juli. Burgeroorlog in Duitschland. De aanslag op H. moet een algemeene schietpartij zijn
geweest, tijdens een krijgsraad. Of ..... een opzet van Hitler om zich z van de generaals te ontdoen die tegen hem waren?
Ook in de volgende dagen komen weinig berichten door, Kiel en Breslau zouden in handen van 't verzet zijn. Overal worden nu z.g. "Schtzlcher" gegraven, n.l. ongeveer 1.50 diepe kuilen, vierkant " 70 c.m. breed. 't Heet om bij luchtgevaar in te schuilen; ze zijn echter overal op tactische punten aangebracht, dikwijls achter de tuinhekken. Vele in Nijmegen in de omgeving v.h. station, de Waalbrug. Hier in Groesbeek velen bij de Molenweg, zoo in de tuinen van pastorie, helling school, v.d.Laan en ook aan den overkant.
[achterzijde vel 7]

Woensdag 26 Juli. Om 7, we waren juist klaar met ons middageten, kwam Paultje
binnenstappen, de groote rieten tasch van zijn Moeder aan de arm: "Boeta zegt, ik moet hier mijn boterham maar eten en slapen, want er zijn een paar meneeren bij ons gekomen die overal inkijken en Boeta zegt dat ze misschien wel met die meneeren mee moet." We roken lont en Zus ging onmiddellijk naar The Finish, waar zij helaas E. niet meer aantrof, en verder van 't logeetje vernam dat er om drie uur twee menschen - Nederlanders in burgerkleeding - waren komen huiszoeking doen, waarbij de radio van Leen K. die, als zijnde het eigendom van een krijgsgevangene, niet ingeleverd was, te voorschijn kwam. Men was blijkbaar goed op de hoogte, want onmiddellijk zijn de beide mannen naar de plaats gegaan waar de radio stond. Om vier uur vertrok n van hen, terwijl de andere achterbleef. Tegen zeven uur verscheen een auto waarin E. weggevoerd werd. Toiletgerei had ze niet bij zich, dat behoefde niet volgens de begeleiders, ze kwam toch zoo weer terug. Paultje, handig en wijs boven zijn leeftijd van
[vel 8]
zes jaren.

{5 regels blanco}

Ik had Paultje na zijn avondboterham in bed gebracht en zag, weer beneden komende, J. in de suitedeuren zitten met zo'n eigenaardige uitdrukking op zijn gezicht dat ik bij de eerste oogopslag vermoedde dat er onraad was. Achter hem viel mijn blik op iemand die in de laden van de chiffonire rommelde. "We hebben huiszoeking" zeide J. zacht. "O" zeg ik "Ik ga nog even naar Paultje kijken, of hij al slaapt."
't Was hetzelfde tweetal in burger; ze waren bij het binnenkomen dadelijk de een naar de kelder en de ander naar het zoldertje van de schuur gegaan. Vervolgens kregen de kamers beneden een beurt. J's kamer zeer oppervlakkig, doch de groote oud-Hollandsche kast in de eetkamer werd aan een grondig onderzoek onderworpen, ook of deze gemakkelijk van de muur gezet kon worden - ! - en er werd belangstellend gevraagd of er een
[achterzijde vel 8]

vak in was. Vervolgens boven eerst bij Paultje, waar de eene een vriendelijk gesprek mee begon: "Wel jongen, jou ken ik al ...", enz. P. vertelde dat hij hier bleef slapen en dan morgen een lekker bordje roggepap kreeg - J. trachtte voortgang in 't onderzoek te krijgen door den 2 groote

 

Terug naar bladzijde 127

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 129