Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 Juni - 3 Augustus 1944 Slot

Terug naar bladzijde 129

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 131

44B SCHRIFT-1 Slot

blz 130

ronde: Elly 's nachts van bed gelicht, Paultje in pyjama door de achterdeur naar Vogelsangh gevlucht, nachtelijke drinkgelagen met luidkeels spelende radio, enz. En dat terwijl de buurman ongevraagd verklaart: "Wij hebben nooit een radio gehoord en wij waren daar toch het naast aan toe." Donderdagmiddag belde het politiebureau Dr.B.
[achterzijde vel 10]

op om te zeggen dat Paul's distributiepapieren daar opgehaald konden worden, dit is gebeurd door 't logeetje en v.B., die tevens het geld meekregen. Donderdagavond kwam Mej.R., de vrouw van den speelman bij ons om te vertellen dat zij E. op het perron v.h. station had gezien begeleid door twee rechercheurs. Zij had haar aan kunnen spreken, ze rookte een sigaret, was rustig en deed veel groeten, inzonderheid aan Paultje. Ze werd naar Arnhem gebracht.
Op Donderdag 3 Augustus zijn Lies J. en ik samen naar Arnhem gegaan, - oorspronkelijk zou Mevr.A.{?} met ons mee zijn gegaan, omdat zij daar de weg wist, doch deze dame was op het laatste oogenblik verhinderd - met een koffertje met schoon goed en toiletgerei. Eigenlijk waren wij er heelemaal niet zeker van of zij inderdaad daar in 't Huis van Bewaring zat. Toevallig kwam dienzelfden Donderdagmiddag Tine F. hier bij ons om te zeggen dat v.d.S. die pas een maand gezeten had, navraag aldaar had gedaan met negatief resultaat. Thuis dachten ze dus dat onze (Ook pastoor J. deed navraag) reis geheel vergeefs was geweest.
Wij hebben niets gevraagd aan het H.v.B., maar

{Einde tekst 44B}

 

Terug naar bladzijde 129

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 131