Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 4 - 6 September 1944 Slot

Terug naar bladzijde 130

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 132

44C SCHRIFT-1 Slot

blz 131

{Losliggend vel notitieblok}

September 1944

Maandag 4. Vandaag verscheen hier de Cranenburgsche brandweer als bezetting. 't Zijn allemaal
oude kerels; de Groesbekers zagen er bekenden onder en hoonden hen. Vanavond veel dronken D.soldaten in 't dorp; de NsbeŰr Lecouture werd stomdronken op een handkar thuisgebracht. Deze nacht kwamen weer voortdurend treinen, lange, lange treinen voorbij donderen en ook veel vrachtauto's, langs alle wegen, zelfs langs het smalle Binnenveld (zag ik de groote kolossen omzichtig in het donker voorbijkomen, 't was haast spookachtig in de maneschijn en nevel die uittocht te zien. Alles trekt O-waarts. Den geheelen [nacht] ontploffingen die in de verte dreunen. 's Avonds vˇˇr negenen naar The Finish gaande door 't dorp zag ik overal onder dekking v.d.boomen D.auto's staan. 't Dorp is vol: inkwartiering bij v.d.Laan, H.Gelria, D. en Holl. klooster.
In 't schemerdonker langs 't Binnenveld schimmen van mannen op fietsen, geen soldaten; slecht verborgen geweren steken hier en daar uit.

Dinsdag 5. Rood gaat de zon op boven D, temidden van zwarte wolken. Wat een symbool! Het
dorp is vol kijkende menschen en wegtrekkende troepen. Velen slaan een voorraad brood in om voor de volgende dagen voedsel in huis te hebben; wij vertrouwen op onze rogge en tuin. De kinderen hebben vrijaf want de scholen zijn gevorderd. Breda, Tilburg en Eindhoven vrij, de Geall. trekken naar den Bosch. De Vughtenaren zijn vrij!1)
We hooren den geheelen morgen telkens zware ontploffingen, af en toe vuren als van een gevecht. De huizen dreunen. Er komt een waarschuwing dat tusschen 12 en 1 de munitie in 't bosch tot springen zal worden gebracht, dus moeten niet alleen alle ramen los staan - wat we om het dreunen reeds hadden gedaan - maar gaan we ook de blinden aan den kant v.h. bosch sluiten. Er gebeurt echter niets. Wel volgt later een zware ontploffing van dynamiet

[achterzijde vel notitieblok]

die door partisanen op de spoorweg was gelegd en 's avonds ontplofte een tijdbom die bij de IJzeren Brug op de lijn lag. De trein van Kleef kan blijkbaar niet doorrijden naar N. want hij gaat hier weer terug. Zwaar schieten in de richting van Nijmegen.
Ieder in 't dorp legt zijn vlag klaar en ziet na of hij nog een stok heeft. Ik splitste vanmiddag 't nieuwe vlaggetouw, dan kan de onze ook geheeschen. Lange colonnes vrachtauto's trekken in den avond door 't dorp. Prins B. moet vandaag in Breda aangekomen zijn; verder komt er weinig nieuws door, alleen wordt verteld dat de Geall. bij Oss zijn.

Woensdag 6. Vanavond alleen de wacht betrokken in Elly's huis en n. bed gegaan in gedachte v.
rustige nacht: geen treinen wegens beschadigde lijn en geen hond wegens beschadigde poot door vechten met zijn makker. Af en toe wel vlt. en schieten in de verte, doch dat is gewoon.

{Einde tekst 44C}


[1] Was het maar waar geweest, met Vughtenaren wordt waarşschijnlijk aan het kamp gedacht, dus ook aan Mevr.E.Scharp-Halberstadt, die daar toen nog gevangen zat. P.S.

 

Terug naar bladzijde 130

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 132