Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 - 16 September 1944

Terug naar bladzijde 131

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 133

44D SCHRIFT-1 

blz 132

[vel 1]

Vanavond veel dronken D. soldaten, hadden jenever bij zich ...
Lacouture stomdronken op wagen thuis{?} gebracht. Vandaag ...
de Cranenburgsche brandweer - allemaal oude kerels - op...
Deze nacht weer voortdurend treinen, lange, lange treinen die voorbij donderen, naar D. ook veel vrachtauto's, zelfs langs het Binnenveld. Den geheelen nacht ontploffingen of bommen in de verte. Weinig geslapen, moest toch af en toe uitkijken. 't Was haast spookachtig in de maneschijn en nevel die uittocht te zien. 's Avonds voor negenen n. The Finish loopende door 't dorp zag overal onder de boomen de D.auto's staan. Inkwartiering bij v.d.Laan, Gelria, D. en Holl.klooster.
{In de marge staat hier "x 1) om hier te helpen . Groesbekers zagen er bekenden onder en hoonden hen."}.
In 't schemerdonker langs 't Binnenveld donkere schimmen op de fiets, sommige met geweer op den rug. 't Waren geen D. - Ik poets mijn laarzen maar vast ... Allen houden zich gereed.

Dinsdag 5. Roode zonsopgang boven D. met zwarte wolken. Wel een symbool! Scholen vrij,
gevorderd. Dorp vol kijkende menschen en wegtrekkende troepen. Breda, Tilburg, Eindhoven vrij, ze trekken n.den Bosch. De Vughtenaren vrij! We hooren den geheelen morgen telkens zware ontploffingen, af en toe vuur{?} als v. gevecht. De huizen dreunen. Waarschuwing dat tusschen 12 en 1 de munitie in 't bosch tot springen wordt gebracht, dus niet alleen alle ramen los - wat we reeds hadden gedaan - maar ook blinden aan dien kant gesloten. Er gebeurt niets. Later
{Links in de marge staat "Veel menschen slaan brood in. Wij vertrouwen op onze rogge en tuin." 2}

[achterzijde vel 1]

op den middag weer ontploffingen, 's avonds een zware.
Tijdbom bij IJzeren Brug op de lijn ontploft. Dynamietontploffing, door partijgangers op sporen gelegd. 't Bosch leeft. Trein v. Kleef gaat terug. Zwaar schieten in richting Nijmegen. Vanmiddag nieuwe vlaggetouw gesplitst. Ieder ziet zijn vlag na. Vanavond lange colonnes auto's door 't dorp.
Hooren vanavond dat prins Bernhard in Breda is aangekomen. Verder komt weinig nieuws door. Men zegt dat de troepen bij Oss zijn.

Woensdag 6. Vanavond naar bed gegaan in gedachte van rustigen nacht: geen treinen wegens
beschadigde lijn en geen hond, wegens beschadigde poot door vechten met zijn maat. Af en toe wel vlt. en schoten in de verte, doch dat is gewoon. Juist lekker in slaap toen tusschen 12 en 1 uur een serie ontploffingen begint. Circa een veertien, na iedere ontploffing een tamelijk lange tusschenruimte. Alles dreunde en schudde, ik zag in gedachte het dak van The Finish reeds als dat van een kaartenhuisje er af vliegen, als ze nog zwaarder zouden worden, en meende dat de munitievoorraad in ons bosch onder handen genomen werd. 't was echter in Volkel. Dat belooft wat als inderdaad onze munitievoorraad aan de beurt komt. Hoor 's morgens dat de burgemeester gelast heeft op D.bevel dat alle boeren met paard
[vel 2]

en wagen in 't bosch moeten komen om de munitie te helpen inladen. Treinenvol zijn dan ook vertrokken met granaten, de bommen liggen er nog.
Vanmiddag drie uur een p.vlt. in de lucht, hevig schieten van afweergeschut dat staat in bosch, bij Kamp, bij Poele op Nijerf. Er was juist een trein v. een honderdtal wagens, goederen en personen, maar voornamelijk platte wagens met auto's en zeven met afweergeschut, langs gekomen, deze stopte dadelijk op 't hooren v.vlt. - juist voorbij de overgang v.Verbeeten - en de inzittenden vlogen onder de boschjes en struiken. Een Ned. trein mag niet stoppen - Toen 't gevaar voorbij was, kon de


[1] Geen x in de tekst, hoort bij de Cranenburgse brandweer, zie 44C. P.S.

[2] Hoort bij begin van dinsdag 5, zie 44C. P.S.

 

Terug naar bladzijde 131

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 133