Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 - 16 September 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 132

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 134

44D SCHRIFT-1 Vervolg

blz 133

trein, ondanks zijn 2 locomotieven, niet weer op gang komen en worstelde hevig tegen de helling op. Om " 5 uur kwam trein vol soldaten langs, ook n.W. Vanmorgen 7¼ eerste trein, ze hadden den geheelen nacht doorgewerkt om lijn te maken. Dit was R.Kruis trein. Tweede 8 uur, met eenige R.Kr.wagens, d.w.z. gewone wagens, ook veewagens met kruis bovenop. Sommige geheel gesloten, maar zag in velen gewonden. Weinig nieuws vandaag; men zegt onze troepen trekken n.Rotterdam op. Vanavond zouden de berichten minder goed zijn. De opgewonden stemming van gisteren is gezakt. Kath.school gevuld, ..., enz,
Veel nieuws tegengesproken, ook dat V. vrij zou zijn.
[achterzijde vel 2]

in Mariental. "We blijven hier een maand en over zes weken is alles heroverd". Ze hebben 10 Russische paardjes meegebracht die in de wei grazen en de noodige ganzen, waarvan er af en toe geslacht worden. De doortrekkende auto's voeren ganzen, eenden, kippen, konijnen en varkens mee. En veel matrassen en wollen dekens. Ook gasstellen en allerlei huishoudelijk gerei.
Als Vught vrij is, zullen de V.naren zich wel over de gevangenen ontfermen. Misschien is Elly dan naar haar vriendin in Veghel gegaan, als ze 't tenminste nu loopen kan, na haar gevangeniskuur, 17 of 18 K.M.
Veel fabrieksarbeiders komen uit Dusseldorp en andere D.plaatsen thuis. Nsbeërs aangezegd om op eigen gelegenheid n.D. te gaan. De Kr. zeide dat hij naar Westfalen ging. Vanmorgen autobus met Nsbeërs van elders door dorp gekomen. Vanmorgen de heer v.B. om zes uur opgestaan, gaan pakken, om 8 uur zonder ontbijt vertrokken, had geen tijd hiervoor. Had vorige dag enige telegrammen ontvangen. Wist niet te zeggen waar naar toe hij ging en voor hoelang, maar vroeg distributiekaart mee en extra broodrantsoenen. Na vertrek kwam telegram: Toestand ernstig, kom dadelijk over van Nelly uit den Haag. Daarna nog telefoon, die expres ingeschakeld werd.

[vel 3]

Deze paar dagen geen post, alleen vanmorgen een bestelling van locale post.

Donderdag 7 Vanmorgen geen nieuws dan dat een groote aanval op de Siegfriedlinie wordt
voorbereid, van Aken tot Nancy. Niets over Holland. Tr.v.V. is van Vught gisteren komen reizen naar Beek, over Geldermalsen, want de lijn den Bosch-Nijmegen is weer kapot. Geen Geall.in V. Twee andere menschen ook gisteren v.Vlissingen gekomen, langs Breda, daar evenmin Geall. Wel moet Antwerpen in Geall. handen zijn.
In 't dorp een 2000 D., in de scholen en kloosters. Weinig menschen op straat, want mannen worden meegenomen om in bosch te werken, munitie laden.
O.a. Johan bij v.Soest, Paul zag hem op de weg opgelicht worden en in auto meegenomen, 't maakte een geweldige indruk op hem.
1200 Vughtenaren - mannen - naar Dachau gebracht 1) . D. vertellen van Arras en verder in Frankrijk. Eerst een duizend bommenwerpers, die alles bombardeeren, vervolgens vlt. met aan iederen kant drie mitrailleurs die de volle lading geven en daarna komen de vlammenwerpers met hun vuurstraal van 100 tot 150 M. lengte. "Daar is niets tegen bestand." "Wir sahen keine All., wir sahen nur Stahl und Feuer." Velen gaan met gestolen fietsen heimelijk de grens over.
[achterzijde vel 3]

Veel Nsbeërs verhuizen, zoo Jochems op de hoek v. 7H weg. Een p. treinen met Nsb. langs gekomen.
Hoorden den geheelen morgen zwaar dreunen v. wagens in de verte, was volgens veldwachter v. Mook een dubbele reeks D. tanks en vechtwagens die langs de groote weg n. Nijmegen trok. Z[us]


[1] Dat was toch in werkelijkheid Sachsenhausen/Oranienburg ? De vrouwen gingen naar Ravensbrück. P.S.

 

Terug naar bladzijde 132

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 134