Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 - 16 September 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 133

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 135

44D SCHRIFT-1 Vervolg

blz 134

en ik 's middags n. Ubbergen, hoorde van Mevr.v.P. die ze gezien had, dat zij over de brug n. Arnhem reden, en dan over Zevenaar het land uit 1) .
Vanmorgen bracht de post o.a. een brief van Wilhelm die 28 Aug geschreven en naar mijn adres in den Haag verstuurd was. Brieven van Amersfoort van 1 en 2 September ontvangen Donderdag 7 September.

Vrijdag 8 September 's Avonds gaan een paar leege R.Kruis-treinen het land in, om 's morgens
vroeg gevuld terug naar D. te gaan. De D. hier in 't dorp graven overal Deckungslöcher, nu ook langs de Zevenheuvelenweg, aan de O-kant en op het veldje achter 't Kinderhuis. Van Houtens auto toch genomen. Vanmorgen in bosch met Schotje, zag plaats waar rails Maandag vernield waren, ze werkten er nu ballast onder. 't Is voorbij het hek met steen v.v.Stockum. Vanavond 't bericht dat D. Nancy heroverd hebben. Geen aanvoer van levensmiddelen - suiker, boter ? enz. in 't dorp.
[vel 4]

Zondag 10 September. 's Morgens op gewonen tijd met Schot naar huis gegaan om te
ontbijten. Na 't ontbijt komt H. waarschuwen dat het huis van Elly gevorderd is en dat ze vóór twee uur er in zouden komen. Ik er naar toe met boterhammen v. 12 uur; eerst N. besproken voor mogelijke hulp. Daarna n. Renard, die nog uit was, maar verscheen terwijl ik de kleden oprolde. Hij hielp verder. Toen afwachten, vroeg koffie gedronken, tot mijn geluk, want nauwelijks was ik klaar of daar komt een auto en wordt er hevig gebeld. Een lange Hauptmann "Guten Tag, also das Haus ist beschlagnahmt worden und muß in einer Stunde völlig ausgeraumd werden, d.h. Betten und Matratzen bleiben darin und Stühle, Tische, es muß wohnlich bleiben."
Met enig marchandeeren gelukte het, de termijn van een uur uit te rekken, ook kreeg ik gedaan 't reserveeren v. een afgesloten kamer om 't een en ander te zetten. "Aber lassen Sie nur ruhig alles stehen und hangen, es wird alles gut versorgt und es gescheht nichts."
Ik kon niet nalaten hierop te zeggen:"Daß ist schwerlich zu garantieren, dem Krieg ist Krieg." Een half verlegen "Na, ja" volgde hierop. Bij de bezichtiging v.h. huis volgde een ongunstige korte, breede figuur, soldaat, die overal zijn neus in stak.

[achterzijde vel 4]

De Hauptmann vroeg of ik nu een onderdak had, want hij meende dat de burgemeester mij er in gezet had. "Ja, daß wird zich wohl finden." Navraag naar eigenlijke bewoonster :"Die ist verhaftet worden."
Na zijn vertrek Renard gewaarschuwd - die juist rustte - dat hij even n. N. zou gaan. R. hielp bij terugkomst dadelijk met uitruimen van buffet, enz in Pauls kamer. N.s kwamen vrij laat, vlak daarop hield weer een auto v.h. huis stil en begonnen ze kisten in te dragen. Kisten met militaire inhoud en ook nieuwe, gesloten kist met opschrift: Liqueur des Bénédictines - B. en ik gooiden boven de inhoud van Elly's ongelukkige spiegelkast in een laken - alsof 't redding bij een brand was - en vonden ondertusschen even tijd om naar een voorbijgaande trein met telkens 2 gekoppelde lange wagens te kijken. Ze waren m. zeilen goed afgedekt en op de zijkanten met takken; wij veronderstelden dat de V.I er in zaten. Misschien dezelfde 10 die langs Best waren gekomen1).
Ondertusschen was de ijver van mijn drie helpers een beetje te opzichtig geweest, tenminste ik verdacht de eene kleine soldaat die overal zijn neus in stak - een Lokolsk{?}, dus Tsj.S.Nsbeër
- er van dat hij zijn beklag had gedaan tegen den Hauptmann, toen deze weer verschenen was. In alle geval, ik werd uitgebekt op ware germanenmanier. Na een paar vergeefsche pogingen
{In de marge staat "Er werden, behalve het militaire gerei, meubels, matrassen - heel mooie damast ... en servies - blauw met goud - en keukengerei n. binnen gedragen."}.


[1] Dit zouden de 9 en 10 PzDiv geweest kunnen zijn, die het de geallieerden bij Arnhem en Nijmegen zo zwaar gemaakt hebben. P.S.

 

Terug naar bladzijde 133

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 135