Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 - 16 September 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 135

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 137

44D SCHRIFT-1 Vervolg

blz 136

Onder en na de koffie veel vlt. over, een goede duizend naar schatting. Ook tijdens en na 't middageten. Overdag en 's nachts telkens ontploffingen en schieten. Thans veel afweergeschut in de buurt.
Valkenswaard genomen door Geall.
Vanavond weer eens bij L. Om tien uur terug binnendoor. De heer v.B. onverwacht terug gekomen.
't Geheele dorp vol soldaten, ongeveer 2700 tot 3000
{In de marge "Twee landwachten kwamen opmarcheeren om menschen, burgers, hier in te kwartieren, werden d.J. naar Gemeentehuis verwezen."}.
[achterkant vel 6]

Woensdag 13. Bij de jongensschool liggen ze den geheelen dag in de zon. Meest heel oude kerels,
sommige met witte, groote snorren. Ze hebben vandaag alleen een homp brood met boter of paté gekregen, geen warm eten. "Man nennt uns in D. die Bismarck Jugend."
Eindhoven genomen. Weer tusschen 12-1 en 6-7 veel vlt. over. Vanavond zeer zware ontploffingen, in de loop van de dag tamelijk zware. Als er zooveel vlt. overkomen, beginnen alle honden hevig te blaffen.
Bericht v. Mr.St. dat V. gedeeltelijk overgebracht is n. D. De vrouwen en kinderen n. Ravensbrück. Arme Elly. Een kleine partij vrijgelaten, de ter dood veroordeelden en zij die het vermoedelijk zouden worden, doodgeschoten v.h. vertrek.
Hoorde dat in Rotterdam op bericht v. nadering v. Geall. vorige week een ware uittocht v. Nsbeërs gevolgd was, en ook veel vecht- en moordpartijen. Ook daar, evenals in andere Hol. steden vlaggen algemeen. D. hebben gezegd dat als straf daarvoor Vught verhuisd is. NSbeërs hier teruggekomen, ze willen hen de grens wel laten overgaan, maar zonder hun meubels.

Donderdag 14. Theo zou p. fiets de wasch n. Beek brengen en ik hem de weg wijzen, maar 't
stortregent, dus gaat hij alleen. M. durven de wasch niet meer over Nijm. te laten gaan. Allerlei wagens worden gevorderd, ook de dekzeilen.
Vanmorgen brief van Rein van 11.9.
Men zegt dat er nog een trein p. dag naar 't Noorden gaat.
[Vel 7]

Garage Dr.B. door Landwacht in beslag genomen.

Vrijdag 15. 's Morgens naar Berg en Dal geloopen; hoorde daar dat tram eens in 't uur rijdt en dat
stadstram - zooals overal in 't land - ter besparing van kolen van 10 tot 4 niet rijdt.
Nijmegen heel doodsch, met zijn gesloten café's, enz., veel winkels dicht. Enkel vrouwen met boodschappentaschen op straat, die hun levensmiddelen v.d. bonnen trachten binnen te krijgen - jam is niet te krijgen - en D. soldaten. De mannen onzichtbaar, uit vrees meegenomen en tot werken aan loopgraven geprest te worden. Oproepen hiertoe aangeplakt met bedreiging bij 't niet voldoen van 't in brand steken van huizen en fusilleeren.
In Elst inderdaad de pastoor en de hoofden van de Chr. en de Kath. school gefusilleerd.
Zag in 't station dat de trein naar Kranenburg volgens zijn gewone dienstregeling rijdt, die naar Arnhem zeer beperkt {In de marge "Dit is sedert 13 Sept."}. Verder gaan er geen treinen meer. Iemand was van Haarlem om 4 uur 's morgens vertrokken en kwam om 7 's avonds in Nijmegen aan, p. tram, bus, gedeeltelijk loopende, met iedere gelegenheid die zich aanbood. Had tusschen Utrecht
[achterzijde vel 7]

en Arnhem verscheiden van onze mooie el. treinen kapotgeschoten zien liggen.
't Station vol D. soldaten die vertrekken.
Rotterdam zonder el. gas en water. 't Water kan gerantsoeneerd gehaald worden. Menschen mogen alleen op bepaalde uren op straat komen.

 

Terug naar bladzijde 135

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 137