Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 5 - 16 September 1944 Slot

Terug naar bladzijde 137

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 139

44D SCHRIFT-1 Slot

blz 138

Zaterdag 16. Ze trekken om Aken heen. Postverkeer voor 't geheele land stopgezet. Deze en vorige
dagen af en toe enkele vlt. over en af en toe, met tusschenpozen, zware dreunen van ontploffingen, waarbij de ruiten rinkelen.
Gisternacht hadden ze bij den tuinman in 't Zuiden telkens lichtflikkeringen gezien als v. granaten.
Vandaag ineens weer warm weer, we plukken druiven, perziken en mais.
De winkels hebben geen boter en Jan L. de melkboer evenmin, op raad van deze gaat Z. naar de boterfabriek en krijgt na enig parlementeeren, waarbij de Directeur verklaarde dat hij geen boterzaakje hield{?}, de ons toekomende boter mee.

{Einde tekst 44D}

 

Terug naar bladzijde 137

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 139