Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 18 juli - 2 augustus 1940 

Terug naar bladzijde 17

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 19

40G - Blok vervolg

blz 18

een paar huizen verbrandden met de noodige slachtoffers. Van de inzittenden lagen de overblijfselen op de straat verspreid. De gruwelijke morgen.
{vel 15}

den Haag

22 Juli. 't Grappige ge´mproviseerde huishoudentje op Kie's duiventil. De statige trap met
de familieportretten, de portretten en herinneringen aan Jack in de gezellige kamers, die het Prinsevinkepark in de gedachten terugroepen. Overdag ging ieder zijn eigen weg, maar 's avonds de lange gesprekken tot in de nacht, wanneer de vliegmachines bromden en de vele zoeklichten met hun stralen op en neer maaiden in goddank vergeefsche pogingen de vogels te vangen. De opschietende stroom van vurige ballen die ze evenmin konden bereiken, de herhaalde knallen van het afweergeschut en dan de doffe dreun van een bominslag.
Kie volgde de cursus voor Johanniterverpleegster, met acht of tien anderen, o.a. freule v.S. Met de arrestaties van de Indische verlofgangers was ook zij verdwenen en zou de cursus niet meer bijwonen, volgens haar nichtjes.
Verklaring ontslag R. Inderdaad eervol. D. zeer ongemakkelijk, eigenwijs. Den Vrijdagmorgen was Kie al vroeg naar de stad gegaan om te trachten, nog eenig geld te bemachtigen bij haar bank; had toevallig zoo goed als niets in huis. Schieten in de straten, telkens dekking zoeken. Aanval op het paleis; Kie komt nog net haar bank binnen waar men, op haar mededeeling van het vechten, gezamenlijk in de kelder gaat schuilen. "'t Was dood-eng op straat, maar ik had mijn doel toch bereikt."
Een zeer onprettige indruk maakte het op haar, toen overal de kleine zig-zag loopgraafjes, die hoogstens voor een knielende schutter eenige dekking konden geven, werden gegraven. Als een voorbode van algemeene gevechten. Ze zijn echter niet gebruikt; na de intocht van de Duitschers zijn de meest hinderlijke geslecht; het opruimen van de anderen werd echter stopgezet. Ik zag ze nog overal, Frederik Hendrikplein, Zorgvliet, enz. Evenals de schuilkelders. Een lange rij daarvan in het Nassauplein. Een veranderd den Haag, niet meer zorgeloos voortlevend, van 't mooie en goede der aarde genietend, maar terneergedrukt, veel gedrukter dan Amsterdam, waar meer de kracht van de samengeperste veer in was te voelen.
In den Haag scheen een sterke stemming van verzet geheerscht te hebben, die een uitweg vond op Prinsendag. Doch de krachtige tegenmaatregelen, die de menschen deden beseffen dat zij geen gevaarloos spelletje speelden, maakten velen moedeloos, deden althans de opwinding geheel bedaren. En de Hagenaar is als wŔlopgevoed mensch bedaard.
Evenals in Amsterdam, worden er iederen nacht bloemen neergelegd bij het beeld van koningin Emma, iederen morgen weer rust er een tuiltje tusschen de samengevouwen handen.
Over de bloemenhulde voor het verlaten paleis vertelde G.v.d.R. hoe de bloemen niet alleen op de trappen, doch ook onder de kolonnades en om het beeld van Willem de Zwijger lagen. Mevr. { spatie } had ze geschikt. De foto's hiervan. Later zijn, op bevel, de
{vel 16}

vuilnisauto's gekomen en hebben ze weggebracht. Woede van de omstanders. "Nu mag ik niets zeggen, maar als ik U eenmaal alles vertellen kan, wat er gebeurd is ....."
Mr de M. ging visschen met vrienden.

Dinsdag 23 Juli. Bezoeken. Waalsdorper kazerne, waar tusschen alle nieuwe daken een
opvallend vernieuwd pannendak hel rood afsteekt. Motor-invalidewagentje en de merkwaardig luide politieke uitleg van deze bestuurder, glimlachend toeluisterend werkvolk.
Garage Waldorpstraat geheel gevuld met invalidenauto's. Machines bij Meer en Bosch: veilig op basis teruggekeerd. Schildersbuurt: "Wij hadden hier geen een N.S.Ber", dit met trots gezegd.

 

Terug naar bladzijde 17

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 19