Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 okt - 31 december 1944 Vervolg

Terug naar bladzijde 194

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 196

44J Dagverhaal Slot

blz 195

En dan, langs brandende en vernielde woningen, begon onze lange tocht als van have en goed beroofden, als dakloze vluchtelingen, naar een onbekende toekomst.
Rondom ons heen donderden de Geallieerde batterijen, achter ons de vuurmonden der Duitsers.

{Einde DAGVERHAAL}

 

Terug naar bladzijde 194

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 196