Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 17 - 22 September 1944 Slot

Terug naar bladzijde 195

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 197

44K Dagverhaal Slot

blz 196

[vel 1]

Verhaal van boer {Spatie conform origineel}
van de Plak te Groesbeek.

17 September 1944: Bombardement toen ze in de kerk zaten. 's Middags zagen ze de paratroops
neerkomen, echter niet op de Plak zelf. Maandag kwam n enkele glider vlak bij hen neer, er reed een jeep uit die dadelijk haastig koers zette naar Cranenburgssche baan, richting Puts, enz.
Eerst enkel Wehrmacht, goedmoedige soldaten die den oorlog beu waren, plannen maakten zich zoo gauw mogelijk over te geven en inderdaad ook dikwijls 's nachts naar de Geall. overliepen. De boer sprak met verscheiden af dat zij zich in zijn huis mochten verstoppen als de Geall. optrokken, om zich over te kunnen geven. Keukenwagen naast zijn huis overnacht, trok overdag weg. Zijn kippen, varkens en konijnen verdwenen er in, de boer zijn wensch: als ze dat ding maar wegschoten.

[achterzijde vel 1]

Later kwamen er S.S., liepen steeds rond met de revolver in de hand waarmee zij telkens dreigden indien de menschen hun eischen niet dadelijk inwilligden. De vrouw van boer werd zoo razend toen de S.S. bij haar in huis een verborgen stuk spek vonden en meenamen dat de soldaten - met het spek - wegtrokken. Even later kregen ze haar echtgenoot te pakken die ter verontschuldiging zeide dat zijn vrouw ein bischen nerveus van den oorlog was, waarop de S.S.-ers prompt antwoordden: dat zij ook ein bischen "Da sind wir auch". Moest toen varken v. buren voor hen slachten.
Een keer terwijl de man met 4 der kinderen in de schuilkelder - silo zat, troffen 4 granaten het voorhuis: "en toen dacht ik : nu is zij er geweest, maar even later kwam ze het huis uit met de kleine op de arm."
Nabij stond D. batterij. Als deze zijn 4 schoten afgevuurd had, kropen de bedieningsmanschappen als hazen weer in hun schuilgaten, want dan volgde er steevast een geweldig Geall. bombardement van heel wat meer dan 4 schoten.
Al gauw vertoonden de D. zich bij voorkeur in burgerkleeren, even ging deze vlieger op,

[vel 2]

doch spoedig hadden de Geall. het door en schoten even hard op hen als op uniformen. Ze, de geall. letten alles op. Een peerenboom was doormidden geschoten, moeizaam maakte de boer met behulp v.d. takken een gedekte passage van het huis naar de schuilkelder, met averechts succes want den volgende dag werd dit scherm finaal weggeschoten, in de veronderstelling dat de D. zich hierachter verschanst hadden.
D. zegden hen avond van 22 September aan dat zij over een uur vertrekken moesten. Spanden hun overgebleven paard, dat aan een oog blind geschoten was door granaatscherf die hem nog in de kop zat, voor de wagen en n melkkoe er achter om melk v. de jongste van 2 jaar te hebben.
Alle menschen van de Plak gingen door 't Wald naar Frasselt. Waldweg donker en vol granaatkuilen, werden ook beschoten. Frasselt wachten tot men hen verder leidde, naar Donsbruggen, waar zij in den morgen koffie kregen. Warbeyen{?}, Griethuizen, Emmerik, 's-Heerenberg en - gelukkig ! - de Achterhoek in, waar zij 't goed hadden.

{Einde tekst 44K}

 

Terug naar bladzijde 195

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 197