Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 18 juli - 2 augustus 1940 slot

Terug naar bladzijde 21

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 23

40G - Blok slot

blz 22

Later kreeg ik de gelegenheid om de plaats te zien, waar de acht bommen neer waren gekomen, in eenige akkers midden tusschen Cranenburgsche baan en den Heuvel. Zeven gaten van ongeveer vijf meter doorsnede en anderhalve meter diepte, één in de veldweg, zes in de tarweakkers. In een haverakker lgt de achtste, die niet ontploft is. De meeste scherven zijn verdwenen; S. haalde echter voor mij nog een stuk uit een der trechters.

{vel 21}

Vrijdag 2 Augustus. Om tien uur per bus naar Nijmegen. S. gesproken. X. Hij vertelde dat, terwijl
de Duitschers de plechtigheid bij de 16 D. graven op Rustoord hielden om hun gevallenen te eeren, hij met eenige kameraden met groote bossen oranje gladiolen in de armen naar het graf van hun gesneuvelde wapenbroeder waren gemarcheerd: "Opdat ze zagen, dat wij niet vergeten."
Notaris waarschuwt het nationale speldje niet te dragen, daar dit volgens eene nieuwe bepaling streng verboden is, evenals het venten met oranje bloemen en vergeetmijnietjes.
Om twaalf uur vertrek van de bus naar Grave. De overkant van het Maas-Waal-kanaal bereikten we over een gedeeltelijk gesprongen en weer herstelde brug. De drie andere bruggen waar wij voorbij reden, waren grondig vernield, evenals de spoorbrug en de mooie brug van negen bogen bij Grave. Hiervan zijn, van Nijmegen uit gerekend, de { spatie } verwoest, de twee volgende zijn gestut. Langs het Maas-Waal-kanaal de gecamoufleerde cazematten, het rieten scherm langs het water en de schuilposten voor afzonderlijke schutters; aan de binnenkant van de dijk de schuilplaatsen, alles bekend van het Heumensche gedeelte.
Op de Gravensche pont vertelt een Dokter met verbonden oog van den soldaat die bij Katwijk 1) dwars door zijn oogen werd geschoten; nu hersteld, maar blind.
De oude vesting Grave met steenen muur hoog boven de Maas; een paar kanonnetjes staan op de ronde uitbouwsels. Hier lang gewacht op de bus naar den Bosch; zagen bij Schaick enkele verwoeste boerderijen. Uit den Bosch bleek de trein niet meer op de in de dienstregeling aangegeven tijd te vertrekken maar pas uren later; benutte de gedwongen wachttijd om de prachtige Sint Jan van buiten zoowel als van binnen rustig te bezichtigen. Dacht aan de Sint Laurens te Rotterdam, waarvan nu slechts kale muren omhoog rijzen; gelukkig is dit lot aan den Sint Jan bespaard gebleven, doch wie weet voor hoe lang of hoe kort.
Stelde vast, hoe weinig het Carolusgesticht van de beschieting bij de verdediging geleden heeft en kon mij bij het bekijken voorstellen hoe de toestand geweest is, zooals mej. B. die beschreef. Veel meisjes met band Deutsche Wehrmacht om de arm in de stad. Om vijf uur vertrokken uit den Bosch per trein, tot Tilburg, daar verder met een stoet bussen die buiten het station wachtten, naar Breda.
Op Tilburgsche weg enkele huizen vernield, vliegkamp Dorst zeer vergroot. Daarvoor zijn drie boerderijen afgebroken, een zijspoor van de groote lijn aangelegd en een gedeelte van de hooge oude beuken van den Napoleonsweg omgekapt, die nu als een soort van scherm langs de weg liggen en het gezicht er op belemmeren. Vrije opmerkingen van de

{Einde tekst 40G}


     [1] Dat moet Katwijk a/d Maas zijn, noord van Cuyk. P.S.

Terug naar bladzijde 21

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 23