Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 2 augustus - 16 September 1940

Terug naar bladzijde 23

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 25

40H - vervolg 

blz 24

Landhuizen tegenover Meerselsche dreef flink beschadigd. Avond bij de B's, tamelijk zwijgend bezoek, Toet nog onder de indruk v. meegemaakte bombardement v. den Helder, haar dochter blijkbaar eveneens, die daarbij niets v. haar man, zeeofficier 1), nu in Engeland, afweet.

7 Augustus. Woensdagmorgen ongeveer tien uur vertrokken, weggebracht door Z. tot station,
waar weer een reeks bussen ons wachtten. Afweergeschut en wacht op nieuwe postkantoor bij station. Vorige nacht was tamelijk onrustig geweest door vele vliegers, zoeklichten - regelmatige draai licht in heet Oosten - en bommen. Zag vanuit de bus, dat naast de spoorweg ten O. van Tilburg bommen waren gevallen, een op een huis dat scheef in elkaar gezakt was. In station Tilburg lang in de trein moeten wachten, er stonden twee lange treinen met D. soldaten, de eene grootendeels bestaande uit Fr. wagens: Rouen, enz. Ook waren er met krijt geschreven Fr. opschriften op te lezen, schoon uitgewischt, doch niet voldoende. Men zeide dat de eerste trein naar Polen ging; deze vertrok inderdaad in O. richting. Ook op een huis bij Vught was een bom gevallen, blijkbaar eveneens deze nacht. De tuin van dit huis was geheel met zandzakken bedekt.....
Ditmaal vrijwel geen oponthoud in den Bosch en ook verder een vlotte terugreis; op de pont van Grave ging een D. roode kruis auto mee.
{vel 24}

10 September 1940. 's Morgens om 10 uur met de bus uit Groesbeek, in gezelschap van
mevrouw Boreel, die naar Arnhem ging; wij reisden dus zoover samen. Mooi zonnig herfstweer. De groote boog van de rijbrug ligt nog steeds in de Waal. De treinen zijn vol, kreeg echter gelukkig nog een zitplaats. In 't station Utrecht reed ons voorbij een trein met benzinetanks handig bedekt met rijshout matten. Bij het Amstelstation verscheiden uitgebrande loodsen. De heer v.d.B.C. heeft goede hoop voor de afloop van den oorlog. Vertelt van 't voornemen om een brug van Rijnaken over het kanaal te bouwen.
Op 31 Augustus hebben de Engelschen 's avonds een gekroonde W. van vuurwerk en oranje bollen neergelaten, waarop de D. telkens, gedurende den geheelen nacht, de sirenes hebben laten loeien en ook steeds geschoten hebben. De auto's met afweergeschut reden door de straten. 's Morgens werden met handenvol de granaatscherven opgeraapt. Overdag op Koningins verjaardag reden steeds auto's met D. soldaten, de geweren gereed om te schieten, door de stad. Desniettegenstaande heeft de Jordaan een daverend oranjefeest gevierd en geen D. heeft zich in die buurt gewaagd.
Geen portretten van de Kon. familie meer in de uitstallingen, dit is nu verboden, evenals het dragen van emblemen, n.l. van nationale. N.S.B. etc. is wel geoorloofd. Of deze 's avonds veel gedragen zullen worden? 's Nachts verdwijnen velen in de grachten, ook D. Aanplakbiljetten die oproepen om inlichtingen te geven omtrent verdwenen D. militairen. Ook de zoon van den D. bevelhebber. Gedrukte stemming nog steeds onder de Joden. In de Cineac kijkt het publiek onder welsprekend zwijgen naar het D. nieuws. "Heel Nederland luistert naar Engeland."
Bij Saar geslapen. Ook gedrukt en geeft de indruk dat haar zenuwen eenigzins uitgeput zijn. Dit echter allerminst de algemeene Amsterdamsche stemming. De z.g. Eng. granaat in de Kinkerstraat die niet kon ontploffen omdat het onderdeel er aan ontbreekt dat hiervoor noodzakelijk is.

11 September. Na 's morgens eerst nog in de stad te zijn eweest, om kwart vr twaalf vertrokken
in een zeer volle trein. In Amersfoort overgestapt en lang moeten wachten; er kwam een trein met enkel matrozen en een met soldaten en enkele afdeelingen met matrozen voorbij. De soldaten strak, de matrozen vrolijk en luidruchtig, raampjes met bloemen versierd. Aan den Oostkant van Amersfoort loopgraven en boerderijen die verwoest zijn.


[1] Toet is Johanna T.C. van den Bent, de zuster van Gropa Jan, getrouwd met J.H.C. Bentz van den Bergh en de moeder van Frans en Doortje. Doortje was getrouwd met Gouw, een zee-officier. P.S.

Terug naar bladzijde 23

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 25