Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 2 augustus -16 Sept. 1940 slot

Terug naar bladzijde 26

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 28

40H - Slot

blz 27

Deventer langdurig oponthoud; het station - vol D. opschriften - wordt zwaar bewaakt. Perrons worden verbreed, wachtruimten vergroot. In Zutphen overgestapt in een bus, en hiermede over de dubbele pontonbrug gereden. De spoorbrug is nog niet hersteld. Langs de mooie buitens en villas van Dieren, enz. waarin hier en daar weer soldaten gelegerd zijn. In Arnhem niet ver van de pont aangekomen; overgezet in de regen; in de regen lang op de bus gewacht. Weer modder en regen met overzetten bij de Waal; 's avonds met de laatste bus - n.l. acht uur - in Groesbeek teruggekomen. Bij Lien en Henk thee gedronken en met een sigaret uitgerust van de vermoeienissen van de lange reis.

{Achter deze serie blocnote-vellen zitten twee kleine velletjes met aantekeningen. Het eerste is waarschijnlijk uit mei/juni 1940, het tweede vermoedelijk uit dezelfde periode. P.S.}

Sergeant v.G. om ½ 11
26-6. Boomen Biesselt gevallen. Mook brug in Maas, pontonbrug. Katwijk huizen op dijk heel of half in puin. 2 Casematten dijk stukgeschoten, soldaten waren hierin opgesloten door kapitein. Witte vlag, rubber bootjes, weer schieten, daarom afgemaakt. In kerktoren luitenant met nog een ... mitrailleur, neergeschoten enkel gewond. Op kerkhof 13 begr. waaronder de kapitein. Avond te voren feest verjaardag in Katwijk.
Boomen Biesselt gesprongen om ½12? 's nachts, asperges in versperring weg niet aangebracht, dank zij kapitein. Katwijk, enz. omgetrokken daar brug Gennep intact. D. marréchaussée, D. soldaten met handen in hoogte, z.g. Holl. soldaten. Lonten doorgesneden. Brug Katw. 2 spoorw en 2 boeren faked{?} niet gelukt. D. leger in bosch. Sergeant genie v.G. om 11 getelefoneerd, heeft die dag ½ K.br. opgebl. en verdere versperringen per auto, terug pont.
1 Juli 40 opgevischt uit Maas net - Kap v.d.H. verjaarsfeest café 9 Mei
5000 10 Juli 85 met handen omhoog waarin
Mook 1 H.gr.
Heumen brug in hoogte, faked marréchaussée, D. soldaten f.gevangen, brugwachter. Langs kanaal casematten honderden treffers, 17 op éen ijzeren luikje. Gezondheidsdienst. Steenfabriek, v.à.v. brugwachtershuisje met 2 gaten.
2de brug stuk, 3de gerepareerd. 2de brug huisje politietroepen uitgehaald, portret H.M. bloemen.

Lent paddestoel bij brug, Bemmelsche dijk gr. casemat 10 of 11 schoten v. voren, 4 opzij. Heeft geschoten tot alles op was. "Holl. beton haard, koppen nog veel harder." Vrijgeleide, IJzeren kruis.
Fort B.dijk en fortwachtershuisje. Vliegtuigbommen. Spoorbrug v.Speyck. Rijder Dordt, kap v.L.Vader met 10 jongens de stad in, waren 20 of 30. Zoon v.dominé H. met kanon. Thee v.soldaten. 1 Limburger d.2 Limburgers gevonden in keuken. Zes paraplus.
Voetbalwedstrijd 2-2.
Schiphol 1800 man, Waalhaven 1500 man in barakken rondom, vliegmachines eerste morgen.

{Einde tekst 40H.}

Terug naar bladzijde 26

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 28