Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 26 - 29 December 1944 Slot

Terug naar bladzijde 278

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 280

44T - Vervolg dagverhaal

blz 279

aantal Jerries dat je naar de andere wereld zou helpen. De artilleristen zijn er in dat opzicht beter aan toe dan wij van de infanterie, hun doel ligt ver af. Die eerste keer, sommige schieten helemaal niet of in de lucht; de mensen thuis zouden verbaasd staan als zij konden weten hoevelen van "our heroes" nooit meevechten. Sommigen kunnen 't pas als zij zien dat een kameraad getroffen is en worden dan zo woest dat zij in 't wilde weg hun geweer afvuren. Anderen mikken en drukken even bedaard af alsof zij op de schietbaan aan 't oefenen zijn. Die hebben de beste

Einde VERVOLG DAGVERHAAL

 

Terug naar bladzijde 278

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 280