Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode Circa 21 Maart terugkeer Vervolg

 

Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten...

 

Terug naar bladzijde 288

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 290

45A - Terugkeer Vervolg

blz 289

TEKST VAN EEN ONTWERP-BRIEF 1)

Den Heer Burgemeester
van de gemeente
Groesbeek

Edelachtbare Heer,

Naar aanleiding van Uw bekendmaking van 15 febr 45 wend ik mij tot U met een verzoek.
Van bevriende zijde heb ik vernomen dat mijn huis zich nog in een bewoonbaren staat bevindt en dat het door Canadeezen in gebruik is genomen.
U weet hoe de huizen van Uw gemeente na de verplichte evacuatie door onbevoegden ondersteboven gehaald en leeggeplunderd zijn.
Aangezien ik voorloopig niet terug mag keeren wend ik mij tot U met 't volgende verzoek: Kunt U soms een vertrouwde persoon aanwijzen die zich op de hoogte stelt in welke staat 't huis zich uit- en inwendig bevindt. Wat er verder met al de overhoop gehaalde inhoud van kasten en laden en meubels en servies gedaan is, hoe gehandeld is met de bevroren waterleiding (De Heer Ostendorp heeft deze ge´nstalleerd, dus op de hoogte van de ligging der leidingpijpen.) en zou deze door U aangewezene tevens verantwoordelijk gesteld kunnen worden dat niet meer vernield of ontvreemd wordt.
Gaarne had ik het zelf als direct belanghebbende persoonlijk gedaan, zoowel het uitzoeken der verspreide papieren als anderszins; kan moeilijk aan vreemden worden opgedragen.
U begrijpt mijn teleurstelling bij het ontvangen van deze bekendmaking. Toch vlei ik mij met de hoop dat u mij spoedig, na het verlaten van de militaire bezetting van mijn huis, ontheffing van art I v/d verordening v/d Comm.Mil.Gezag v/d Prov.Gelderland van 15/2-45 No 16 kunt verleenen, aangezien (Booby-traps) ook niet aanwezig zijn.
Ik hoop dat U naar aanleiding van 't bovenstaande mijn verzoek zult willen en kunnen voldoen.

[Einde tekst 45A]


[1) Of de brief zo verzonden is en of deze effect gehad heeft, is uit de gevonden documenten niet na te gaan. P.S.

 

Terug naar bladzijde 288

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 290