Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode Januari - 17 April 1941

Terug naar bladzijde 28

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 30

41A-SCHRIFT-1

blz 29

[vel 1]

Januari. Bij Millingen Eng. vlt. neergeschoten. De bemanning, uit vier man bestaande,
trachtte met parachutes zich te redden, maar brak de nek met neerkomen op den hardbevroren grond. Tot Maandag hebben de D. hen ter plaatse laten liggen - Familie v.H. vertelde, dat ze vanuit hun keukenraam het gezicht hadden op een die vlakbij op een akker lag - om hen dien dag met militaire eer te begraven. Den nacht van het neerkomen was de Sanitäter uit M. gehaald en de andere D. militairen uit Groesbeek en omgeving waren er ook allen naar toe gebracht om hun doode vijanden te aanschouwen. Circa 30 zoeklichten dien nacht en eenige zware ontploffingen, o.a. om half negen, waarbij alles dreunde. Bovenop de Panoramaberg gaan kijken, 't was echter te koud om er lang te blijven, daar het hard vroor.
"Fußarrest"{?} van zieke soldaat - maagpatient - n.l. het bevel om in onmogelijk korten tijd naar Kleef te loopen. Hij kwam niet terug van zijn straf. Een ander, die na weken weer in Gr. terugkwam en er slechter uitzag dan toen hij hier met longontsteking lag: "Ja, damals, wenn ich bei Ihnen Krank lag, daß war eine goldene Zeit."
"De Belgier sind lubbrig{?}, aber die Holländer, die soll
[achterzijde vel 1]

man gar nicht trauen, sie schweigen, die sind gefährlich." D. kok door J. van de Leppert met bierflesch bewerkt. Men zeide, dat hij zijn hoofd verbrand had .... Prof.Regout, ir. Goudriaan en nog 5 anderen in kamertje van 2-3 meter opgesloten, dat wemelde v. ongedierte. Als lichaamsbeweging een uur spitten per dag. Van Prof.Regout gebedenboek afgenomen.
Apeldoorn vlugschrift dat raad geeft hoe te handelen bij terugtocht v.d. D. Hoofdwegen vrijlaten voor hun terugtocht; de zijwegen bezetten, daar zullen de Eng. en Holl. m. parachutes landen om ons te helpen ze het land uit te jagen. Ieder heeft wel een wapen, al is 't dan geen schietwapen. 's Nachts alle lichten buiten op, opdat vriend en vijand te onderscheiden is. Neem geen wraak op Nsb - daar zal de regering wel voor zorgen - want anders komt er een chaos.
Met verjaardag Beatrix boven den Haag vlt. die een B. boven Amsterdam die een 3 in de lucht schreven. In den Haag jongen in de tram met 3 sinaasappels in de hand. In Utrecht Noorderbrug oranje geverfd en portret Koningin aan klok vastgemaakt; een driehonderd menschen zongen het Wilhelmus, maar werden natuurlijk al spoedig uiteengejaagd en enkelen werden gearresteerd.
Collectelijst Winterhulp den Haag jongelui Unie er voor geprest, die allen op laatste oogenblik griep kregen.
[vel 2]

Bedragen v.d. giften werden op de lijst aangetekend. Le Couture kreeg op zijn lijst een verwensching - Wij gaven niet. 200 nsb. in Groesbeek. "Als de D. terugtrekken - wat ondenkbaar is, - blijft er in Holland geen steen op de ander."

Februari. Commissaris Utrecht Bosch v. Rosenthal verneemt zijn ontslag van een vriend die hem 's morgens opbelt, het juist in de krant had gelezen en zijn diensten aanbied.
Hilversum in Seintoestellenfabriek aan D. officier, die de fabriek kwam bezichtigen, revolver ontrold en in plaats daarvan stuk ijzer in de tasch gestopt!
Waarschuwing van stervende D. die in klooster verpleegd was: "Mij kunnen ze niets meer maken en daarom durf ik jullie, die zoo goed voor mij waart, te waarschuwen. Bij onze terugtocht moeten wij alle waterleidingen vergiftigen.
Amsterdam, 2de helft Februari. Geruchten v. vechtpartijen. W.A. in Jodenbuurt, politie had orde vrijwel hersteld, Gr.Polizei bederft alles. Joden uit Bijenkorf gesleept, n. kamp bij Schoorl gebracht en later n. Duitschland. Tramconducteur door D. neergeschoten omdat hij weigerde, de J. uit de tram te zetten. Drogisterijen gesloten omdat vitriool opgekocht werd. Tram- en poststaking ontstond omdat tramconducteur na herhaalde weigering om Joden uit de tram te verwijderen door D. neergeschoten werd.

Terug naar bladzijde 28

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 30