Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 7 - 8 april 145

 

Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten...

 

Terug naar bladzijde 290

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 292

45B - Schrift-2 

blz 291

[vel 1]

{In de bovenmarge: Frits Verhey hees vlag op toren die bij onze terugkomst een jaar lang wapperde en zorgde v. aanleg telefoonleiding n. Sionshof: "Bomen genoeg om de leiding vast te maken en draad genoeg v.d. militairen."}
{In de linker marge: De weg v. Groesbeek n. Nijmegen werd 1935 geasfalteerd}

Zaterdag 7 April 's morgens gewandeld langs Maas en over Deurse{?} brug, mooi lenteweer.
Om een thuis komende verrast Moeder v.T. mij met de mededeeling dat L. en ik on drie uur n. Grb. gebracht zullen worden. "Och, Gorrie, ik vind 't nou niets prettig dat U gaat." Gauw alles in orde gemaakt, Moeder v.T. zorgde voor eetwaar, Schra bracht mij weg n. Eigelsheim{?}, waar de truck van Captain L. reeds wachtte. Met behulp v.d. Materman{?}, die ook in 't geheim was en van nog een ander werden we onzichtbaar achter de lading verstouwd. Maar door de schokken ging die lading werken, zoodat we een oogenblik heel benauwd zaten en niet wetende of we de brug al over waren, durfden we er niets aan te veranderen, doch gelukkig merkte Captain L. onze nood en kwam te hulp op een rustig deel v.d. weg. Wij zagen natuurlijk weinig v.d. weg. Reden over Nijmegen en kwamen vlot hier aan.
Huis was eenigzins bewaakt geweest door de buren: Houben, v.d.Laan, Smit, Nillesen en v.Ooyen en Theo en Smit had er een man in laten slapen, Herman. Ze hebben nog wel getracht v.d. Stekkenberg om er in te komen, maar hebben in alle geval geen kans gezien om veel weg te nemen. Vermoed de schuurdeuren. Alle luiken zijn weg en bijna alle deuren in huis; Theo en Mr.v.d.Laan hebben 's avonds nog 't een en ander voor ons dichtgetimmerd. Lien sliep logeerkamer op staaldraadmatras, ik in mijn zitkamer
[achterzijde vel 1]

op deken op vloer, beiden slechte nacht, stijf, t hard. Kregen volgende dag stroozakken v. Smit te leen, ook hard. Annie v. Jan Leenderts zorgt voor de morgenthee voor ons, we eten in 't kinderhuis. Want hier in huis is geen water te warmen: alleen de haard v. Jan's kamer is overgebleven en die staat op eenige cementplaten op mijn kamer.

8 April. Dadelijk aan den gang met de rommel, niettegenstaande de Zondag. Mijn twee
balkons, de boven W.C., de serre, de schuur, Ineke's en de badkamer en de achterzolder v. 50 c.m. tot twee meter hoog gevuld met een chaos. Benzineblikken, boeken, platen, scherven, enz. en dan in de schuur nog allemaal aarde en takken er tusschen.Hier en daar vind ik meubelstukken terug, ... kleeding, dikwijls vergaan v. vocht. Een haast hopelooze uitzoekerij; n geluk dat het weer heerlijk is, zacht en droog. "En de boomen bloeien zoo mooi", zooals Dr. Beynes zeide die kwam kijken. Ook bij v.Kesteren geweest en Nillesen en mej.v.Dieren, waar 't geheele huishouden van Anneke Driessen zoolang zit totdat het huis zijn dak heeft. Getracht schadekaart te bemachtigen en bij wederopbouw te komen, te vol.
Dadelijk weer ingeschreven op gemeentehuis, zonder kapsies 1) .
Bij den Doop en Ostendorp, voor de lekke leidingen. Hagemans waarschuwde dat er deuren bij Schreven stonden, vond daar inderdaad wat uit de stellingen.

[vel 2]

Treurig gezicht al de verwoeste huizen kant v.'t Wald.
De Klos waarschuwde omtrent meubels die achter Nillesen zijn buurman stonden. Iedereen hartelijk en behulpzaam en blij te zien dat je ook terug bent. Ondanks alles, tch goed hier terug te zijn. De verwoestingen treurig om te zien. Huis Ottenhoff wordt nu afgebroken, garage Dokter hangt in elkaar. Fabriek v.d.Laan half kapot, maar wordt met spoed gemaakt.


[1]  Kapsones ? P.S.

 

Terug naar bladzijde 290

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 292