Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 7 - 8 april 145 Slot

 

Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten...

 

Terug naar bladzijde 291

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 293

45B - Schrift-2 Slot

blz 292

't Is wonderlijk stil in 't dorp, als de mil. wagens er niet door razen. Geen kinderen, geen koeien of honden, alleen het doffe ploffen v. dakpannen en het losbikken v. steenen. Echter de vogels zingen. Ik hoorde de nachtegaal op 10 April, Annie Leenderts zegt dat hij reeds zong den dag v. hun aankomst: witte Donderdag, dus 29 Maart (?).

[Einde tekst 45B, vervolg in 45D]

 

Terug naar bladzijde 291

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 293