Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 9 april 1945

 

Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten...

 

Terug naar bladzijde 292

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 294

45C - Schrift-2 

blz 293

1945

{Opmerking vooraf: Tante Nel was eerder teruggekomen om het huis voor te bereiden op de komst van de rest van de familie, waaronder de rheumatische Heer J.C.v.d.Bent.}
[vel 1]

"Vogelsangh" 9-4-1945

Beste Zus en Jan,
Ik hoorde dat er gelegenheid is om een brief mee te geven en maak daar dus dadelijk gebruik van, wetende hoe graag jullie iets zult willen weten.
We hadden gehoord dat woensdag ons huis vrij kwam en hebben toen op alle mogelijke manieren geprobeerd om hier te komen en alles mislukte, totdat Zaterdag om 21 capt.L. aankwam om te zeggen dat hij ons om 3 uur mee zou nemen. Verborgen achterin een mil.vrachtwagen hebben we de reis gemaakt. Hier bleek dat de majoor zich aan zijn afspraak had gehouden, en dat er niet meer uit het huis was verdwenen en de boel er naar omstandigheden behoorlijk uitzag. Jullie zouden het, als je het zien kon, een ontzettende bende vinden. De paar dagen dat het huis alleen stond, hebben de buren er over gewaakt; van Ooyen, Houben, v.d.Laan, Leenderts en Nillesens, en Smit die er 's nachts iemand liet slapen.
[achterzijde vel 1]

Smit liet ook de dingen die nog in de suite stonden, naar Jan's kamer brengen, want de suite is vrij entré voor buiten. De Smitten zijn net terug, met juffr. Herzog, zuster Huting{?}, mr.Kok, de v.Hasselts en een p. handige verpleegden als werkkrachten. Totdat we wat meer op orde zijn, mogen we met dat heele stel mee eten, wat prettig is. Wat betreft alle verwoestingen is het hier een droefgeestige geschiedenis en toch zeggen wij met alle menschen: blij weer thuis in Gr. te zijn. De hartelijke geest hier en .... vanzelf het begrip van de situatie, want we varen allen in hetzelfde schuitje. Iedereen zet de tanden op elkaar en werkt als een paard en vindt nog tijd om een ander te helpen. Hoe erg het bij ons in huis gesteld is, 't is nog heilig vergeleken bij wat je bij anderen ziet en hoort. Wonderlijk genoeg heeft ons huis geen treffers gehad, wel beschadigingen van granaatscherven hier en daar. Dank zei{!} de stevige bouw doorstond het de luchtdruk van de ontploffingen ook behoorlijk, wel kwamen eenige stukken plafond neer.
[vel 2]

Dien eersten nacht hebben we vrijwel niet geslapen; Lien op de eenig overgebleven spiraaldraad matras in de logeerkamer op een deken en ik eveneens met een deken als matras op mijn zitkamer op de vloer. We waren 's morgens stijf als planken. Nu heeft Smit ons 2 hooizakken geleend - totdat de eigenaar, Hoekema, komt - en dat is veel beter.
Bij v.d.Laan is 't huis kapot en ŕlles er uit. Sanitair gehavend, kelder als W.C. gebruikt en hij vond in zijn bad een varkenskop en koeienpoot, die er al lang gelegen hadden. Trouwens, mijn achterzolder, waar nog tamelijk veel stond en lag, was ook als W.C. gebruikt. Zoover als ik zie, is al 't sanitair onbeschadigd, op de spiegels van 3 of 4 na. De meeste spiegels in huis zijn stuk - granaatscherven ? - of weg.
Daar juist komt buurman de Klos waarschuwen dat bij hem 't 8-hoekige tafeltje dat Jan v.d. zomer liet maken, staat. 't Tafeltje wat we in de kelder gebruikte[n], is er ook nog. Jan's bureau, leeg maar geheel gaaf, schreef ik dat al? Dat v. Zus helaas erg geschonden. 't Is hier hetzelfde als

[achterzijde vel 2]

wat je van de Betuwe hoorde: gelijkvloers is er 't ergste aan toe.
Ik zit je hier te schrijven voor 't huis in de zon op een der stoelen uit 't tuinhuis, op Jan's leesplank. Langs de weg snort het steeds door; hij is gesloten voor gewoon verkeer. Je merkt wel dat je hier

 

Terug naar bladzijde 292

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 294