Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 April - 17 mei 1945

 

Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten...

 

Terug naar bladzijde 294

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 296

45D - Schrift-2 

blz 295

{Vervolg van 45B} [Vervolg vel 2]

Nacht v. 12 op 13 ontzettend gebombardeer, Arnhem, nog eens in nacht 14-15 (Zondag). Thans Arnhem genomen en nu ook 't Noorden bevrijd; begin gemaakt.
De eerste 2 nachten sliep Lien bij mij, daarna kwam Kees Nillesen hier slapen, tot verleden Zondag. Wisselden 's avonds onze indrukken, bij 't licht v. een kaarsje op mijn zitkamer.
De Grootmachtige Heer in Elly's huis. Bij NS{?} alles leeggeplunderd. De toestand in ons huis vergelijkenderwijs nog geeneens zoo erg. Bij v.d.Laan alle waschtafels beschadigd {tussen de regels: zolderingen doorgebroken}, de spiegels overal stuk. Toch geen verbitterde stemming tegen geallieerden. Om alle huizen
[achterzijde vel 2]

groote bergen puin, dakpannen en rommel. Vunze lucht in alle huizen, zwarte stof die overal doordringt.

Zaterdag 14 April. Tot verleden nacht Kees hier geslapen, ging weekend n. zijn vrouw in
Boxmeer en kwam ziek thuis. Had juist tegen Vader Nillesen - die uit Weurt was overgekomen - gezegd dat ik over de ongezelligheid v. het alleen slapen in 't uitgeplunderde huis heen was. Ontbijten bij Lien, samen aten we op het Kinderhuis, en aten onze avondboterham bij haar. Verder werken v. 's morgens 7, ½8 tot donker. Kees kwam één dag dicht-timmeren, Theo ook één dag helpen, doch kreeg negenoog op arm en was toen natuurlijk volkomen uitgeschakeld.
Had gelukkig het ergste verwerkt toen op 20 April om 1 uur auto met de familie voor het huis stond. Geen bed, geen kamer in orde, moeilijk oogenblik. Nam hun dadelijk mee naar Kinderhuis om daar te eten, waar ze natuurlijk door iedereen begroet moesten worden. Had zelf kop erwtensoep v. v.d.Laans gekregen, ging dus gauw terug n. huis om tenminste Jan's kamer wat bewoonbaar te maken door de meubels te schikken. Ineke maakte 's middags mijn slaapkamer schoon en 's avonds hielpen Kees en Bart om de stukken van teruggevonden ledikant in elkaar te zetten, en er eenige meubels te brengen, zoodat 't een behoorlijke slaapkamer werd. De staaldraadmatras in 't bed en de hooimatras er op. Paul op 't kampbedje dat meegebracht was, Ineke bij hem op de
[vel 3]

vloer en ik weer op de vloer in mijn zitkamer, waar we ons avondeten gebruikten, met thee bij Lien gehaald. Vanuit mijn kamer ziende, verbaasden Z. en Jan zich er over dat 't dorp zoo weinig geleden had op 't oog.
Veertien dagen lang was 't heerlijk weer geweest, warm als in de hondsdagen, doch helaas draaide het nu ineens om.

Zondag 22 koud en guur, de v.d.Laans vroegen ons om na 't middageten bij hen te komen, we
bleven er onze avondboterham heel gezellig eten. Hoorden in Kinderhuis dat 't geheele Noorden veroverd was, in één stoot door tot Groningen en Leeuwarden.

Maandag 23 kwam auto uit Breda fornuis en andere nuttige zaken brengen. Smid verscheen niet,
dus plaatste v.d.Laan het fornuis in Jan's kamer. Warmte en gelegenheid om zelf theewater en zelfs eten te koken. Ineke en ik samen druk aan 't werk, zoodat we harder opschieten en Ineke gaat schoonmaken, vunze lucht raakt uit huis. Z. vindt de toestand vreeselijk "geef mij maar Breda".

Zondag 29 April geruchten van capitulatie. Kerkdienst in Kinderhuis door Ds Lindonk. Goede
preek. Volle zaal daar families v. Morgenrood teruggekomen zijn. Dr Beynes kwam de familie dadelijk begroeten. 16 Katten {einde tekst}

 

Terug naar bladzijde 294

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 296