Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 April - 17 mei 1945 Vervolg

 

Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten...

 

Terug naar bladzijde 295

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 297

45D - Schrift-2 Vervolg

blz 296

[achterzijde vel 3]
Mei 1945

3 Mei. Koningin en Prinses terug, in Breda, Vrijdag.

4 Mei. Overgave aan Montgomery van alle D. troepen die hij tegenover zich had,
dus Holland, W.D., Denemarken. In de loop van deze week kwamen veel Grb. uit België terug. Telkens gebeuren er ongelukken, ook veel door onvoorzichtigheid van jongens.

Maandag 7 Mei kind van Michels door fosforbom getroffen, 't plukte bloempjes terwijl
Moeder de wasch ophing. Dr.Beynes stond net buiten zijn huis, pakte het kind op en behandelde het onmiddellijk. Man die op mij trapte, viel met arm op andere mijn.
Maandagavond brengt M.Hopman het bericht van de algeheele capitulatie! Zus en ik n. Bart N. of ze het al weten, ons verheugd samen met meester v.Loon. Toos schonk een lekkere kop chocolade.

Dinsdag 8 Feestdag. 's avonds Z. en ik n. feestavond Kinderhuis, met slechts een dag
Voorbereiding aardig in elkaar gezet. Warm, de kinderen op terras. Samen liederen gezongen. Vanaf Vrijdagavond iederen avond vreugdeschoten en vuurwerk. Vreemd, om met dergelijke oorlogsherinneringen de vrede te vieren. Deze week weer veel uit België terug.

Donderdag 10 mei. Rouwdag. Vlag halfstok. Onze groote vlag hebben we gelukkig nog, zij het
oud en beschadigd. De lange vlag en die v.h. tuinhuis zijn weg. Sommigen hebben nog een vlag
[vel 4]

en anderen nog een stok en dat wordt dan gecombineerd.
Steeds warmer weer, zooals Dr Beynes 's avonds op de bank achter hun huis zeide: "en anders hebben we nu de ijsheiligen."

Zaterdag 12. Dak hersteld door Hopman die pas terug is en Kees. "Ik gaf me op bij de
Opbouw, ze riepen me nooit op en wilden me geen vergunning geven om terug te komen en nu willen ze me hier dadelijk aan 't werk zetten, maar ik zeg: eerst eigen huis herstellen - dat leelijk beschadigd is - en mijn vrouw ook hier, want ik kan niet werken en huishouden doen."
's Avonds juffr.Nillesen begroet. We kunnen bij Bertus Oome 2 liter melk p. dag halen!

Maandag 14 mei. "Nationale feestdag" maar iedereen werkt iedereen door en heeft niemand tijd
om nog eens te feesten. Er is tè veel te doen.

Woensdag 16. Juffrouw v.Dieren krijgt bericht v. overlijden v. haar zuster. Henriette
v.d.Meulen kwam één v. deze dagen samen met Cécile kijken en ook bij ons. De verwoesting trof haar zeer. De d. zusters hebben zich nu teruggetrokken uit Mariental en alleen de Holl. zijn gebleven met zuster Eduarda als Overste.
De Hark is in 't klooster gevestigd, ik kreeg er 2 camisoles.

Kon op Donderdag 17 Mei met auto Wederopbouw naar Ravenstein rijden, met stuk loopen en 4 sarongschorten om 2 zomerjurken van te laten maken. Hier 4 mantels teruggevonden: 1 aan Zus, 1 aan mej Nillesen.

 

Terug naar bladzijde 295

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 297