Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 21 - 29 mei 1945

 

Terug naar bladzijde 297

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 299

45E - Schrift-2 

blz 298

[vel 1]

21 Mei. 's Morgens hevige regen, kon dus niet naar Groesbeek terug, na middageten kleine
opklaring, vertrok, na hartelijk afscheid, te voet. Eerste deel stortregens, ook op de pont, vervolgde flink nat de tocht. Geen wagens op de weg vanwege Pinkstermaandag, alleen mil.Police, die wel op wilde nemen, doch dadelijk af moest slaan bij Heumen. Kwam tenslotte om circa 7 thuis, kon Paul dus nog gelukwenschen met zevende verjaardag. Anneke Dr. had taart v. hem laten bakken 1) .
Eigenaardige gewaarwording om weg v.d. vlucht nu in omgekeerde richting te gaan. In onze bosschen veel stellingen en munitie nog. Dagelijks gebeuren ook nog ongelukken, menigeen verwond, sommige dood. De man die haas achterna gaat in mijnenveld en de Dokter - v.W. moest zijn leven wagen om hem hulp te bieden. De zoon v. post Cillesen - v.de O.D. die met begraven van gesneuvelden helpt en op mijn trapt, voet verliest. Andere man valt door trappen op een mijn en komt met arm op andere terecht, zwaar gewond. Ook veel ongelukken door onvoorzichtigheid van jongens. In onze tuin 2 handgranaten in
[achterzijde vel 1]

moestuin - trapte bijna op de eene bij snoeien van frambozen - en 2 pakken granaten, mar.Maassen haalde ze op.

Dinsdag 22 Mei even voor 't eten komt Betsy v.d. Laan naar ons huis toe rennen: "Elly is
terug" en waarlijk, even later komt Elly het pad op! Welk een vreugde!
Ze had nauwelijks naar Grb. durven gaan, hoorende hoe hier gevochten was: "Misschien is er niets meer over en zijn ze allemaal dood." Ze hadden de reis gemaakt over Zwitserland, Frankrijk, Belgi en waren in ons land in 't klooster v. Oudenbosch ondergebracht.

[vel 2]

't Nieuws van Elly's terugkomst 's avonds verteld bij Nillesen en den Dokter, doch 't had zich al als een loopend vuurtje door 't dorp verspreid. Gelukwenschen, bloemen, taart, spek, iedereen kwam aanlopen, ook natuurlijk de volgende dagen.

Vrijdag 25. Zus en ik 's middags n. Dina, voor haar kindje te zien. 's Avonds bij Nillesen.

Zondag 27. Zus, Ineke en ik kerk, Ds Creutzberg, mooie preek, gezang 365 en .
Daarna met Joris tot Wyler geloopen en gezien hoe het daar verwoest was, alle boerderijen en geheel Wyler kapot, langs de weg nog veel mijnen en mijnenvelden, gliders. 't Bosch om den Heuvel een kaal boonenstakenboschje geworden, het huis geheel weg. 's Avonds bij Lien {en} juffr.v.Dieren.

Maandag 28. 's Avonds bij Jansen op de Lubert, Bertus van de Breedeweg is er nu in huis en de
Theunissens in 't kippenhok. Stal afgebrand, veronderstellen door onvoorzichtigheid met vuur. Bom gevallen vr het huis, groote krater. Kamers en keuken waren vol graan, 2 meter hoog, waar op geslapen was en als W.C. gebruikt. Door instroomende water alles uitgeloopen, en p.d.m. hoog, vormde n koek, moest met
[achterzijde vel 2]

mestvork uitgehaald. Bertus' boerderij geheel verwoest, hoopt kippenhok bewoonbaar te kunnen maken. Bij Jansen boven in huis schietgat gemaakt, waarschijnlijk zware mitrailleur op zoldering Lies' kamer geheeschen, die doorgezakt was.


[1] Ik vermoed dat Tante Nel van Ravenstein naar Groesbeek is gelopen.P.S.

 

Terug naar bladzijde 297

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 299