Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 31 mei - 9 juni 1945 Vervolg

 

Terug naar bladzijde 301

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 303

45G - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 302

1261 huizen, allen beschadigd
502 ,, geheel verwoest = 41 %
265 groote boerderijen, ,, 92 %
120 à 130 duizend mijnen, grootste mijnenveld van front. {In potlood toegevoegd: Was 200 duizend.}
1200 H.A. buiten gebruik
700 gliders.
[vel 6]

Maandag 4 Juni. 's Morgens n. Ubbergen, over Meerwijk, waar groot {spatie} kamp. Weg
tank track, met veel bom en granaatgaten, bosch gehavend door schieten en door kappen, veel schuilplaatsen. Junianaoord vol rooksporen. In de bosschen staat: road only cleared. Op de Flierenberg waren ze weer druk bezig met het laten springen van mijnen. Glidergeraamten op de akkers, op Zijnstra's akkers blijkbaar graven en mijnen. Dennenheuvel beschadigd door de scherven van 3 granaten die ten O. v. huis barstten, torentje Fr. pensionaat beschadigd.
Verder Ubbergen, B en D. en Beek niet ernstig beschadigd, voornamelijk gebroken ruiten. Anna belooft een p. bedden aan ons te leen, o.a. het door granaatscherf beschadigde bed v. haar moeder.
's Avonds bij juffr. v.D. Geen wijkverpleegster in 't dorp en dat met de ongunstige hygiënische omstandigheden, groot families in een p. kleine vertrekjes, dikwijls kippen- of varkenshokken, zooals familie boer Damen.

Woensdag 6. Vanmiddag major Richardson en Captain Love. Vanavond Huntley die bed en soort
divan uit D. meebracht, en {spatie}
Langzamerhand komen berichten en briefkaarten van Nederland over de rivieren binnen. Velen spreken van ontberingen, maar voornamelijk van den angstigen winter onder d. en Nsb.terreur. Nog geen berichten uit Holland ontvangen.

Donderdag 7. Wijkverpleegster v. klooster v.d.Horst gekomen en werkt in 't dorp daar Horst
onbewoond. Eng. Les juffr.v.Dieren
[achterzijde vel 6]

Juni 1945. Vrijdag 8. 's Middags met Jan n. Horst gereden over Cranenburgsche Baan 1).
Teruggaande door Coba Spanjers binnen geroepen. Al deze huisjes van boven beschadigd door granaten. Spanjers vertelde hoe Zondag 17 Sept. de Eng. eerst met bommen 't afweergeschut tusschen Derks en den Heuvel bestookten en onklaar maakten, daarna landden de zweefvlt. waarop de D. vluchtten. Daarop gevechten om hun huis, D. kwamen er in en aten 't eten op terwijl zij zelf in de kelder zaten, 2 kleinste kinderen boven{?}. Nacht v. Zondag op maandag in schuilkelder Derks - waarin één der volgende dagen handgranaat werd gegooid -, Maandag gevlucht n. ouders. {Ineens een stuk in het Engels, misschien in verband met de Engelse les.} S. told how the G. had only a small amount of ammunition and employed the children of the neighbourhood to bring it up to their guns with wheelbarrows. After each volley they retired the guns, to come up again for the next volley.

Saturday 9. In the afternoon quite unexpectedly the Queen visited our village after her visit to
Nijmegen. After waiting for a long time at the corner at Gelria, we saw her pass at last. The cars stopped at the village hall, there Dr.Paul, Frans [v.] Bernebeek, Hent Poele, de pastoor, Smit were called to talk to the Queen. {In de marge: Riekie gave flowers to the


     [1] Moet met de rolstoel geweest zijn. P.S.

 

Terug naar bladzijde 301

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 303