Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 8 Juli - 12 Oktober 1945 Vervolg

Terug naar bladzijde 308

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 310

45J - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 309

Saturday 28. Birthday of Wilma, went there in the evening.

Sunday 29. In the morning alone to church, afterwards to Henriette who showed me the future
hospital. Leen Kuipers left in the evening.
[vel 11]

Maandag 30. 's Middags Zus, Ineke en ik naar de Horst, n. vrouw Theunissen. Eerst in 't
kippenhok koffie gedronken, andere vrouw Theunissen liet ons haar boerderij zien: van binnen uitgegraven voor dekking, dak met alle pannen er af, granaat in N.muur, stellingen er om heen. Zes weken hadden ze in de schuilloopgraafachter het huis gewoond, gingen 's morgens in huis - waar de D. in zaten - koffie maken, een grote pot vol voor den geheelen dag; 's middags werden er aardappels gekookt op het fornuis "maar we moesten dikwijls een uur afwachten voordat we weer naar 't huis durfden gaan". Kippenhok keurig ingericht: eerste deel keuken, dan slaapkamer v.d. mannen, kermisbed - vervolgens slaapkamer v.d. vrouwen: ledikanten en ruimer en wat meer aangekleed. Alles keurig en opgeruimd.
De moeder van Mien bracht ons langs de Horster gewezen kerk - de puinhoop droeg nog de versiering van het priesterfeest - over de Boersteeg naar de Dennenkamp. De drie boerderijen allen in puin of althans zwaar beschadigd, vooral hun, 't derde, huis. In den hof de aarde geheel omgewoeld door stellingen, waartusschen hier en daar de wild opgeschoten bloemen bloeiden. Alle vruchtboomen stukgeschoten, de heg afgehakt en 't huis zelf geheel ondergraven met schuilplaatsen. Overal handgranaten, mitrailleurs, enz. Het meest verhavende geheel dat ik nog gezien heb. Vrouw Th. toonde alles en vertelde hoe het vroeger was: "daar ligt onze sproeimachine, daar de motor en hier de dorschmachine." Geen enkele klacht, doch de tranen sprongen haar in de oogen. "We woonden hier zoo mooi, zoo vrij."
[achterzijde vel 11]

Augustus 1945

2 Augustus. 't Reizen vrijgegeven, dus geen permit meer noodig behalve om de z.g.
evacuatiegebieden - waar Groesbeek toe behoort - te bezoeken.

3 Aug. Vrijdag. We hadden plan gemaakt naar de Jansberg en verder te wandelen, doch
omdat 't onder het ontbijt regende, gingen we niet. Z. en ik maakten wandeling n. Foxhill, zagen hoe het groepje huizen daar, o.a. van Lies Leenderts, in puin geschoten was. In één der stallen overblijfsel v. verbrande koe. Loopgraven, munitie, parachutes. 't Is daar drie maal weer in handen van de D. gekomen. Bij mijnenontploffingen af en toe in dorp ruiten en schoorsteenen kapot.

11. Meubels in meubelfabriek gezien, door Gooi bijeengebracht, een groote voorraad.

14. Zuster van Dieren en ik n. Mook gewandeld om onze bagage uit Ravenstein te halen
die Adriaan daar zou brengen, 't koffertje was p. abuis door Wederopbouwauto mee naar Middelaar genomen. Zr.v.D. wilde dame opzoeken die bij de vlucht haar tasch gevonden had; een oude heer bracht er ons langs de kortste weg door de velden, waar nog hier en daar stapels granaten lagen. Deze meneer vertelde hoe hij en zijn vrouw in Middelaar woonden, hun huis bijna dadelijk na de invasie moesten verlaten daar er zoo hevig gevochten werd. Over Duitschland kwamen ze in Huissen{?}, na het sluiten van de vrede werden ze eerst n. het kasteel v.d. Mookerhei gebracht - dit is totaal leeg - en wonen nu bij 't station Middelaar geheel verwoest.
De man v.h. bondshotel in Mook vertelde dat Dinsdag 19 Sept. de D. met kleine
[vel 12]

groepjes tegenaanvallen deden. Hierbij bemerkten zij dat de Am. niet talrijk waren, waarop ze Woensdag met duizenden tegenaanval deden en Am. een eind terugdreven. Zij, v.h.hotel, zaten met de buren in hun

Terug naar bladzijde 308

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 310