Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode Januari - 17 April 1941 vervolg

Terug naar bladzijde 30

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 32

41A-SCHRIFT-1 Vervolg

blz 31

verloren de ouders met drie kinderen het leven; de twee meisjes, die op de Kunstzijde werkten, vonden bij thuiskomst hun verwoeste huis. Knecht
[vel 4]

v. Boreels{?} hielp met opruimen, vertelde van het gruwelijke gezicht van die in stukken geslagen menschen. In het buurhuis enkel gewonden; de vrouw daar moet beide beenen missen. Verderop een oude schuur die eveneens getroffen werd, hier viel ook een slachtoffer. De buren en kijkers zeiden tegen elkaar: de Eng. konden het niet helpen, ze moesten hun bommen wel laten vallen, want ze werden achtervolgd; alleen jammer dat ze zoo ongelukkig terecht kwamen en niet op het vrije veld hier tegenover.
Boerenjongen uit Overasselt vertelde hoe ze 's nachts naar luchtgevecht keken en hardop baden: "Heer, help de Engelschen." Van Zaterdag op Zondag zijn er in 't Josefshuis twee Eng. ondergebracht, die p. parachute uit het neergeschoten vliegtuig waren gedaald, de eene was lichtgewond aan een vinger. De twee zieke D. soldaten in het Josefshuis stonden hun bedden af en behielpen zich de eene op de grond, de andere op een bank. In de kazerne was een zwaargewonde Eng. officier. Twee inzittende[n] waren gevlucht, doch bij Nijmegen gepakt. D. soldaat die Eng. kende vertelde dat de eene Eng. zeide al vier keeren in D. te zijn neergekomen, wegens averij aan de machine - één keer in 't water - had alle vier keeren zijn machine kunnen herstellen en weer

[achterzijde vel 4]
kunnen opstijgen. "But now I am caught."
Een van de D. soldaten kwam 's morgens in de keuken van M. vragen om iets warms voor 't ontbijt der Eng. zeggende: "Dat zijn ze zoo gewend." - Niet één, maar vijf D. vlt. zijn neergekomen.

Vrijdag 23 februari. Er is een boete van ieder / 5.000,- opgelegd aan Dr.Beynes, twee Fleure[n]s,
boer Poele, Coolen de drogist, Peters.
De zoons v.Coolen hadden aangeboden om voor hun ziekelijken vader in hechtenis te gaan, in plaats van de boete te betalen; dit werd niet aangenomen.
R.v.J. hield receptie ter gelegenheid van zijn huwelijk. Op een gegeven oogenblik stond er een bos Judaspenning op de tafel met geschenken. -
Door de aardbevingen zijn de petroleumbronnen in Rumenië{?} verwoest.-

In de nacht v. 5 op 6 Maart marechaussée weggeroepen, 10 van de 20 die hier waren, om dienst in den Haag en Amsterdam te doen.
Nsb.leider in Nijmegen terug v. studiereis in D. hoogovens. Heeft bij terugkomst uniform, enz. verbrand.
Onder de 18 die doodgeschoten werden ook R. die van zijn vader 22 millioen had gekregen om D. te saboteeren. Hiervan 1 m. verbruikt, o.a. doppen v. benzinetreinen uit Rusland. Heeft alles verteld voor executie. De handen gebroken om hem tot spreken te dwingen. Een veroordeeld die alleen kastje v. gevangen genomen kameraad had nagezien, daaruit dynamiet genomen en begraven had. 6 Snelbooten n. Eng. 3 Duikbooten gezonken. Advocaten kregen half uur vóór rechtszitting inzage v.d.stukken.

[vel 5]

24 Maart. Gijzelaars vrij, d.w.z. drie ervan. Later kregen twee meubelfabrikanten en handelaar
Cillesen 5000 boete ieder. Nachtwacht opgeheven. Was een p. keer verlengd omdat Nsb. relletjes uitlokten. Ghote{?} vrij, had zijn kleeren uit gekregen{?}, lunettez{?} sans lettres, sans lumière. Pootaardappels Boerenbond in beslag genomen, dus geen pootaardappels in 't dorp te krijgen. Geen brieven, geen goed, geen bril. Met Kaloramamarsch in Nijmegen groote massa volk er achter " 5000 menschen. Allen zongen gezamenlijk de vaderlandsche liederen: 't Is plicht dat iedere jongen, enz. Met groote geestdrift werd "Leve de Koningin" en "Oranje boven" geroepen.

Terug naar bladzijde 30

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 32