Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 8 Juli - 12 Oktober 1945 Vervolg

Terug naar bladzijde 311

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 313

45J - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 312

Zondagmorgen kerk Noord, getracht ds Ket{?} te bezoeken, maar er waren "Hoorders". 's
Middags bij Mevr. Mulder-Steenbeek, aardige kennismaking. Komt U nog eens terug? Haar man had tijden geslapen in den afgeloopen winter in de stapel stroopakken achter de boerderij voor 't geval de D. hem zouden zoeken, doch door zijn stille manier was hij nooit in 't oog geloopen en verdacht. Spinnewiel en oude boerinnekleeren. Kreeg eend bij middageten.

Maandag waterweg naar Steenwijk gevonden. 's Middags bij Ds Mulder en 's avonds bij
Mr.M boeken terug{?}.

Dinsdag om ½8 met de cano op weg naar het feest van Dwarsgracht, onweer in
de Thijssengracht en regenbui. Zag de wagens met Nsbeërs, bewaakt, naar hun werk trekken, mannen van allerlei slag. Weer klaarde op, in Dwgr. was de optocht juist vertrokken, bekeek de versieringen, gepavoiseerd langs de wallekanten, de bruggen met groen en vlaggen, hier en daar bogen bij de huizen. Eén slecht gespeld opschrift: Vrees den Heere der Koningen. 't Oude paartje in hun beste plunje, zij met de gehaakte muts en mooi gevouwen schortje.
Op Giethoornsche meer bij Jonen gewacht op de sleep. Meer prachtig parelgrijs, met Blokzijl als droombeeld en de in de zon oplichtende rietstroken.
{In potlood staat hier:
Schweitzer : Filosofie der
Beschaving
met inleiding : Verval en wederopbouw
der beschaving
Beschaving en Ethiek.
't Venster No.2.}

Ook in Jonen alles in afwachting. Eindelijk voorop een sleepbootje, daarachter groote bok met de muziek en alle vaartuigen, ook kleine versierde puntertjes met oude paartjes in kostuum. 't Onderduikersschuitje, de vrijgezellen, 't gepavoiseerde jachtje Neerlands Roem, maar 't mooiste de bok van Giethoorn's Boerinnestand die achteraan kwam met een 20-tal boerinnen, maar ook Mevr.Mulder, in mooie oude kleeren, sommige met oorijzerhoeden. Harmonicaspeler. Watervliegtuig dat steeds met de vleugels draaide en dan toegeroepen werd, de man er in antwoordde met verstikte stem: "ik kan er niets aan doen", draaide de vleugels telkens recht en kreeg dan weer wat te hooren van de booten die er tegenaan voeren. Toen het laatste deel v.d. stoet mij in 't zicht kreeg, geroep van: "daar is juffr.D. ook en herkent U ons?" Een echt feestelijke stemming, 't eerste feest in Dw. na 35 jaar.
{rechtsonderaan de kolom staat op z'n kop:
Spinnewiel penteekening
Schaap - klokkenmaker
reisverhaal
weg Steenwijk
gedichten}
[los vel, kolom 3]

Voer mee tot Dwarsgracht, waar ieder naar eigen huis ging. Kwam ½2 thuis. 's middags na een tijd tusschen 't riet op Bovenwijde gelegen te hebben, de cano weggebracht naar broer. 's Avonds bij Mr.M.

Woensdag 19. 's Morgens om ¼9 n. Steenwijk, met den trein tot Meppel, van hier p[er] Canadeesche
vrachtauto naar Zwolle, per trein tot Deventer. Hier lag ergens naast de spoorweg een locomotief. De 3de klas oude D. wagens zonder een enkele ruit, half met planken dichtgespijkerd. IIde klas is derde mèt ruiten. Van Deventer tot Arnhem en van Arnhem tot Nijmegen met Can. wagens, propvol, vermoeiend staan met zware rugzak. In Nijmegen bagage bij Apotheek gebracht en vriendelijk door Mevr.van Smalen{?}, évacuée uit Elst, onthaald op glaasje rood. Den geheelen weg naar Groesbeek geloopen, kwam hier in de schemer aan.

Terug naar bladzijde 311

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 313