Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 8 Juli - 12 Oktober 1945 Slot

Terug naar bladzijde 312

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 314

45J - SCHRIFT-2 Slot

blz 313

Op de heenreis overal versieringen van de bevrijdingsfeesten, zelfs tusschen de puinen van de vernielde straten van Arnhem, enz. In Zwolle zou de Prinses den volgenden dag komen. Middachter Allée bij stukken beschadigd. Zutfen erg aan den IJselkant, Deventer hier en daar in de stad.
{einde los vel}
[vervolg vel 13]

20. 's Morgens n. distributie inwisselen geldvernieuwing. Zus n. Eindhoven.

21. De Quay's 's morgens bij ons vanuit Uden.

22. Met Paul in bosch om draden op te halen. Zus komt voor 't middageten terug. Op 17
September zijn hier veel Amerik. parachutisten terug gekomen ter herdenking. Kranslegging op Am. kerkhof, Elly was hier bij.

26 September. Met Henriette p.R.kruis-auto naar Nijmegen; stad rondgedwaald en verwoestingen
gezien. De oude stad is nu vrijwel heelemaal verdwenen, de bouwvallen van de verwoeste kerken steken er boven uit, verder een kale puinvlakte. Gelukkig hoekje kerkboog - Lat. school - Waag gespaard gebleven, doch Stevenskerk zwaar gehavend. Huis mevr. Pijnacker staat nog, maar met schot door hoek zitkamer en schot in boven torenkamer. Zak gehaald die ik verleden Donderdag bij mej.Heinsius had achtergelaten. Theo haalde vandaag voor mij koffertje uit Mook, heeft daar gestaan van 4 Juli af. Gister Elly met Paul naar Holland.

[achterzijde vel 13]

De noodwoning v.d. burgemeester wordt gebouwd.

26 September. Vandaag is het oude geld ingetrokken, n.l. al het papieren geld. Alleen met
oud zilver of zink kan nog betaald, in de praktijk leeft iedereen nu op crediet; p.hoofd hebben we tegen inwisseling 10 gulden nieuw papieren geld gekregen.

27 September. Zuster v.Dieren het goed uit Ravenstein gebracht {?}. Eerste les Riekie.

28 September. Rens{?} verjaardag. Zus en ik 's middags naar dames Hamer. De
wederopbouw heeft aan de boeren vergunning gegeven om zelf stalling v. hun vee te bouwen. Boeren moesten koeien weige-ren omdat ze geen stalling hadden, deze werden teruggestuurd. Bijna 600 noodwoningen noodig, hiervan thans 50 voltooid, kosten p. stuk ƒ 4000. Jongen Theunissen 17 jaar op eigen gelegenheid 41 mijnen geruimd uit eigen akkers.

2 October. samen met Bernebeeks, Jacobs, den Doops en mej v. Dieren n. Ravenstein p.
vrachtauto, bij v.Tilborg, daar ook gegeten, Heessen{?}, m en mevr.Berten, mevr. Roosendaal, mevr. Pirée. Om 11¼ thuis. Op 1 October weer een bus, een echte, van Groesbeek op Nijmegen.

3 Oct. Naar Nijmegen, permanent, bij Lonny Haga koffie gedronken en mar. Leenhouts
opgezocht.

4 Oct. Eerste les Eng. van de zusters Key en Bogaard.

12 Oct. Jo Houben. 18 Oct. {Twee onleesbare woorden}

In October Jetta een dag over, Lonny en Fanny.
[Einde tekst 45J]

Terug naar bladzijde 312

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 314