Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 20 okt - 29 december 1945 Vervolg

Terug naar bladzijde 315

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 317

45L - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 316

Dinsdag 20. Zus en ik bij moeder Theunissen en Mien, die nu van 't kippenhok verhuisd zijn naar
een kamer in 't huis v.Cillesen den vrachtrijder. Zagen de mooie Friesche koe die zij geloot hebben, mèt het kalfje dat 2 dagen later geboren werd.

21. Vanmorgen aan de Ketelstraat weer een ongeluk met mijn: jonge man groef aan kant
v.d.weg, stiet op mijn en is gedood.

23. Naar Ravenstein, voor 't eerst met trein. 's Middags bij mr Eigelsheim.

24. Naar den Bosch na 't eten, om mevrouw Lantsink op te zoeken. De stad matig
beschadigd, erg bij station. Van St.Jan de

{In de ondermarge: Zaterdagmorgen bij Mevr.Meulemans, waar dochter en schoonzoon uit . Hij vertelde van V1 die hun huis verwoestte, alle menschen gespaard als door een wonder.}

[vel 15]

Mariakapel. Veel gaten in de huizen al gemaakt. Moeder Engelbertha kwam mij begroeten, evenals moeder Margaretha.
Mevr.L. vertelde van alle zieken en gewonden in de kelders tijdens de bombardementen. Zelf was zij bijna aldoor boven gebleven. 's nachts licht in oude school, thans fabriek tusschen Carolus en groot ziekenhuis, en af en toe figuren op dak. Heeft gewaarschuwd, het ging steeds door, de huiszoeking leverde niets op. 's nachts soldaten in den tuin, ten slotte de Duitsche soldaten - want dat waren het - gevangen genomen. Allerlei geruchten deden de ronde omtrent de D. zusters, heb ze indertijd ook gehoord. o.a. de Zuster die v.h. dak v.Carolus met mitrailleur geschoten zou hebben en zender onder rokken verborgen.

Zondag 25 's Middags kerk, goede preek d.proponent. 's Morgens bij Bruggers; hij is nu aan de
grondverbetering land v. Beersche Maas. Na de kerk bij familie Berben op de markt. Doolhof om en langs Maas.

Maandag 26. 's Middags bij juffr. Suermondt en koster en vrouw.

Dinsdag 27. 's Morgens 7 uur naar Breda. Claassen enz. v.Avendonk schoenen besproken en
n.Riek. Om 24 terug in Ravenstein.

Woensdagmorgen n.Neerloon, Poelmans, daarna mevr.Roosendaal gesproken, haar man in Randwijk, kerk geheel in puin. 's Middags in de regen vertrokken, weggebracht door Harrie, 26 thuis.

Vrijdag 30 November. Zus en ik samen boodschappen Nijmegen. Druk in de gecombineerde
winkels. De brug over de Maas 1) heeft nu een steenen middenpijler gekregen, de twee houten aan weerskanten worden voorzien van ijsbrekers in de vorm van spoorstaven. Op 29 November eindelijk 1 p. schoenen kunnen koopen, het eerste sedert 1939!


[1]  Vreemd, bedoelt Tante Nel soms de Waal? P.S.

Terug naar bladzijde 315

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 317