Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 20 okt - 29 december 1945 Vervolg

Terug naar bladzijde 316

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 318

45L - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 317

[achterzijde vel 15]
1945 December.

1. Vandaag moesten alle woningen dichtgemaakt zijn. Hiervoor heeft men de
noodwoningen in aanbouw laten staan, doch is natuurlijk toch niet geslaagd om het klaar te krijgen. 's Avonds bij mej.v.Dieren.

2. Vanmorgen eerste, geïmproviseerde preek v. onze nieuwe dominé van Woerden daar
ds Dikker{?} niet gekomen was. 's Middags n. Heumen gewandeld v.Eng. les bij v.Dijk. 's Avonds bij Lien.

4. 's Middags bij Lies Jansen, stal gezien, ze hebben nu 2 koeien, 1 kalf, paard en 2
jonge foxen. Emotie in de stal omdat kalf losbrak. Avond bij v.d.L.

5. Paul bij St.Nicolaasviering kinderhuis. Ik gekregen boek Grieg v.Elly, lekkers v. Zus
en van Riekie zakdoekjes.

6. Avond bij Bart Nillesen, gesproken over deuren plaatsen.

7. 't Gaat vriezen, koud in het doorluchtige huis, Jan slaapt met pet op. Vanmiddag ik
bij vrouw Kersten, Wijnoud door auto verongelukt.

{In de marge: 8. Naar Heumen gewandeld om daar les te geven, daar vrouw ongesteld. ... kwam bij ons eten, Ineke over gekomen.}

11. 't Is even plotseling gaan dooien als dat de vorst inzette, en nu zacht weer. In de
voorgaande dagen was de laagste temperatuur hier 17o Fahrenheit {ca -8 oC}. Vandaag de Wieringermeer drooggekomen! Er wordt hard gewerkt om alle huizen dicht te krijgen en zoveel mogelijk noodwoningen, om zoo een herhaling van evacuatie te ontgaan. Jan is flink ziek geworden van kou en tocht en ligt steeds te bed.
Ben 12 Dec. nog 's avonds Dr.Paul gaan halen. Zijn moeder logeert daar nu ook. Paul vertelde dat pas geleden een man op de Jansberg bij het Groene Water kwam en rondkeek in de loopgraven v.d.D. Hij zag er nog verscheiden lijken, o.a. een soldaat nog rechtop zittende met pen in hand en brief voor zich. Dat sinistere gezicht
[vel 16]

was hem toch te machtig, hij draait zich om, om vlug weg te gaan en ziet dat hij temidden van mijnen staat. Heel voorzichtig, voetje v. voetje en bij iedere stap speurende is hij er in geslaagd, zonder ongelukken op veiliger terrein te komen. Paul had zelf onlangs een booby-trap laten afgaan: bij de Boersteeg liep hij met fiets in hand over de spoorbaan, raakte in telefoondraden vast, waarop een schot afging: éen der draden bleek verbonden met geweer.

13. Samen met Betsy v.d.L. naar Nijmegen voor boodschappen. Les Riekie en 's avonds
op D les gegeven.

14. Bij dames Hamer en 's avonds bij Kees.

15. Timmerman komt om deuren in te zetten, badkamer krijgt oude voordeur m. brievenbus.

16. Zondag. Ik kerk. 's Middags niet n. Heumen om 't slechte weer, stortregens.

Terug naar bladzijde 316

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 318