Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 20 okt - 29 december 1945 Slot

Terug naar bladzijde 317

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 319

45L - SCHRIFT-2 Slot

blz 318

18. Elly n.Utrecht. Kreeg sjaal en schoenhoorn v.Jetta.

19. 's Morgens bij den Doop, Willem terug v. ziekenhuis. Theo begint gras om te spitten.
Paul, Henkie en ik n. bosch v. dennenappels v. kerstboomversiering. 's Avonds bij Lien.

22. Lien vertrokken naar Utrecht. Avond bij Bart.

23. Naar Heumen, in donker terug. Z. en ik kerk.

24. Kerstpakje v.Jetta: kaars, reep chocolade, bijwijzer gezangboek. Deze dagen overal
kerstgroen rondgebracht, bontkraag bij moeder Th. Moeder Jansen weer ziek.

25. Bussum schonk prachtig stel Avondmaalszilver met tafelkleed en lakens en gezangboeken.

26. Kerstdienst om vijf uur, met Kerstboom, voor 't eerst zong Paultje mee. Elly en ik
met Betsy in de hooge bank. De kinderen kregen groote pakken geschenken, weer van Bussum, speelgoed en boeken. 's Morgens bij Jansens op Lubert.

27. Kapper Nijmegen en daarna bij Anna Boreel koffie gedronken.

{In de marge: We hadden mooie Kerstboom, 22 m hoog, top v. den v. achter boomgaard. Versiering gestolen, Paul, Henkie en ik zochten dennenappels en verzilverden ze, dit met zilveren draden en een p. sterren stond mooi, in de gang.}

[achterzijde vel 16]

1945

28 December. Vanmiddag steekt een geweldige storm op met stortregens. De mica noodruitjes
wapperen door 't dorp, pannen, zinken daken en schoorsteenen, ja heele geveltoppen kletteren naar beneden, aangeschoten boomen kraken en breken. Geen el. bij ons op de berg; bij anderen in 't dorp wel. Met de roode Kerstkaars en een p. andere kaarsjes rondgescharreld en gegeten.
De noodruiten bonken zoo dat de honden aan schieten denken en angstig worden. In de loop v.d. avond verminderde het noodweer, ik ging n. zuster v.Dieren en daarna naar mijn Eng.les in 't Mooksche straatje. Langs onze weg klaterde een beek, kwam n. beneden gaande in 2 omgewaaide thuija's van ons terecht, deze waren dwars over de weg gevallen, kon er niet langs. Teruggaande langs Mooksche straatje eveneens een gevallen boom dwars over de weg, er boven wiebelde 2 el. palen in V-vorm. Trapte overal in takken.

29. Bemerken vandaag eerst goed wat de storm verwoest heeft. Dak van "Sunny
Home"{?} ingewaaid, veldwachter Jansen achtergeveltop idem. Vilje volgens de melkboer: alsof er weer oorlog was. In bosch boomen kris-kras door elkaar. Onze Reine Claude afgebroken.

[Einde tekst 45L]

Terug naar bladzijde 317

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 319